CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Kvalita poskytované péče

Program podpory zdraví IKEM

IKEM je držitelem certifikátu "Spokojený pacient" ve třech kategoriích

IKEM zvítězil v 5. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice v technicko-provozní kategorii


Rada kvality IKEM

Předseda:
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
Jednatel:Mgr. Jana Pultarová
Členové:Mgr. Jiří Čáp
 Mgr. Stanislava Fatorová
 MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
 MUDr. Pavel Kellovský
 Bc. Jiří Kotrbatý, DiS.
 Bc. Dagmar Kövešlygetyová
 JUDr. Mgr. Barbora Lindová
 Ing. Ladislav Skulina, MHA
 doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.


Naplňování Politiky kvality schválené vedením institutu je závazné pro všechny jeho zaměstnance a za její naplňování odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Politika kvality IKEM

Vedení Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) si je vědomo významu vazeb interních procesů na kvalitu své činnosti a jejích výsledků a zavazuje se dodržovat následující Politiku kvality dle platné legislativy a právních požadavků.

Institut chce sloužit ve prospěch zdraví občanů, v souladu s jejich potřebami a se zájmem společnosti v oblasti prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, a to v duchu Hippokratovy přísahy a humanistických ideálů evropské a světové medicíny a lékařské vědy.

Institut chce budovat efektivní, inteligentní organizaci se stabilizovaným, motivovaným a profesně výkonným týmem zaměstnanců.

Institut chce být společensky odpovědnou organizací, která považuje ochranu životního prostředí a ochranu svých zaměstnanců v rámci PO a BOZP za jeden ze svých standardů.

K naplnění této politiky chce ve vztahu k pacientům

 • Vytvářet lidský vztah k nemocným na základě individuálního přístupu a pomoci každému jednotlivému pacientovi (klientovi).
 • Víceoborovým přístupem k pacientům (klientům) hledat nejúčinnější způsoby prevence a léčby chorob a také zvyšovat kvalitu jejich života.
 • Důsledně dodržovat lékařskou etiku a práva pacientů.
 • Zajistit vysokou úroveň doprovodných nezdravotnických služeb.
 • Udržovat a zlepšovat systém kvality zdravotní péče tak, aby byl pro naše pacienty (klienty) zárukou důvěryhodnosti, spolehlivosti a trvale vysoké odborné úrovně našeho Institutu.
 • Zavádět do klinické praxe nové diagnostické a léčebné metody a vybudovat si tak pozici národního transplantačního centra zdravotní péče v oborech transplantologie, kardiovaskulární chirurgie, diabetologie a endokrinologie.

K naplnění této politiky chce ve vztahu k zaměstnancům

 • Ctít zásadu, že chybovat je lidské a že přiznat omyl není projevem slabosti. Bude však dbát na důslednou analýzu a poučení se z každé chyby.
 • Vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci, dovednosti, zkušenosti a vysoké morálněvolní vlastnosti.
 • Vytvářet a dále podporovat podmínky pro péči o zaměstnance.
 • Vyžadovat od svých zaměstnanců aktivitu, loajalitu, kolegialitu, udržování dobrých mezilidských vztahů a vysoké morální úrovně.

K naplnění této politiky chceme ve vztahu ke společnosti

 • Rozvíjet výzkumnou činnost v oblastech kardiovaskulárních chorob, transplantací, diabetologie a endokrinologie.
 • Sledovat vývoj legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a aplikovat jej do dokumentovaných postupů tak, aby tyto požadavky mohly být v praxi dodržovány, a aby vliv a dopady na životní prostředí nebyly významné.

Soubory ke stažení

docx
Pruzkum_spokojenosti_ambulantnich_pacientu_v_IKEM_2019.docx 54.274 kB
Stáhnout
pdf
Pruzkum_spokojenosti_ambulantnich_pacientu_v_IKEM_brezen_2019.pdf 521.669 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů - září 2018.pdf 315.193 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM - březen 2018.pdf 669.655 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů v IKEM v roce 2017.pdf 382.722 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2017.pdf 437.367 kB
Stáhnout
docx
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů v IKEM v roce 2016.docx 56.101 kB
Stáhnout
docx
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2016.docx 127.27 kB
Stáhnout
docx
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů v IKEM v roce 2015.docx 62.756 kB
Stáhnout
docx
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2015.docx 115.351 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů v IKEM v roce 2014.pdf 221.53 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2014.pdf 237.005 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů v IKEM v roce 2013.pdf 263.861 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2013.pdf 276.824 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti ambulantních pacientů v IKEM v roce 2012.pdf 143.465 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2012.pdf 567.567 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2011.pdf 533.579 kB
Stáhnout
pdf
Průzkum spokojenosti pacientů hospitalizovaných v IKEM v roce 2010.pdf 1358.557 kB
Stáhnout

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím