CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení stavebních investic

Oddělení stavebních investic provádí a zajišťuje technický dozor investora, koordinuje přenos požadavků investora na dodavatele. Odbor zajišťuje veškeré podklady a jednání v rámci stavebního řízení. Zajišťuje a zabezpečuje technickou správu a údržbu budov a technologických zařízení, včetně majetku a zařízení IKEM mimo hlavní areál. Zabezpečuje činnosti ohlašovny poruch a havárií, reakce na mimořádné a havarijní stavy v souladu s interními předpisy, zajišťuje řízení a organizaci procesů k odstranění závad ve všech objektech, koordinace externích dodavatelů při činnostech, a to po dobu 24 hodin denně.

Ing. Jan Nerad

vedoucí Odboru investic a správy budov

Tel.: 23 605 5437
E-mail: jan.nerad@ikem.cz

Ing. Barbora Bláhová

Samostatný odborný referent

E-mail: barbora.blahova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít