CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Onemocnění chlopní

Onemocnění chlopní

Příčiny a typy vad

V současnosti můžeme rozlišit 4 hlavní onemocnění nebo procesy vedoucí ke špatné funkci srdečních chlopní.

  • RCHS - revmatická choroba srdeční
  • Degenerativní změny
  • ICHS
  • IE - infekční endokarditis

Revmatické postižení

Revmatické postižení je v posledních letech na ústupu. Jedná se o následek infekčního onemocnění způsobeného známou bakterií  - streptokokem. Projevuje se jako revmatická horečka - vysoké teploty, bolestivé postižení kloubů; dalšími projevy jsou angíny, zejména opakované a také spála. V krvi se vytváří protilátky, které bohužel reagují i se srdečními chlopněmi a časem vedou k poškození chlopní, a to i po několika letech. Nejčastěji na mitrální chlopni.

Degenerativní onemocnění

Degenerativních onemocnění naopak přibývá spolu se stárnoucí populací. Chlopeň se urychleně opotřebovává, často díky již přítomné vrozené vadě, ukládá se do ní vápník. Nejčastěji na aortální chlopni.

ICHS

ICHS - k postižení chlopně (mitrální) dochází při pokročilém onemocnění s dilatací levé srdeční komory, při infarktu rupturou šlašinek či papilárního svalu.

Infekční endokarditis

Infekční endokarditis je velice závažné onemocnění, které vzniká při průniku bakterií do krve a přítomnosti poškození chlopně nebo poruše imunity; bakterie se usadí na chlopni, množí se za vzniku vegetací - křehkých útvarů, ze kterých se dál uvolňují bakterie do oběhu a navíc se mohou oddělit a embolizovat kdekoliv v těle - tím vznikají další ložiska infekce s postižením jiných orgánů; současně dochází k destrukci chlopně;  za normálních okolností organismus infekci zvládne, bakterie se do krve dostávají po každém jídle; průběh a prognóza onemocnění je vždy nejistá, bez léčby 100% smrtící. Postihuje všechny chlopně.

Z hemodynamického hlediska rozdělujeme vady na stenózy, insuficience a kombinované vady.

Stenóza

Při stenóze zúžení chlopně musí srdce překonávat zvýšený odpor, aby vypudilo do oběhu dostatečné množství krve, následkem čehož zbytňuje svalovina levé komory (při stenóze aortální chlopně) nebo se dilatuje - rozšiřuje levá síň (u mitrální stenózy). Jak mohutní sval, prodlužuje se cesta, kterou musí urazit kyslík z cév, kterých je v poměru ke hmotě srdce relativně méně. Výsledkem je tady zvýšená práce srdce a jeho zhoršené zásobení kyslíkem; konečným následkem je pak selhání srdce.

Insuficience

Při insuficienci – nedomykavosti chlopně se vrací menší nebo větší část vypuzené krve zpět do srdečního oddílu, ze kterého byla předtím vypuzena a do oběhu by se jí tak dostávalo menší množství, než je zapotřebí. Aby tomu tak nebylo, daná část srdce se postupně roztahuje a tím pojme větší objem krve. Část krve se opět vrací, ale celkově se jí do oběhu dostane dostatečné množství. Samozřejmě vše má své meze a jakmile se srdíčko roztáhne na hranice svých možností, začne selhávat.

Chirurgická léčba

Chirurgická terapie je u chlopenních vad nutná vždy. Po určitou dobu lze u některých vad vystačit s  terapií medikamentózní, ale dříve či později dojde ke zhoršení vady a selhání srdce. Je-li vada včas rozpoznána, pravidelně se kontroluje a ve správný okamžik se naplánuje operace. Někdy ovšem může onemocnění probíhad i velmi dlouho bez příznaků a projeví se až akutním zhoršením.

Chirurg může nabídnout dvě řešení - plastiku chlopně anebo její náhradu. Výhodnější je samozřejmě plastika - je zachována původní chlopeň, nemění se geometrie srdce a není nutné trvale užívat léky na snížení srážlivosti krve - antikoagulační terapie.

Není-li chlopeň vhodná k provedení plastiky, přistupuje se k její náhradě. Chlopenní protézy dělíme na mechanické a biologické.Mechanické chlopně mají jako hlavní výhodu záruku neomezeně dlouhé funkce. Nevýhodou je pak nutnost trvalé antikoagulační léčby Warfarinem, Lawarinem; s tím souvisí potřeba pravidelných kontrol krevní srážlivosti - tzv. Quickova testu a vyšší riziko krvácivých komplikací, např. i běžné odřeniny mohou více a déle krvácet.

Aortální mechanická chlopeň Sorin BicarbonMitrální mechanická chlopeň Sorin Bicarbon

Biologická aortální chlopeň Sorin SopranoBiologická aortální  stentless chlopeň Sorin Solo© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít