CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Informace pro pacienty

Vážení pacienti, příbuzní a blízcí našich pacientů, 

tímto sdělením Vám chceme usnadnit orientaci v situaci kolem operačního výkonu a hospitalizaci na našem oddělení v bezprostředním pooperačním období. 

Resuscitační oddělení kardiochirurgické kliniky je vysoce specializované pracoviště, kde je poskytována intenzivní péče všem pacientům především po kardiochirurgickém výkonu. Pacienti jsou přijímáni plánovaně přímo z operačního sálu, v případě potřeby 24 hodin denně. Aktuální zdravotní stav takového pacienta může vyžadovat velké množství vyšetření, lékařských a ošetřovatelských výkonů, na které potřebujeme dostatek času a prostoru. Z tohoto důvodu není vždy možná návštěva Vašich nejbližších u lůžka. 

 

Návštěvy 

Z provozních důvodů je doporučená doba návštěvy denně od 10 do 19 hodin, po dohodě s ošetřujícími lékaři je možné pacienta navštívit individuálně prakticky kdykoli mimo stanovenou dobu. Doporučujeme přítomnost u lůžka omezit na maximálně 2-3 osoby najednou, s ohledem na zajištění soukromí ostatních pacientů. 

U vstupu na naše oddělení je telefon – zavoláte na uvedená čísla a vyčkáte příchodu sestry, která Vás uvede k Vašemu nejbližšímu a poskytne Vám informace o ošetřovatelské péči u nemocného. Informace o zdravotním stavu pacienta Vám podá pouze lékař. Je samozřejmé, že může být obtížné porozumět všem informacím, neváhejte se nás proto na nejasné věci zeptat. 

 

Informace ostavu nemocného 

Denně je podává ošetřující lékař - telefonicky od 9 do 20 hodin nebo osobně v době návštěv, v době pohotovostní služby pak službu konající lékař v době návštěv. 

Informace o zdravotním stavu pacienta budou podávány - osobně i telefonicky - pouze blízké osobě (osobám), které pacient určí a budou zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci. Telefonické podávání těchto citlivých informací je možné pouze na základě předem určeného identifikačního hesla pro telefonickou komunikaci s rodinou, které je také zaznamenáno do zdravotnické dokumentace pacienta. S ohledem na náročnost naší práce a pro zachování kontinuity informací Vás žádáme, abyste určili jednoho člena rodiny, kterému budou informace podávány. 

  

Prosíme Vás o dodržování následujících pravidel:

  •  u vstupu na oddělení si vydezinfikujte ruce - dávkovače na dezinfekci rukou jsou u vstupu na oddělení
  • při vstupu na resuscitační oddělení vcházíte přes antibakteriální rohož, při nepříznivém počasí použijte prosím návleky na vlastní obuv
  • oblékněte si návštěvnický plášť, který je k dispozici u vstupu na oddělení
  • v případě mírného nachlazení použijte prosím ústní roušku - k dispozici u sestry na oddělení, pokud trpíte infekčním onemocněním přenosným kapénkami, svou návštěvu u lůžka nemocného prosím odložte 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít