CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Infekční endokarditida

Infekční endokarditida

Infekční endokarditida je zánět vnitřního povrchu srdce neboli endokardu, který je způsobený mikroorganismy a postihuje zejména srdeční chlopně. Jedná se o velmi závažné onemocnění, které i v dnešní době vede k úmrtí pacienta ve 20-30% případů.

Infekční endokarditida

Etiologie a patogenese

Obranné mechanismy srdečních chlopní proti infekci jsou omezené vzhledem k absenci vlastního krevního zásobení. Endokarditidou jsou ohroženy zejména poškozené srdeční chlopně (následkem vrozených vad, předchozích operací, autoimunitních mechanismů či degenerativních změn). Zatímco u zdravých jedinců organismus většinou snadno zvládne krátkodobou přítomnost mikrobů v krevním oběhu (tzv. bakteriemie), na změněných srdečních chlopních se mohou bakterie snáze uchytit. K bakteriemii dochází často například u stomatologických zákroků (například extrakce zubu, čištění zubního kamene…). Z tohoto důvodu je nutno některé zákroky u pacientů s určitými srdečními chorobami provádět za současného podávání antibiotik. Větší množství mikrobů v krevním oběhu nebo agresivnější mikroorganismy mohou vést k postižení i dříve zdravé srdeční chlopně. Zvláštní skupinou nemocných jsou narkomani užívající injekční drogy, u kterých bývají častěji postižené chlopně pravé části srdce, na rozdíl od ostatních pacientů.

Klinické příznaky a patologické nálezy

 • zvýšená tělesná teplota / horečka nejasného původu
 • opakovaná přítomnost mikroorganismů v krvi - při mikrobiologických vyšetřeních
 • přítomnost tzv. vegetací (tj. útvarů tvořených fibrinovými vlákny, krevními destičkami, bílými krvinkami, rozpadajícími se červenými krvinkami a bakteriemi) a/nebo abscesů a/nebo nově vzniklá nedomykavost chlopně a/nebo nově vzniklé uvolnění chlopenní protesy – při echokardiografickém vyšetření
 • cévní příznaky:
  • o embolizace vegetace, tj. uvolnění vegetace nebo její části do krevního oběhu způsobující uzávěr některé tepny s následkem akutní poruchy prokrvení příslušného orgánu (např. u mozku cévní mozková příhoda)
  • o tzv. Janewayovy léze (nebolestivá krvácivá kožní ložiska na dlaních a ploskách)
  • o krvácení do spojivek, do lůžek nehtů, nitrolební krvácení
 • příznaky v důsledku imunitní reakce organismu:
  • o zánět ledvin (změna barvy moče, pokles množství moče, otoky, laboratorní vyšetření)
  • o tzv. Oslerovy nodosity (bolestivá podkožní ložiska na koncích prstů)
  • o tzv. Rothovy skvrny na očním pozadí (zhoršení zraku, oční vyšetření)
 • příznaky ze srdečního selhávání – zejména dušnost (při závažném poškození chlopně)

Léčba

 • Vysoké dávky antibiotik nitrožilně po dobu nejméně 4 týdnů - dle mikrobiálního původce a závažnosti stavu.
 • Kardiochirurgická léčba při neúspěchu samotné léčby antibiotiky, při srdečním selhání v důsledku poškození chlopně endokarditidou, při rozsáhlých vegetacích s rizikem embolizace. Kardiochirurgickou léčbou rozumíme nejčastěji náhradu chlopně protézou nebo její plastiku, tj. operaci s cílem zachování původní chlopně.
 • Úzká spolupráce s Klinikou kardiovaskulární chirurgie IKEM nám umožňuje v léčbě infekční endokarditidy dosahovat vynikajících výsledků.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít