CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

O nás

Pracoviště preventivní kardiologie (PPK) je součástí Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.

PPK je specializovaným ambulantním pracovištěm, které poskytuje komplexní péči v prevenci a léčbě ovlivnitelných rizikových faktorů civilizačních chorob se zvláštním zřetelem na kardiovaskulární choroby (KVO), chronická onemocnění ledvin, hypertenzi, dyslipidémii, metabolický syndrom, poruchy metabolizmu cukrů, obezitu, odvykání kouření nebo cévní patologické nálezy.

Součástí týmu je klinický psycholog a nutriční terapeut.

Ambulantní vyšetření PPK provádí u pacientů doporučených odbornými specialisty (internista, kardiolog, endokrinolog, nefrolog, diabetolog, obezitolog, angiolog a další). Většina pacientů je také ve spolupráci s odesílajícím lékařem zařazena do dlouhodobého sledování.

Primární prevence KVO zahrnuje cílené vyhledávání osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem, intervenci rizikových faktorů a detekci preklinických známek aterosklerózy.

V rámci sekundární prevence kontroluje PPK rizikové faktory u osob s již manifestním kardiovaskulárním onemocněním - sleduje pacienty po infarktu myokardu, po chirurgické léčbě ischemické choroby srdeční, po operačním řešení závažných chlopenních vad nebo po cévní mozkové příhodě, v rámci kardio-renální problematiky pak například pacienty po transplantaci ledvin, s chronickým onemocněním ledvin v rámci konzervativní léčby i po chirurgické léčbě.

PPK pečuje o nemocné se závažnějšími formami poruch srdečního rytmu, chlopenních vad a chronickým srdečním selháním.

Pracoviště poskytuje komplexní péči pacientům s obezitou - konzervativní léčbu, nutriční poradenství, včetně konzultace klinického psychologa.

Oddělení provádí jednorázové kontrolní prohlídky všech pacientů, kteří v IKEM podstoupí transplantaci.


Intervence rizikových faktorů ICHS: 

Hypertenze
PPK má unikátní postavení v péči o hypertoniky, zejména s těžšími formami hypertenze, kteří vyžadují k dosažení cílových hodnot krevního tlaku kombinaci tří a více antihypertenziv. Spolupracuje endokrinologií a nefrologií v oblasti sekundární hypertenze.

Dyslipidémie
Pracoviště poskytuje dietní intervence nutričním terapeutem, stanovení kardiovaskulárního (KV) rizika, ultrazvukové vyšetření karotických tepen, stanovení kalciového skóre jako součásti odhadu KV rizika, farmakoterapii, doporučuje vhodné aktivity nemocným.

Diabetes mellitus
V rámci Poradny pro diabetiky PPK poskytuje pacientům edukaci, nastavuje správnou farmakoterapii, zabývá se prevencí a sledováním chronických orgánových komplikací diabetu se zaměřením především na DM 2. typu.

Obezita
V rámci Poradny pro racionální stravu a obezitu poskytuje PPK dietní intervence, sestavení a kontroly jídelníčku, měření množství tělesných tuků na přístroji Inbody, redukci váhy pomocí farmakoterapie pod odborným dohledem lékaře, doporučí fyzické aktivity dle individuálního zdravotního stavu. V závažných případech PPK spolupracuje s obezitologickými centry a bariatrickou chirurgií.

Kouření
Nemocným je k dispozici Centrum pro závislé na tabáku. Poskytuje komplexní poradenské služby - nefarmakologické i farmakologické. Součástí týmu je psycholog. Pro klienty zabezpečuje laboratorní vyšetření, provádí vyšetření vydechovaného vzduchu a na základě výsledků doporučí optimální individuální léčbu.

Pracoviště disponuje špičkovým technickým vybavením. V rámci diagnostiky a stanovení dalšího terapeutického postupu nabízí kromě laboratorních vyšetření také ultrasonografické přístroje k vyšetření srdce, břišní aorty, intra i extra mozkových tepen, tepen a žil dolních končetin, 24hodinovou monitoraci krevního tlaku a EKG, tillt test, zátěžové vyšetření oběhové soustavy.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít