CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Online časopisy v EZB

EZB - elektronická knihovna časopisů


Vstup do databáze 

Seznam volně dostupných odborných časopisů 

Co je EZB?
Elektronická knihovna časopisů je projektem Univerzitní knihovny v Regensburgu a Univerzitní knihovny Technické univerzity v Mnichově, do něhož je v současné době zapojeno přes 200 vědeckých institucí. Jedná se o souborný katalog elektronických časopisů, které nabízejí plné texty na internetu. Cílem EZB je poskytnout k nim rychlý a snadný přístup pomocí jednotného, strukturovaného uživatelského rozhraní.

Jak s knihovnou pracovat
V horním modrém menu musí být zobrazen název naší knihovny. Pokud tomu tak není - zvolte z menu Einstellungen / Preferences - v prvním okně andere Länder /other countries a v druhém Scientific Medical Library IKEM, Prague. Barevné symboly na principu semaforu ukazují, kdo je oprávněn číst plný text hledaného časopisu:
zelená
volně dostupné zdroje
žlutá
předplacené časopisy dostupné v rámci knihovny
červená
nedostupné tituly (zdarma přístupný obsah nebo abstrakta)

Časopisy si můžete prohlédnout:

nebo časopis vyhledat podle různých kritérií. U většiny titulů se kliknutím na název dostanete přímo k plným textům. Přístup k předplacených časopisům je omezen na vnitřní síť IKEM. Přístup je zajištěn přes IP adresu proxy serveru.
Získaná data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít