CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Aortální insuficience, regurgitace (nedomykavost aortální chlopně)

Aortální insuficience, regurgitace (nedomykavost aortální chlopně)

Definice

Aortální chlopeň uzavírá výtok z levé srdeční komory do aorty (tepny, která odvádí krev ze srdce). Působí zde jako ventil, který usměrňuje tok krve jedním směrem (ze srdce do velkého oběhu). Nedomykavost aortální chlopně je onemocnění srdce, při kterém cípy aortální chlopně nedovírají dostatečně těsně a propouští tak krev z aorty opačným směrem zpět do srdce. Návrat určitého objemu krve zpět do srdce způsobuje jeho dlouhodobé objemové zatížení a může postupně vést k jeho selhávání. Pokud je nedomykavost aortální chlopně pokročilá, může si vyžádat náhradu poškozené chlopně nebo i části aorty.

Aortální insuficience

Příčiny

Nedomykavost aortální chlopně může být:

 • vrozená či získaná
 • akutní či chronická

Nejčastější příčinou je rozšíření aorty a tím zároveň i obvodu aortální chlopně, které způsobí nedomykavost jednotlivých jejích cípů. Aorta se může rozšiřovat v důsledku vrozené méněcennosti pojivové tkáně (anuloaortální ektázie, Marfanův syndrom) nebo v důsledku stárnutí či hypertenze (vysoký krevní tlak).

Další příčinou nedomykavosti aortální chlopně může být poškození samotné chlopně, ať už v důsledku infekčního nebo revmatického onemocnění chlopně nebo u pacientů s vrozeně dvojcípou chlopní.

Z příčin akutních aortálních nedomykavostí dominuje infekční endokarditida a disekce vzestupné aorty

Příznaky

Příznaky aortální regurgitace se nejčastěji objevují postupně a pozvolna. Toto onemocnění může probíhat řadu let zcela bez příznaků a nemusí být v té době rozpoznáno. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • únava, zejména při námaze
 • dušnost, zpočátku hlavně při námaze, v pozdějších stádiích i v klidu a v noci
 • bolest na hrudi, zejména při zátěži
 • poruchy vědomí
 • rychlý nebo nepravidelný puls, pocit bušení srdce
 • otoky kotníků

Vyšetření

Je důležité rozpoznat nedomykavost aortální chlopně včas, protože toto onemocnění se může v průběhu let zhoršovat a může vést až k selhání srdce. U závažných vad je důležité správné a včasné načasování chirurgického řešení chlopenní vady.

 • Podezření na aortální regurgitaci může vzniknout při běžném poslechu srdce při preventivním vyšetřením, kdy je na srdci slyšitelný srdeční šelest. Lékař dále pátrá po příznacích onemocnění, zajímá se o další přidružená onemocnění, užívání léků a rodinnou anamnézu srdečních chorob. Běžná vyšetření jako EKG a rentgen hrudníku mohou upozornit na některé abnormality spojené s aortální regurgitací jako je zvětšení srdečních oddílů.
 • Zlatým standardem v diagnostice nedomykavosti aortální chlopně je echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce). Toto vyšetření nám poskytne většinu informací, které potřebujeme o srdečních oddílech, chlopních a velkých cévách vědět. U části pacientů je nutné provést tzv.jícnové echokardiografické vyšetření, které je ještě přesnější než běžné transthorakální vyšetření (přes hrudní stěnu). Při jícnovém vyšetření je nutné zavést ultrazvukovou sondu do jícnu, protože při pohledu z jícnu, který naléhá těsně na srdce, jsou srdeční struktury zobrazeny přesněji a jasněji než přes hrudní stěnu.
 • U pokročilých a závažných chlopenních vad někdy provádíme i srdeční katetrizaci, zobrazující především srdeční cévy a samotnou aortu s aortální chlopní.

Léčba

Závisí na celkovém klinickém stavu pacienta a nálezů provedených vyšetření.

 • U pacientů, u kterých byla rozpoznána nedomykavost aortální chlopně, je především nezbytné pravidelné klinické a echokardiografické sledování, s cílem sledovat vývoj onemocnění a správně načasovat chirurgické řešení. Nemocní s významnější aortální regurgitací by měli rovněž dodržovat zásady prevence infekční endokarditidy. Jejich poškozená chlopeň je náchylná k infekci a proto je nutné některé invazivní lékařské zákroky pokrýt clonou antibiotik. Každý nemocný s onemocněním chlopně by měl vždy svého ošetřující lékaře informovat, že trpí tímto onemocněním, aby lékař mohl podat správnou antibiotickou profylaxi. Nemocný by sám měl dbát na včasnou léčbu infekčních onemocnění (ošetření zubů, zánětů dutin, hnisavých ran, apod.), aby předešel vzniku infekčního zánětu chlopně, který představuje závažnou a život ohrožující komplikaci tohoto onemocnění.
 • Pokud je nedomykavost aortální chlopně tak závažná, že vede k významným symptomům nebo známkám zatížení a selhávání srdce, je nutné provést náhradu chlopně protézou (mechanickou či biologickou), příp. i náhradu počáteční části aorty.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít