CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Odvykání kouření v lékárně

Kouření tabákových výrobků je (bohužel) celospolečensky přijímaná závislost. Tato závislost je ročně v České republice příčinou úmrtí u přibližně 18 000 lidí.

Rizika kouření

Kouření způsobuje závažná zdravotní rizika nejen kuřákovi samotnému, ale i jeho okolí. V tomto případě hovoříme o tzv. pasivním kouření. Nejedná se pouze o riziko vzniku rakoviny plic a dalších onkologických onemocnění (např. nádorů močového měchýře, hrtanu, jícnu, tlustého střeva, děložního čípku, dělohy, vaječníků atd.). U kuřáků je také výrazně častější výskyt srdečně-cévních a respiračních (s dýcháním souvisejících) onemocnění, jako jsou například infarkt myokardu anebo chronická obstrukční plicní nemoc známá častěji pod zkratkou CHOPN. Díky kouření dochází k dvojnásobnému nárůstu rizika vzniku cukrovky (diabetu), kuřáci jsou častěji postiženi osteoporózou (řídnutím kostí). Díky kouření dochází k rychlejšímu stárnutí pokožky a ke zhoršení hojení ran a poranění kůže. Partnerské páry, které kouří, mohou mít potíže s otěhotněním – kouření je zodpovědné až za 20 % případů erektilní dysfunkce mužů, snižuje také počet a pohyblivost spermií. U žen častěji dochází k poruchám menstruačního cyklu, mohou se vyskytovat mimoděložní těhotenství a u kuřaček dříve nastupuje menopauza (přechod). Rozhodně by neměly kouřit ženy těhotné, kojící a ženy užívající hormonální antikoncepci. Užívání hormonální antikoncepce ve spojení s kouřením a případně také nadváhou s sebou přináší zvýšené riziko nadměrného srážení krve – to se může projevit jako plicní embolie, trombóza nebo cévní mozková příhoda! U dětí, jejichž rodiče kouří, se častěji vyskytují záněty středního ucha, zvyšuje se riziko zápalu plic, astmatu, může docházet i k opožděnému vývoji.

Chci přestat kouřit! Jak na to?

Přestat s kouřením je poměrně obtížné. Popisuje se, že je to mnohdy těžší než skoncovat se závislostí na heroinu. Závislost na tabáku je oficiálně definována jako nemoc.

VYPLŇTE SI Fagerströmův test nikotinové závislosti.

Zanechání kouření s sebou přináší spoustu benefitů. Některé z nich, jako třeba pokles hladiny CO (oxidu uhelnatého) v těle, se objevuje již během několika hodin od poslední cigarety. Další zlepšení zdravotního stavu (zlepšení chuti, čichu, zmírnění kašle) nastávají v průběhu několika měsíců a postupná redukce rizika srdečně-cévních, onkologických a dalších onemocnění pokračuje v průběhu dalších let.

Základním předpokladem k tomu, aby kuřák (i příležitostný) skoncoval se svým zlozvykem, je, aby sám chtěl přestat. Málokterý kuřák se zvládne úplně sám zbavit tohoto onemocnění. Úspěšnost takových pokusů je 2 - 5 %. Pro ty, jejichž vůle není tak silná a potřebují pomoc odbornou, je zde možnost odvykání pod dohledem speciálně vyškoleného zdravotnického personálu – lékařů, sester a lékárníků. Na webových stránkách www.slzt.cz (v pravé horní části stránek) je možné nalézt, jaké ambulance se věnují pacientům, kteří se odhodlali přestat s kouřením. Najdete zde také síť specializovaných center pro závislé na tabáku. Návštěva jak ambulancí, tak center bývá hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pokud nemáte rádi nemocniční atmosféru (nebo atmosféru v čekárně před ambulancí), je zde možnost navštívit Vašeho lékárníka. Česká lékárnická komora školí farmaceuty v Certifikovaném kurzu Odvykání kouření. Lékárny, kde se lékárníci věnují odvykání kouření, jsou označeny logem zelené samolepky s přeškrtnutou cigaretou.

V Ústavní lékárně IKEM je tým speciálně vyškolených farmaceutů, kteří se odvykání kouření věnují.

Pokud chcete s kouřením přestat, objednejte se na konzultaci zde.

Odborné konzultace na odvykání kouření v lékárně probíhají v soukromí v oddělené konzultační místnosti. Nikdo další tedy nebude zvědavě naslouchat intimním informacím, které lékárníkovi sdělujete.

Každá cigareta poškozuje Vaše zdraví, proto neváhejte s tímto nebezpečným návykem co nejdříve skoncovat! Možnosti podpory jsou blíže, než byste čekali.

Společně to můžeme zvládnout!

GARANTOVÁNO ČESKOU LÉKÁRNICKOU KOMOROU

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít