CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Klinika anesteziologie a resuscitace

MUDr. Milan Ročeň, Ph.D. MHA

přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace

Tel.: 23 605 5161
E-mail: milan.rocen@ikem.cz

MUDr. Dušan Merta

zástupce přednosty pro provoz

Tel.: 23605 5162, 23605 3050, 23605 3070
E-mail: dusan.merta@ikem.cz

MUDr. Hynek Říha, Ph.D. MHA

zástupce přednosty pro vědu a výuku

Tel.: 23 605 5160, 23 605 3050, 23 605 3070, 23 605 5555
E-mail: hynek.riha@ikem.cz

Bc. Renata Motyčková

Vrchní sestra Kliniky anesteziologie a resuscitace, Staniční sestra Anesteziologického oddělení

Tel.: 23 605 5164, 23 605 3050
E-mail: renata.motyckova@ikem.cz

Romana Rázusová

asistentka

Tel.: 23 605 5195
E-mail: romana.razusova@ikem.cz

Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR) Kardiocentra IKEM poskytuje odborné perioperační zajištění (tzn. v období před operací, během operace i po operaci) všem pacientům, kteří podstupují chirurgické operační výkony prováděné v rámci Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. 

Hlavní těžiště činnosti leží v zajišťování anestezie (znecitlivění) během operací, a v následné intenzivní péči v časném pooperačním období. Klinika zároveň zajišťuje konziliární činnost pro ostatní pracoviště Kardiocentra IKEM. 

Podrobný popis výkonů prováděných na klinice je uveden v rubrice Co u nás léčíme.


Klinika má dvě oddělení:

Anesteziologické oddělení

Během pobytu pacientů na 4 operačních sálech zajišťují lékaři kliniky anestezii (v podstatě řízenou ztrátu vědomí a bezbolestnost), která umožňuje provést vlastní chirurgický zákrok, a dále monitoraci (sledování) a podporu základních životních funkcí (hloubka bezvědomí, krevní tlak, dýchání, teplota, srážlivost krve atd.).  

Resuscitační oddělení 

Na pooperačním resuscitačním oddělení (16 lůžek) je poskytována komplexní intenzivní péče pacientům po kardiovaskulárních chirurgických výkonech, v indikovaných případech i před těmito výkony (např. při těžkém srdečním selhání u infekční endokarditidy). 

Virtuální prohlídka - najdete nás zde.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít