CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Paliativní a podpůrná péče

Paliativní a podpůrná péče

Paliativní péče je péče o pacienty se závažným, život ohrožujícím onemocněním. Cílem této péče je zajistit co nejlepší kvalitu života nemocného s ohledem na jeho potřeby a přání. Paliativní a podpůrná terapie je komplexní péče se zaměřením na potřeby fyzické, psychické, sociální a duchovní a to nejen pacienta, ale také jeho blízkých.

Časná paliativní péče je poskytována současně s probíhající kurativní léčbou zaměřenou na prodloužení života pacienta. Cílem této péče je poskytnout pacientovi co nejvíce individualizovanou péči s ohledem na jeho preference.

Terminální  paliativní péče je péčí o pacienty v závěru života a dominantním cílem je mírnit jakékoliv formy diskomfortu v terminální fázi života pacienta. Je to péče zaměřená na léčbu symptomů, obvykle v posledních dnech až týdnech života pacienta.

Paliatr  poskytuje konziliární službu pro všechna oddělení IKEM. Úzce spolupracuje se sociální pracovnicí, psycholožkou a kaplankou IKEM na zajištění potřeb pacientů a jejich blízkých.

Paliatr pomáhá:
pacientovi s vytvořením léčebného plánu
s nastavením symptomové terapie např. bolesti a dalších příznaků
se sepsáním dříve vysloveného přání
se sdělením nepříznivé informace pacientovi
se sdělením závažné diagnózy a prognózy onemocnění

Kontakt:

MUDr. Jitka Polišenská 
tel. 722 959 191
Po, Út 8:00-15:00
Pá 8:30-14:00

Pozice paliativního lékaře v IKEM vznikla za podpory nadačního fondu ABAKUS.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít