CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Co u nás léčíme

Anesteziologická péče

Poskytujeme komplexní péči v průběhu chirurgických, diagnostických a léčebných výkonů: znecitlivění, léčbu bolesti a zajištění základních životních funkcí, jejich monitoraci a podporu.


Tuto péči poskytujeme nejčastěji u následujících kardiochirugických výkonů:

 • aortokoronární rekonstrukce (s nebo bez použití mimotělního oběhu), výkony na chlopních, výkony pro arytmie a kombinované výkony
 • miniinvazivní (transkatetrové) výkony na chlopních
 • implantace krátkodobých a dlouhodobých mechanických srdečních podpor
 • transplantace srdce
 • kombinovaná transplantace srdce a plic (ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol)
 • výkony na hrudní aortě: (ascendentní, descendentní a aortálním oblouku) včetně výkonů prováděných v cirkulační zástavě s hlubokou hypotermií. Jedná se jak o elektivní výkony (aneuryzma hrudní aorty), tak o urgentní operace (disekce nebo traumatické postižení hrudní aorty).

Dále poskytujeme anesteziologickou péči pacientům Kardiocentra IKEM, kteří jsou indikováni k následujícím výkonům:

 • elektrofyziologická vyšetření s ablací arytmogenních ložisek
 • miniinvazivní (transkatetrové) výkony na chlopních
 • implantace stentgraftů do hrudní aorty
 • dohled u diagnostických zákroků s anamnézou alergické reakce


Intenzivní péče

Na resuscitačním oddělení poskytujeme komplexní intenzivní péči zejména pacientům po kardiochirurgických výkonech.

Intenzivní péče je poskytována multidisciplinárně na Resuscitačním oddělení o celkové kapacitě 16 lůžek. Oddělení je komplexně přístrojově vybavené, našim pacientům jsme schopni nabídnout veškeré současné moderní postupy monitorace spolu s mechanickou a farmakologickou podporou orgánových funkcí srdce a krevního oběhu, plic, metabolických a renálních funkcí.

 • komplexní monitorace a diagnostika včetně echokardiografie (jícnové i transtorakální) kontinuálních metodik sledování srdečního výdeje (S-G katétr, LiDCO)
 • farmakologická podpora oběhu (katecholaminy, levosimendan a inhibitory PDE III i V, inhalační oxid dusnatý)
 • krátkodobé a dlohodobé mechanické podpory oběhu, VA-ECMO
 • moderní ventilační režimy, punkční dilatační tracheostomie a flexibilní bronchoskopie, inhalační oxid dusnatý, VV-ECMO
 • parenterální a enterální výživa
 • kontinuální eliminační metodiky CVVH, CVVHD, CVVHDF, intermitentní eliminační metody (SLED, IHD), plazmaferéza

Přirozenou součástí komplexní intenzivní péče je kvalitní ošetřovatelská péče, kterou zajišťují vysoce edukované a zkušené zdravotní sestry a další personál.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít