CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Jednotka rehabilitace na klinikách

Pro pacienty klinik IKEM zajišťují fyzioterapeuti předoperační a pooperační péči s cílem zabránit dekondici pacientů, vzniku tromboembolické nemoci a dechových komplikací. Důraz je kladen zejména na poskytnutí kvalitní respirační fyzioterapie, časnou vertikalizaci a individuální léčebnou výchovu. 

Na Klinice diabetologie zajišťují naše fyzioterapeutky cvičební programy při edukačních pobytech diabetiků s motivací k pokračování fyzické aktivity doma.

Pro pacienty klinik naše lékařky poskytují konziliární péči, doporučují a vyřizují se zdravotními pojišťovnami vhodné pomůcky - pomůcky k chůzi, mechanické vozíky, pomůcky na toaletu a do koupelny, protetické prvovybavení, ortézy a antidekubitní pomůcky.

Pracoviště se podílí na edukačních programech, školících akcích - krátkodobé i dlouhodobé stáže fyzioterapeutů a školení diabetických sester.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít