CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Výzkum

Pracovníci Pracoviště preventivní kardiologie jsou řešiteli a spoluřešiteli národních i mezinárodních výzkumných úkolů a grantů, které jsou podporovány grantovou agenturou IGA MZ ČR, OP-VK, AZV MZ ČR, MŠMT ČR, MZe ČR.

Pracoviště preventivní kardiologie se podílí na mezinárodních farmakologických studiích pod přísnou kontrolou SÚKL a etické komise.

Pracovníci PPK publikují a přednášejí na domácích i mezinárodních fórech. Jsou členy redakčních rad a členy řady odborných českých i zahraničních společností.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít