CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Pravostranná katetrizace, endomyokardiální biopsie

Pravostranná katetrizace, endomyokardiální biopsie

Proč Vám navrhujeme toto vyšetření?

Na základě Vašich potíží a provedených testů se ukazuje, že by bylo vhodné provést katetrizační vyšetření srdce ke zjištění druhu a závažnosti srdečního onemocnění a dále ke stanovení nejvhodnějšího způsobu léčby. Podle charakteru nálezu se zdá, že zcela postačí medikamentózní léčba, může se však také stát, že Vám navrhneme katetrizační nebo operační řešení Vašeho onemocnění.

Z vyšetření též může vyplynout, že i přes stávající nálezy (např. šelest na srdci, bolesti na hrudi, dušnost) máte srdce zdravé, a tudíž žádná další zásadní opatření nebudou potřeba.

Provedení vlastního vyšetření

Nejčastějším přístupem pro katetrizační vyšetření je pravá vnitřní krční žíla, v případě kombinace s angiografickými vyšetřeními srdce pak pravá stehenní žíla. Okolí místa vpichu se znecitliví lokálním anestetikem, bolestivost výkonu je proto minimální. Tenká hadička z umělé hmoty (katétr o průměru 1-3 mm) je zaváděna uvedenými přístupy do pravé síně a odtud dále přes pravou komoru do plicní tepny (obr. 1). V jednotlivých částech srdce se katétr krátkodobě ponechá za účelem zaznamenání tlaků, případně k odběru vzorků pro určení nasycení krve kyslíkem.

Obr. 1

Při vyšetření přes vnitřní krční žílu užíváme měkký katétr s nafukovacím balónkem na konci (tzv. Swan-Ganzův katétr), jenž se nafoukne v pravé síni a dále "plave" krevním proudem přes pravou komoru do plicnice. Při vyšetření cestou stehenní žíly pak obvykle užíváme katétr bez balónku, který je sice o něco tužší, ale ovladatelnější. Rozdílné vlastnosti jsou dány odlišnými anatomickými poměry výše uvedených přístupů.

Endomyokardiální biopsie

V některých případech neprovádíme pravostrannou katetrizaci za účelem měření tlaků v pravostranných oddílech, ale z důvodu provedení diagnostické tzv. endomyokardiáoní biopsie. Tato metoda spočívá v zavedení speciálního katétru zvaného bioptom do pravé komory, kde jsou pomocí miniaturních "kleštiček" na jeho konci (obr. 2) odebrány vzorky srdeční tkáně o velikosti kolem 2 mm. Vzorky jsou pak odeslány k další mikroskopické analýze. Vyšetření se používá běžně u pacientů po transplantaci srdce, kde je naprosto suverénní metodou v detekci imunitní reakce proti transplantovanému a tělu "cizímu" srdci. Méně často se tato metoda užívá při podezření na některá vzácnější onemocnění srdečního svalu s nutností detailnějšího mikroskopického vyšetření.

Obr. 2

Jaké mohou být komplikace výkonu?

Vyšetření není zcela bez rizika, nicméně v rukou zkušeného katetrizujícího lékaře se jedná o metodu bezpečnou.

Nejčastěji mohou být v průběhu vyšetření přítomny extrasystoly (údery srdce navíc), které často nejsou vnímány vůbec nebo jen jako přechodné "bušení srdce" bez dalších následků. Poruchy srdečního rytmu vyžadující cílený zásah se vyskytují jen velmi vzácně.

Další možnou komplikací při krčním přístupu může být různě velký jednostranný pneumothorax ("plicní kolaps" při vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny). Tato komplikace v naprosté většině případů nevyžaduje další zákrok, jen sporadicky je nutné provést drenáž pohrudniční dutiny.

Závažné (život ohrožující) komplikace, jako je tvorba krevních sraženin, rozsáhlý krevní výron vyžadující krevní transfúze, poškození nebo uzávěr cév, plicní embolie, mrtvice s následným ochrnutím, popřípadě úmrtí, jsou velmi vzácné.

Povšechně vzato jsou rizika zanedbatelná v porovnání s diagnostickým a terapeutickým přínosem těchto výkonů. Jejich celkový výskyt se pohybuje pod úrovní 1%.

K významné redukci komplikací můžete přispět i Vy sami, budete-li informovat přijímajícího nebo katetrizujícího lékaře o přítomnosti některých přidružených onemocnění: například o tendenci ke zvýšenému krvácení (např. při drobných poraněních nebo zákrocích - trhání zubů), o užívání léků snižujících krevní srážení (Warfarin, Pelentan), alergii (např. senné rýmě) nebo přecitlivělosti na léky (především jód), potraviny, náplasti, případně vyskytla-li se u Vás při dřívějších kontrastních rentgenologických vyšetřeních vyrážka nebo jiná komplikace, nebo máte-li zvýšenou funkci štítné žlázy.

Po výkonu

Katétr je odstraňován ze žíly ihned po vyšetření. U krčního přístupu je komprese provedena pouze speciální náplastí, další režimová opatření nejsou zapotřebí a pacienti jsou zcela mobilní. U přístupu tříslem (stehenní žílou) následuje krátká, asi 2-hodinová komprese elastickou bandáží. V případě kombinace s koronarografií je bandáž delší, režim se řídí zásadami arteriální komprese.

Zde je možno si stáhnout formulář informovaného souhlasu s prováděným vyšetřením.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít