CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Služby knihovny

Zdarma:

 • prezenční a absenční výpůjční služba
 • bibliograficko-informační služby
 • referenční služby
 • přístup na internet - v knihovně jsou k dispozici 2 počítače s připojením na internet, které jsou určeny především k vědeckým a studijním účelům pro pracovníky IKEM a pro registrované uživatele knihovny. Knihovna však umožňuje i chodícím a neinfekčním pacientům použít zdarma internet (hlavně e-mail) v provozní době knihovny.

Služby placené: (ceník)

 • registrace do knihovny
 • MVS – meziknihovní výpůjční služba.
  Tuto službu si můžete objednat
 • skenování předloh
 • reprografické služby
 • rešeršní služby

Na požádání lze také ve VLK IKEM zhotovit rešerši z databáze Medline nebo z databáze Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ). K žádosti o rešerši lze použít e-mail: bati@ikem.cz nebo tel. 23605 5072. Požadované údaje pro vypracování rešerše: téma, klíčová slova v češtině nebo angličtině, časová retrospektiva, jazykové vymezení, příp. další zpřesňující údaje.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít