CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Výzkum

Vědecká a výzkumná činnost 

Jsou stanoveny dlouhodobé výzkumné cíle kliniky:

1) akutní selhání ledvin – prevence a použití očišťovacích metod,
2) endokrinologie kritických stavů, metabolismus a role tukové tkáně u kriticky nemocných,
3) ovlivnění plicní hypertenze a pravostranného srdečního selhání po kardiochirurgických výkonech, a využití dlouhodobých i krátkodobých systémů mechanické podpory srdeční činnosti.


Publikační činnost: 

Rok 2015

ŘÍHA, H., MATLOCH, Z., KOTULÁK, T. PRO: iNO v kardiochirurgiii. XVI. kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí. Pardubice, CZ, 21.05.2015 - 22.05.2015. Zorg. KARIM 1. LF UK a VFN. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2015, 26(6), 364-365. ISSN 1214-2158.

ŘÍHOVÁ, L., ŘÍHA, H., SYROVÁTKA, P., PINĎÁK, M., VRZAL, J., NETUKA, I., KOTULÁK, T. Levosimendan v léčbě selhání pravé komory po ortotopické transplantaci srdce - kazuistika. Poster. XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Olomouc, CZ, 02.10.2014 - 04.10.2014. Zorg. ČSARIM ČLS JEP. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2015, 26(4), 244. ISSN 1214-2158.

SYROVÁTKA, P., ŘÍHA, H., MATLOCH, Z., RZYMAN, R., KOTULÁK, T. Echokardiografická diagnostika perikardiálního výpotku a srdeční tamponády. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2015, 26(2), 99-104. ISSN 1214-2158.

Rok 2014

BŘEZINA, A. Transplantace srdce - pooperační a intenzivní péče. In: Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V. Intenzivní medicína. 3 vyd. Praha: Galén, 2014, s. 994-999. ISBN 978-80-7492-066-0.

KOTULÁK, T., DRAPALOVA, J., LIPS, M., LACINOVA, Z., KRAMÁŘ, P., ŘÍHA, H., NETUKA, I., MALÝ, J., BLAHA, J., LINDER, J., SVACINA, S., MRAZ, M., HALUZIK, M. Cardiac surgery increases serum concentrations of adipocyte fatty acid-binding protein and its mRNA expression in circulating monocytes but not in adipose tissue. Physiological research. 2014, 63(1), 83-94. ISSN 0862-8408. IF 1,293. 

MATLOCH, Z., ŘÍHA, H., NETUKA, I., KMENT, M., KOTULÁK, T. Kazuistika nediagnostikovaného intracerebrálního krvácení u pacientky po anuloplastice trikuspidální chlopně. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(4), 277-280. ISSN 1214-2158.

MATLOCH, Z., ŘÍHA, H., TUREK, P., NETUKA, I., KOTULÁK, T. Fibrinogen v kardiochirurgii. Postgraduální medicína. 2014, 16(příl. 1/2014), 95-96. ISSN 1212-4184.

MATLOCHOVÁ, S., MATLOCH, Z. Bezpečné předání pacienta. Zdravotnictví a medicína (Sestra). 2014, 2014(15), 30. ISSN 2336-2987.

ŘÍHA, H., KOTULÁK, T. Mechanická podpora cirkulace. In: Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V. Intenzivní medicína. 3 vyd. Praha: Galén, 2014, s. 113-114. ISBN 978-80-7492-066-0.

ŘÍHA, H., SLABÝ, M., ZBIHLEJ, J. Pacient s mechanickou srdeční podporou v PNP. XXI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Ostrava, CZ. 07.10.2014 - 09.10.2014. Zorg. Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. In: Urgentní medicína 2014. Ostrava: Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, 2014, s. 15-16. ISBN 978-80-260-6962-1.

Rok 2013

BŘEZINA, A. Invazivní kardiologické výkony z pohledu anesteziologa. Intervenční a akutní kardiologie. 2013, 12(4), 201-205. ISSN 1213-807X.

MATLOCH, Z., ŘÍHA, H., KOTULÁK, T., NETUKA, I. Thromboelastogrphy (TEG) guided transfusion management reduces blood products consumption and costs in adult cardiac surgery. Annual Congress of the Association-of-Anaesthetists-of-Great-Britain-and-Ireland. Dublin, IE, 18.09.2013 - 20.09.2013. Zorg. Association-of-Anaesthetists-of-Great-Britain-and-Ireland. Anaesthesia. 2013, 68(suppl. 3), 80. ISSN 0003-2409.

MATLOCH, Z., MATLOCHOVÁ, S. Porodnická analgezie z pohledu anesteziologa - zkušenosti z praxe ve Velké Británii. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, 2013(2), 102-106. ISSN 1214-2158.

ŘÍHA, H., SYROVÁTKA, P., KRAMÁŘ, P., PINĎÁK, M., ŘÍHOVÁ, L., MATLOCH, Z., NETUKA, I., KOTULÁK, T. Levosimendan u pacientů s mechanickou srdeční podporou. Kardiologická revue. 2013, 15(2), 104-106. ISSN 1212-4540.

ŘÍHA, H., PATEL, P., AL-GHOFAILY, L., VALENTINE, E., SOPHOCLES, A., AUGOUSTIDES, J. Major themes for 2012 in cardiovascular anesthesia and intensive care. HSR proceedings in intensive care and cardiovascular anesthesia. 2013, 5(1), 9-16. ISSN 2037-0504.

ŘÍHA, H., KRAMÁŘ, P., SYROVÁTKA, P., PINĎÁK, M., RZYMAN, R., NETUKA, I., MALÝ, J., SZÁRSZOI, O., KOTULÁK, T. Péče o pacienta s VAD hospitalizovaného na kardiochirurgickém pracovišti: weaning či transport k následné léčbě do transplantačního centra?. XIV. kardioanesteziologické dny. Pardubice, CZ, 14.06.2012 - 15.06.2012. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, 24(1), 59. ISSN 1214-2158.

ŘÍHOVÁ, L. Význam parenterální nutrice u pacientů po implantaci mechanické srdeční podpory. Nutrition news. 2013, 1(1), 6-7. ISSN 1805-8833.

SYROVÁTKA, P., KOTULÁK, T., ŘÍHA, H., PINĎÁK, M., KRAMÁŘ, P., AL-HITI, H., MÁLEK, I., NETUKA, I., PIRK, J. Léčba selhání pravé komory po transplantaci srdce. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, 24(6), 396-402. ISSN 1214-2158.

Rok 2012

BŘEZINA, A. Kardiogenní šok. 7. Křivánkovy dny. Pardubice, CZ, 03.11.2011 - 04.11.2011. Zorg. ARO Krajská nemocnice Pardubice. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2012, 23(2), 106-108. ISSN 1214-2158.

MATLOCH, Z. K editorialu Černý V.: „Houston, we have a problem“ aneb kde máme hledat příčiny neúspěchu u atestací našeho oboru?. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2012, 23(3), 326-328. ISSN 1214-2158.

MATLOCHOVÁ, S., MATLOCH, Z., DRAHOŠOVÁ, L. Odborný dohled pro NLZP. Sestra. 2012, 22(6), 30-31. ISSN 1210-0404.

MATLOCHOVÁ, S., MATLOCH, Z. Britská pooperační péče po kardiochirurgickém výkonu. Sestra. 2012, 22(12), 25-27. ISSN 1210-0404.

NETUKA, I., PIRK, J. Comparison of the Effects of Ketamine-Dexmedetomidine and Sevoflurane-Sufentanil Anesthesia on Cardiac Biomarkers After Cardiac Surgery: An Observational Study. Physiological research. 2012, 61(1), 63-72. ISSN 0862-8408. IF 1,531. 

ŘÍHA, H., PATEL, P., VALENTINE, E., LANE, B., AUGOUSTIDES, J. Major themes for 2011 in cardiovascular anesthesia and intensive care. HSR proceedings in intensive care and cardiovascular anesthesia. 2012, 4(1), 31-39. ISSN 2037-0504.

ŘÍHA, H., KRAMÁŘ, P., SYROVÁTKA, P., RZYMAN, R., ŘÍHOVÁ, L., NETUKA, I., MALÝ, J., KETTNER, J., PIRK, J., KOTULÁK, T. Mechanická srdeční podpora. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2012, 23(3), 133-136. ISSN 1214-2158.

ŘÍHA, H., PAPOUŠEK, F., NECKÁŘ, J., PIRK, J., OŠŤÁDAL, B. Effects of isoflurane concentration on basic echocardiographic parameters of the left ventricle in rats. Physiological research. 2012, 61(4), 419-423. ISSN 0862-8408. IF 1,531. 

ŘÍHA, H. Kardioprotektivní účinky inhalačních anestetik. Celková anestezie 2012. Praha, 19.04.2012 - 19.04.2012. Zorg. IPVZ. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2012, 59(3-4), 18-20. ISSN 1212-3048.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít