CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Granty a projekty IKEM

Granty a projekty IKEM

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-26865A MZ0 Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Hlavní řešitel 2013 - 2017 7E13020 MSM Personalized minimization of immunosuppression after solid organ transplantation by biomarker-driven stratification of patients to improve long-term outcome and health-economic data of transplantation
Hlavní řešitel 1900 - 2017 FP7-HEALTH-2012-305147-BIODRIM ZAH FP7-HEALTH-2012-innovation-1-305147-BIODRIM
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14102 MZ0 Role B lymfocytů v imunitních reakcích po transplantaci ledviny
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14022 MZ0 Donor-specifické interferon-gama produkující buňky a predikce rejekce transplantované ledviny
Hlavní řešitel 2010 - 2014 FP7-HEALTH-F2-2010-261648-MABSOT ZAH FP7-HEALTH-F2-2010-261648-MABSOT
Hlavní řešitel 2011 - 2014 GAP301/11/1568 GA0 Buněčné aspekty transplantační tolerance
Hlavní řešitel 2012 - 2013 7E12023 MSM Development of OPN-305 as an orphan drug for the treatment of Delayed Graft Function post solid organ transplantation (2012-2013, MSM/7E)
Hlavní řešitel 2009 - 2011 NS10517 MZ0 Markery transplantační tolerance po transplantaci ledviny
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11227 MZ0 Molekulární fenotypizace minimálního poškození transplantované ledviny a její prognostický význam
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9388 MZ0 Molekulárně biologická podstata akutní a chronické humorální rejekce transplantované ledviny
Hlavní řešitel 2004 - 2009 LSHB-CT-2005-512090 MZ0 Evropské fondy (EU RISET)
Hlavní řešitel 2006 - 2009 NR8913 MZ0 Exprese prozánětlivých genů u nemocných s IgA nefropatií a jejich vztah k průběhu onemocnění
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10516 MZ0 Profily genové exprese u ischemicko reperfuzního poškození a jejich význam pro transplantaci ledviny
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9714 MZ0 Imunitní aktivace v průběhu infekce polyoma BK viru po transplantaci ledviny
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9523 MZ0 Polymorfismy a intrarenální exprese prozánětlivých genů u Fokálně segmentální glomerulosklerózy a jejich vztah k průběhu onemocnění
Hlavní řešitel 2006 - 2008 NR8816 MZ0 Variabilita genů ovlivňující biologickou dostupnost imunosupresiv a její vztah ke krátkodobým i dlouhodobým výsledkům transplantace ledviny
Spoluřešitel 2004 - 2008 NR7958 MZ0 Genetická podstata komplikace hemodialyzační léčby - syndromu MIA (Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis)
Hlavní řešitel 2005 - 2007 NR8545 MZ0 Patofyziologické mechanizmy spontanni hypertenze a citlivosti k soli

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2019 NV15-26746A MZ0 Vliv normalizace glykémií po transplantaci pankreatu na pokročilou formu diabetické retinopatie
Hlavní řešitel 2013 - 2017 GA13-06666S GA0 Morfologie a funkce mitochondrií ß-buněk pankreatu v patogenezi diabetu 2. typu
Hlavní řešitel 2014 - 2017 TA04010038 TA0 Kolagenáza pro izolaci Langerhansových ostrůvků
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14240 MZ0 Morfologické změny jaterní tkáně po transplantaci pankreatických ostrůvků
Hlavní řešitel 2012 - 2015 NT13099 MZ0 Optimalizace kultivačních podmínek izolovaných Langerhnasových ostrůvků určených k transplantaci
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14020 MZ0 Průběh diabetu a jeho komplikací po transplantaci Langerhansových ostrůvků
Hlavní řešitel 2008 - 2012 7E08009 MSM Personal Glucose Predictive Diabetes Advisor (2008-2012, MSM/7E)
Hlavní řešitel 2010 - 2012 GAP304/10/0762 GA0 Terapie diabetu 1. typu navozením imunologické tolerance a regenerace ß-buněk: preklinický model u NOD myší
Hlavní řešitel 2011 - 2011 NT12190 MZ0 Příprava inzulín produkujících buněčných linií pro léčbu diabetu z prekursorových buněk dospělého pankreatu pomocí rekombinantních transkripčních faktorů
Hlavní řešitel 2006 - 2011 2B06175 MSM Kvantifikace inzulín produkující tkáně pomocí magnetické rezonance
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10219 MZ0 Respirace, oxidační stres a morfologie mitochondrií Langerhansových ostrůvků určených pro transplantace
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9712 MZ0 Transplantace insulin produkující tkáně získané z dospělých kmenových buněk pankreatu
Hlavní řešitel 2006 - 2009 NR9060 MZ0 In vitro a In vivo diferenciace kmenových buněk pupečníkové krve v insulin produkující buňky
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9183 MZ0 Dynamika mitochondriální morfologie a její změny v průběhu diabetu
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9383 MZ0 Ovlivnění funkce ischemicky poškozených orgánů použitím perfluorocarbonu (PFC) jako konzervačního roztoku při experimentální transplantaci pankreatu, ledviny a Langerhansových ostrůvků.
Hlavní řešitel 2004 - 2006 NR8127 MZ0 Detekce anti-inzulární T buněčné odpovědi u pacientů s diabetem 1. typu a u jejich prvostupňových příbuzných
Hlavní řešitel 1999 - 1999 ND5295 MZ0 Indikace a potřeba transplantace pankreatu z hlediska možného vlivu na orgánové komplikace diabetu a kvalitu života

Číst více
Hlavní řešitel 1900 - 2100 NR8046 MZ0 Stanovení rizika septického stavu u dětí pomocí studia polymorfismu vybraných genů
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-28895A MZ0 Bilirubin jako rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění.
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14008 MZ0 Vliv menopauzy na rozvoj kardiometabolického rizika a známek postižení cévní stěny - dlouhodobá longitudinální studie
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14023 MZ0 Analýza délky telomer jako potencionálního prediktivního faktoru úspěšnosti transplantace srdce
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13087 MZ0 Úloha kovů jako rizikového faktoru civilizačních onemocnění - návazná studie
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13139 MZ0 Časná pohybová intervence a selektivní nutrice po transplantaci ledviny: cirkulující endoteliální progenitorové buňky, genový polymorfismus a kardiovaskulární riziko
Hlavní řešitel 2011 - 2011 NT12217 MZ0 Genetické faktory určující riziko aterotrombotických cévních příhod u nemocných bez klasických rizikových faktorů aterosklerózy a u pacientů léčených statinem
Hlavní řešitel 2011 - 2011 NT12170 MZ0 Genetická determinace závislosti na tabáku a účinnosti odvykací léčby
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11307 MZ0 Analýza genetické predisposice k nežádoucím účinkům hypolipidemické léčby
Hlavní řešitel 2006 - 2009 NR8895 MZ0 Vnější a genetické determinanty obezity
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9411 MZ0 Genetická determinace účinnosti hypolipidemické léčby
Spoluřešitel 2007 - 2009 NR9359 MZ0 Patofyziologie a genetika a metabolického syndromu v experimentálních modelech a u člověka
Hlavní řešitel 2004 - 2008 NR7958 MZ0 Genetická podstata komplikace hemodialyzační léčby - syndromu MIA (Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis)
Hlavní řešitel 2008 - 2008 MEB060808 MSM Analýza mechanismu regulace plazmatických triglyceridů novým apolipoproteinem
Hlavní řešitel 2005 - 2006 NR8489 MZ0 Vliv genetické variability ghrelinu na BMI v české populaci
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8023 MZ0 Úloha dědičných faktorů v etiologii a patogeneze alkoholické nemoci jater

Číst více
Hlavní řešitel 2016 - 2019 NV16-27496A MZ0 Role inzulinové rezistence v rozvoji srdečního selhání u nemocných s diabetem 2.typu
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-27338A MZ0 Vliv zpracovávaného masa na oblasti mozku spojené s pocity odměny a závislosti u pacientů s diabetem 2. typu, obézních a zdravých kontrol
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-27431A MZ0 Vliv hyperinzulinémie a postprandiální hyperglykémie na endoteliální funkci u nemocných s diabetem 2. typu a u zdravých kontrol
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14250 MZ0 Funkční efekty metabolické protekce selhávajícího myokardu u diabetiků 2. typu
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14083 MZ0 Endoskopicky implantovatelný duodeno-jejunální bypass (EBGL) jako nový léčebný přístup u obézních diabetiků 2. typu: klinická efektivita a patofyziologické mechanizmy účinku
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14325 MZ0 Úloha zánětlivých procesů v patogenezi diabetu a orgánového poškození: možnosti farmakologické intervence
Hlavní řešitel 2010 - 2013 NT11238 MZ0 Dietní intervence u nemocných s diabetem 2. Typu - vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10534 MZ0 Vliv nízkokalorické vegetariánské diety a pohybu na inzulinovou rezistenci u nemocných s diabetem 2. typu
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10528 MZ0 Aditivní účinky omega 3 polynenasycených mastných kyselin a pioglitazonu v léčbě diabetu 2. typu
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9359 MZ0 Patofyziologie a genetika a metabolického syndromu v experimentálních modelech a u člověka
Hlavní řešitel 2006 - 2008 NR8821 MZ0 Význam renin-angiotenzinového systému v patofyziologii inzulinové rezistence
Hlavní řešitel 2006 - 2008 NR8991 MZ0 Role CNS v patofyziologii inzulinové rezistence

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14027 MZ0 Postprandiální lipémie a predikce aterosklerózy
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14008 MZ0 Vliv menopauzy na rozvoj kardiometabolického rizika a známek postižení cévní stěny - dlouhodobá longitudinální studie
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14019 MZ0 Vliv pulsalitilty krevního toku na parametry vaskulárního postižení u pacientů s mechanickou srdeční podporou
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13139 MZ0 Časná pohybová intervence a selektivní nutrice po transplantaci ledviny: cirkulující endoteliální progenitorové buňky, genový polymorfismus a kardiovaskulární riziko
Hlavní řešitel 2010 - 2011 VF No. 21010083 ZAH Womens Health and Cardiovascular Diseases in the Visegrad Four and the Neighboring Countries
Hlavní řešitel 2011 - 2011 NT12185 MZ0 Vztah preklinické aterosklerózy a tromboembolických příhod u pacientů s trombofilními stavy ? prospektivní studie
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10511 MZ0 Vliv reprodukčního věku na citlivost cévní stěny k zevním, metabolickým a genetickým kardiovaskulárním rizikovým faktorům, longitudinální populační studie.
Hlavní řešitel 2004 - 2008 NR7900 MZ0 Kardiovaskulární změny u dětí s chronickou poruchou funkce ledvin - sledování známek preklinické aterosklerózy.
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9396 MZ0 Vliv preklinických známek aterosklerozy na výskyt žilních trombos u pacientů s trombofílií
Hlavní řešitel 2006 - 2006 NR9026 MZ0 Genetická predisposice k cévním komplikacím diabetes mellitus 1. a 2. typu u žen

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14325 MZ0 Úloha zánětlivých procesů v patogenezi diabetu a orgánového poškození: možnosti farmakologické intervence
Hlavní řešitel 2011 - 2014 GAP301/11/2418 GA0 Využití 13C a protonové MR spektroskopie pro sledování úlohy transportu a tkáňové akumulace lipidů v patogenezi metabolického syndromu
Spoluřešitel 2012 - 2012 CBU Test pso OBDIII-2044
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9757 MZ0 Úloha C reaktivního proteinu v patogenezi metabolického syndromu: možnosti nutriční a farmakologické intervence
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9387 MZ0 Úloha adipocytokinů a mastných kyselin v poruchách inzulinové senzitivity tkání a sekrece inzulinu u metabolického syndromu
Hlavní řešitel 2009 - 2009 GA309/09/1597 GA0 Vliv extracelulární matrix na změny difúzních parametrů extracelulárního prostoru během stárnutí a při metabolickém syndromu
Spoluřešitel 2007 - 2009 NR9359 MZ0 Patofyziologie a genetika a metabolického syndromu v experimentálních modelech a u člověka
Hlavní řešitel 2008 - 2008 IAA500110805 AV0 Analýza mechanizmů autokrinních účinků adipokinů na metabolizmus glukózy a lipidů
Hlavní řešitel 1998 - 1998 NB4876 MZ0 Syndrom insulinové resistence, podmiňující mechanismy, úloha neesterifikovaných mastných kyselin, vztah k věku
Hlavní řešitel 1997 - 1997 IZ4202 MZ0 Metabolický syndrom X: ontogenese, patofysiologické mechanismy a možnosti intervence u experimentálního modelu syndromu

Číst více
Hlavní řešitel 2010 - 2013 NT11284 MZ0 Netradiční způsoby aplikace anestetik v medicíně katastrof
Hlavní řešitel 2010 - 2010 VG20102015014 MV0 Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací
Hlavní řešitel 2010 - 2010 VG20102015041 MV0 Farmakologická redukce agresivity a panického chování
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10503 MZ0 Orální premedikace neošetřitelných pacientů
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9369 MZ0 Nové trendy ve farmakologické imobilizaci
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9168 MZ0 Kombinace alfa-2 sympatomimetik, opioidů a ketaminu ke zlepšení perioperačního průběhu
Hlavní řešitel 2000 - 2002 ND6363 MZ0 Nové způsoby sedace a analgosedace ve stomatochirurgii
Hlavní řešitel 1998 - 1998 ND4874 MZ0 Remifentanil - propofol - klonidin v kardiovaskulární anestézii

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14012 MZ0 Úloha interakce metabolické cesty cytochromu P-450 a renin-angiotenzinového systému v patofyziologii chronického srdečního selhání kombinovaného s chronickým onemocněním ledvin
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14011 MZ0 Vliv genové inaktivace B2 receptorů pro bradykinin v distálním tubulu myši na transport sodíku u experimentálních modelů hypertenze
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14085 MZ0 Úloha nové, vazodilatační osy renin-angiotenzinového systému v patofyziologii hypertenze: potenciálně nový terapeutický přístup pro léčbu hypertenze
Hlavní řešitel 2011 - 2013 LH11116 MSM Mechanismy interakce renin-angiotensin-aldosteronového systému se systémem cytochromu P450 uplatňující se v regulaci krevního tlaku a jejich vliv na patofyziologii sůl-senzitivní hypertenze a poškození ledvin
Hlavní řešitel 2008 - 2010 GC305/08/J006 GA0 Úloha zhoršené renální autoregulace a tkáňového renin-angiotenzinového systému v patofyziologii chronické renální insuficience
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10499 MZ0 Úloha zhoršeného fungování tlakově-natriuretického mechanizmu ledvin v patofyziologii angiotenzin II dependentní maligní formy hypertenze
Hlavní řešitel 2005 - 2007 NR8271 MZ0 Úloha intrarenální interakce cytochromu P-450 a renin-angiotenzinového systému v regulaci renálních funkcí a rozvoji angiotenzin II-dependentní formy hypertenze
Hlavní řešitel 1999 - 1999 NK5312 MZ0 Úloha kallikrein-kininového systému v rozvoji renovaskulární hypertenze: Experimentální studie na "knock-out" myších s absencí B2

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2019 NV15-26883A MZ0 Regulační mechanismy buněk přirozené imunity u transplantace ledviny
Hlavní řešitel 2012 - 2015 NT13012 MZ0 Ovlivnění buněk přirozené imunity a jejich interakcí pomocí látek manumycinového typu
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14022 MZ0 Donor-specifické interferon-gama produkující buňky a predikce rejekce transplantované ledviny
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14102 MZ0 Role B lymfocytů v imunitních reakcích po transplantaci ledviny
Hlavní řešitel 2006 - 2011 2B06154 MSM Identifikace a izolace nových sekundárních metabolitů aktinomycet s protizánětlivými a anti-apoptotickými účinky.
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10524 MZ0 Monocytární subpopulace u transplantací ledvin a regulační mechanismy diferenciace lidských makrofágů
Hlavní řešitel 2005 - 2007 NR8276 MZ0 Úloha renálního epitelu a význam genových polymorfismů prozánětlivých cytokinů při rejekci alotransplantátu
Hlavní řešitel 1998 - 1998 NI4907 MZ0 Interakce makrofágů s epiteliálními buňkami v transplantační imunologii

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14291 MZ0 Regionální strukturální, funkční a spektroskopické změny v oblasti insuly u časných epizod psychotického onemocnění
Hlavní řešitel 2012 - 2015 NT13017 MZ0 1H MR spektroskopie při 1,5T a 3T v diagnostice karcinomu prostaty
Hlavní řešitel 2013 - 2015 LD13048 MSM Nové bimodální nanostruktury pro obrazem řízenou specifickou léčbu
Hlavní řešitel 2014 - 2015 FP7-PEOPLE-2011-ITN-289932-beta-train ZAH FP7-PEOPLE-2011-ITN-289932-beta-train
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14177 MZ0 Genetické ukazatele u dětí s ADHD ve vztahu k vybraným parametrům MR zobrazování a spektroskopie
Hlavní řešitel 2008 - 2012 7E08102 MSM European Network for Cell Imaging and Tracking Expertise
Hlavní řešitel 2011 - 2011 NT12288 MZ0 Diagnostické markery a patofyziologické mechanizmy atypických parkinsonských syndromů
Hlavní řešitel 2006 - 2009 NR8843 MZ0 Farmakorezistentní fokální epilepsie s normálním MRI nálezem: Analýza etiopatogeneze a zhodnocení přínosu jednotlivých diagnostických metod

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14050 MZ0 Výskyt a význam defektů mitochondriálního metabolismu v myokardu pacientů s terminálním srdečním selháním
Hlavní řešitel 2010 - 2013 NT11270 MZ0 Tkáňové inženýrství autologní perikardiální chlopenní náhrady
Hlavní řešitel 2007 - 2010 NR9384 MZ0 Resynchronizační léčba v časném období po kardiochirurgických operacích
Hlavní řešitel 2006 - 2008 NR8863 MZ0 Hodnocení vlivu biologických lepidel na cévní stěnu v modelu disekce aorty
Hlavní řešitel 2003 - 2005 ND7607 MZ0 Vliv neonatální hypoxie na odolnost dospělého srdečního svalu k nedostatku kyslíku
Hlavní řešitel 2002 - 2002 ND7052 MZ0 Vliv použítí deleukocytárního filtru při reperfuzi dárcovského myokardu na krátkodobé a střednědobé výsledky transplantace srdce
Hlavní řešitel 1998 - 2001 NA4911 MZ0 Angioplastika plus stent nebo chirurgie bez mimotělního oběhu u nemocných s isolovaným postižením ramus interventricularis anterior. Randomizovaná prospektivní studie.

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14250 MZ0 Funkční efekty metabolické protekce selhávajícího myokardu u diabetiků 2. typu
Hlavní řešitel 2012 - 2015 PN1000 MSM Časná detekce a stanovení prognózy srdečního selhání za použití dynamických stanovení biomarkerů poškození myokardu
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14050 MZ0 Výskyt a význam defektů mitochondriálního metabolismu v myokardu pacientů s terminálním srdečním selháním
Hlavní řešitel 2012 - 2015 LH12052 MSM Časná detekce a stanovení prognózy srdečního selhání za použití dynamických stanovení biomarkerů poškození myokardu
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14019 MZ0 Vliv pulsalitilty krevního toku na parametry vaskulárního postižení u pacientů s mechanickou srdeční podporou
Hlavní řešitel 2009 - 2012 GA305/09/1390 GA0 Studium metabolických mechanismů progrese srdečního selhání v experimentálním modelu
Hlavní řešitel 2009 - 2011 NS10497 MZ0 Metabolické faktory ovlivňující progresi chronického srdečního selhání

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2017 GA15-07544S GA0 Kardioprotektivní a antihypertenzní účinky agonistických analogů epoxyeikosatrienových kyselin
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14085 MZ0 Úloha nové, vazodilatační osy renin-angiotenzinového systému v patofyziologii hypertenze: potenciálně nový terapeutický přístup pro léčbu hypertenze
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14011 MZ0 Vliv genové inaktivace B2 receptorů pro bradykinin v distálním tubulu myši na transport sodíku u experimentálních modelů hypertenze
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14012 MZ0 Úloha interakce metabolické cesty cytochromu P-450 a renin-angiotenzinového systému v patofyziologii chronického srdečního selhání kombinovaného s chronickým onemocněním ledvin
Spoluřešitel 2010 - 2013 NT11230 MZ0 Farmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako nový možný přístup k léčbě hypertenze
Hlavní řešitel 2011 - 2011 NT12171 MZ0 Úloha abnormalit v metabolické cestě cytochromu P450 v patofyziologii hypertenzního orgánového poškození: možnosti prevence a regrese glomerulosklerózy
Hlavní řešitel 2008 - 2008 GP305/08/P053 GA0 Úloha RAAS v patofyziologii sůl-senzitivní hypertenze: studie na renin transgenních potkanech s indukovatelnou hypertenzí

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13151 MZ0 Polymorfismus cholesterol-7alfa-hydroxylasy jako prediktor odpovídavosti cholesterolémie
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14027 MZ0 Postprandiální lipémie a predikce aterosklerózy
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14025 MZ0 Úloha vzácných variant v genetické predispozici ke statiny indukované myopatii
Hlavní řešitel 2012 - 2014 Z.1.07/2.3.00/35.0039 MZ0 Dlouhověkost bez léků: Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13186 MZ0 Sekundární prevence ICHS ve vybraném vzorku české populace - česká část studie EURASPIRE IV.
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10579 MZ0 Vliv faktorů zevního prostředí, genetické predispozice a psychologický vliv genetického testování na účinnost hypolipidemické léčby.
Spoluřešitel 2005 - 2006 NR8489 MZ0 Vliv genetické variability ghrelinu na BMI v české populaci

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2016 7AMB15AT007 MSM Stanovení profilu mastných kyselin v lidské tkáni pomocí in vivo multinukleární MR spektroskopie
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13017 MZ0 1H MR spektroskopie při 1,5T a 3T v diagnostice karcinomu prostaty
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11275 MZ0 In vivo fosforová MR spektroskopie při 3T
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9915 MZ0 Vlastnosti extracelulárního prostoru lidského epileptického neokortexu - význam v patogenezi a diagnostice farmakorezistentní epilepsie
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9654 MZ0 Kvantitativní magneticko-rezonanční zobrazení v diagnostice a diferenciální diagnostice mozkových nádorů

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-28745A MZ0 Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselin
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14240 MZ0 Morfologické změny jaterní tkáně po transplantaci pankreatických ostrůvků
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10504 MZ0 Vliv ektopického ukládání lipidů a chronického zánětu na rozvoj poškození jater a poruch asociovaných s inzulinovou rezistencí
Spoluřešitel 2007 - 2009 NR9359 MZ0 Patofyziologie a genetika a metabolického syndromu v experimentálních modelech a u člověka
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9696 MZ0 Mechanismy a důsledky akumulace lipidů v játrech při metabolickém syndromu - možnosti nutriční a farmakologické intervence

Číst více
Hlavní řešitel 2012 - 2014 NT13139 MZ0 Časná pohybová intervence a selektivní nutrice po transplantaci ledviny: cirkulující endoteliální progenitorové buňky, genový polymorfismus a kardiovaskulární riziko
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9398 MZ0 Netradiční rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění po transplantaci ledviny
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10529 MZ0 Časná a dlouhodobá funkce transplantované ledviny: vliv peritoneální dialýzy
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10518 MZ0 Metabolismus svalu po transplantaci ledviny: časná pohybová intervence, selektivní nutrice a genový polymorfismus
Hlavní řešitel 1998 - 1998 NK4894 MZ0 Progrese chronické transplantační nefropatie (posuzované na podkladě přesného měření GFR) a porucha metabolismu lipidů

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14012 MZ0 Úloha interakce metabolické cesty cytochromu P-450 a renin-angiotenzinového systému v patofyziologii chronického srdečního selhání kombinovaného s chronickým onemocněním ledvin
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14085 MZ0 Úloha nové, vazodilatační osy renin-angiotenzinového systému v patofyziologii hypertenze: potenciálně nový terapeutický přístup pro léčbu hypertenze
Hlavní řešitel 2010 - 2013 NT11230 MZ0 Farmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako nový možný přístup k léčbě hypertenze
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10431 MZ0 Vliv hemodialýzy a transplantace ledviny na reprodukční schopnost u mužů s chronickou renální insuficiencí.
Hlavní řešitel 2007 - 2009 IAA511700701 AV0 Úloha angiotenzinu-(1-7), nového komponentu renin-angiotenzinového systému, v patofyziologii Goldblattovské hypertenze ? modelu lidské renovaskulární hypertenze

Číst více
Hlavní řešitel 1900 - 2100 NR8981 MZ0 Genové polymorfizmy NK receptorů v české populaci
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14022 MZ0 Donor-specifické interferon-gama produkující buňky a predikce rejekce transplantované ledviny
Hlavní řešitel 2013 - 2015 7E13021 MSM Europe-wide Strategy to enhance Transplantation of highly sensitized patients on basis of Acceptable HLA Mismatches
Hlavní řešitel 2012 - 2015 FP7-HEALTH-2012-305385-EUROSTAM ZAH FP7-HEALTH-2012-innovation-1-305385-EUROSTAM
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9403 MZ0 Diagnostika humorální rejekce pro transplantace orgánů

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14009 MZ0 Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogeneze
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14027 MZ0 Postprandiální lipémie a predikce aterosklerózy
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14050 MZ0 Výskyt a význam defektů mitochondriálního metabolismu v myokardu pacientů s terminálním srdečním selháním
Hlavní řešitel 2005 - 2008 NR8486 MZ0 Nutriční ovlivnění reverzního transportu cholesterolu
Hlavní řešitel 1998 - 1998 NE4889 MZ0 Nízká porodní hmotnost a riziko aterosklerózy

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14025 MZ0 Úloha vzácných variant v genetické predispozici ke statiny indukované myopatii
Hlavní řešitel 2011 - 2011 NT12239 MZ0 Niemann-Pickova choroba typu C: klinická, molekulárně genetická, biochemická a morfologická studie. Návrh nových diagnostických a prediktivních algoritmů
Hlavní řešitel 2007 - 2010 NR9364 MZ0 Regulace genové exprese a nové možnosti molekulární diagnostiky deficitu ornithin karbamoyltransferasy
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR7833 MZ0 Scintigrafie hvězdicových buněk jako časný marker jaterní fibrózy
Hlavní řešitel 2004 - 2006 NR8023 MZ0 Úloha dědičných faktorů v etiologii a patogeneze alkoholické nemoci jater

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14008 MZ0 Vliv menopauzy na rozvoj kardiometabolického rizika a známek postižení cévní stěny - dlouhodobá longitudinální studie
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14009 MZ0 Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogeneze
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14019 MZ0 Vliv pulsalitilty krevního toku na parametry vaskulárního postižení u pacientů s mechanickou srdeční podporou
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13139 MZ0 Časná pohybová intervence a selektivní nutrice po transplantaci ledviny: cirkulující endoteliální progenitorové buňky, genový polymorfismus a kardiovaskulární riziko
Spoluřešitel 2005 - 2008 NR8486 MZ0 Nutriční ovlivnění reverzního transportu cholesterolu

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14083 MZ0 Endoskopicky implantovatelný duodeno-jejunální bypass (EBGL) jako nový léčebný přístup u obézních diabetiků 2. typu: klinická efektivita a patofyziologické mechanizmy účinku
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11524 MZ0 Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku: multicentrická, prospektivní, cross over studie
Hlavní řešitel 2009 - 2010 NS9695 MZ0 Optimalizace screeningu kolorektálního karcinomu
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10527 MZ0 Životní styl a výskyt chronické alkoholické pankreatitidy a jaterní cirhosy: patogenetické souvislosti?
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10525 MZ0 Transluminální chirurgická endoskopie ? systémová odpověď a bakteriální translokace v závislosti na místě vstupu do dutiny břišní

Číst více
Hlavní řešitel 2012 - 2015 NT13151 MZ0 Polymorfismus cholesterol-7alfa-hydroxylasy jako prediktor odpovídavosti cholesterolémie
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14027 MZ0 Postprandiální lipémie a predikce aterosklerózy
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14008 MZ0 Vliv menopauzy na rozvoj kardiometabolického rizika a známek postižení cévní stěny - dlouhodobá longitudinální studie
Hlavní řešitel 2006 - 2008 NR8987 MZ0 Polymorfismus A-204C a regulace aktivity cholesterol 7alfa-hydroxylázy

Číst více
Hlavní řešitel 1900 - 2100 NR8894 MZ0 BK polyomavirová infekce a BK nefropatie u nemocných po kombinované transplantaci pankreatu a ledviny
Hlavní řešitel 2012 - 2017 7E12025 MSM Proteomic prediction and Renin angiotensin aldosterone system inhibition prevention of early diabetic nephropathy in type 2 diabetic patients with normoalbuminuria (2012-2017, MSM/7E)
Hlavní řešitel 2011 - 2017 FP7-HEALTH-F2-2011-279277 ZAH FP7-HEALTH-F2-2011-279277
Hlavní řešitel 2012 - 2015 NT13014 MZ0 Vliv transplantace pankreatu na epidermální inervaci a expresi růstových faktorů u diabetu 1.typu (2012-2015, MZ0/NT)

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-25924A MZ0 Transplantační léčba diabetu pomocí inzulín produkujících buněk získaných přeprogramováním neendokrinních pankreatických buněk
Spoluřešitel 2014 - 2017 TA04010038 TA0 Kolagenáza pro izolaci Langerhansových ostrůvků
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14240 MZ0 Morfologické změny jaterní tkáně po transplantaci pankreatických ostrůvků
Spoluřešitel 2006 - 2009 NR9060 MZ0 In vitro a In vivo diferenciace kmenových buněk pupečníkové krve v insulin produkující buňky

Číst více
Hlavní řešitel 2007 - 2010 GC305/07/J004 GA0 Úloha renin-angiotenzinového a endotelinového systému v patofyziologii ANG II-dependentní hypertenze
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9703 MZ0 Nové farmakologické přístupy k léčbě hypertenze - kombinované zásahy do renin-angiotenzinového a endotelinového systému
Hlavní řešitel 2005 - 2007 NR8550 MZ0 Úloha interakce AT1 a AT2 receptorů pro angiotenzin II v ontogenezi hypertenze, studie na "Ren-2" transgenních potkanech

Číst více
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10513 MZ0 Účinnost dietní a pohybové intervence na kardiovaskulární riziko u centrálně obézních žen v závislosti na kandidátních genech obezity
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9393 MZ0 Vliv rozdílné intenzity fyzické zátěže na parametry lipidového metabolizmu a inzulínové rezistence a jejich ovlinění I/D polymorfismem v genu pro angiotezin kon
Spoluřešitel 2005 - 2006 NR8489 MZ0 Vliv genetické variability ghrelinu na BMI v české populaci

Číst více
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11273 MZ0 Předoperační embolizace portální žíly látkou PHEMA u nemocných před rozsáhlou hepatektomií
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10274 MZ0 Tlakový perfuzní test jako prediktor dlouhodobé úspěšnosti léčby benigních striktur žlučových cest.
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8029 MZ0 Endovaskulární léčba rezistentních stenóz a restenóz hemodialyzačních cévních přístupů: konvenční angioplastika versus arteriotomická zařízení, randomizovaná st

Číst více
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11236 MZ0 Transluminální terapeutická endoskopie - vstup, uzávěr, cholecystektomie
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10536 MZ0 Nová metoda funkčního hodnocení variant v BRCA2 genu
Hlavní řešitel 2009 - 2009 KJB502030901 AV0 Inhibice genů účastnících se opravy DNA u BRCA2, FANCC a FANCG deficitních buněk

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-27178A MZ0 Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodiky
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13891 MZ0 Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární poruchu
Hlavní řešitel 2010 - 2012 GAP304/10/1872 GA0 Vliv stárnutí na sluchovou kůru člověka - MR studie

Číst více
Hlavní řešitel 2009 - 2011 GA203/09/1242 GA0 Modifikace povrchu magnetických nanočástic pro buněčné značení a in vivo a in vitro diagnostiku
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10523 MZ0 Dlouhodobý vývoj morfologie a metabolizmu mozku po transplantaci jater
Hlavní řešitel 2006 - 2008 GA309/06/1594 GA0 Celulární kontrastní látky a jejich využití v MR zobrazování

Číst více
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9698 MZ0 Elektromechanická aktivační sekvence komor predikující účinnost srdeční resynchronizační terapie
Hlavní řešitel 2006 - 2008 ME 836 MSM Selektivní katetrizační ablace versus neselektivní ablace AV uzlu s implantací biventrikulárního stimulačního systému v léčbě fibrilace síní u nemocných s chronickou srdeční insuficiencí
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9143 MZ0 Klinický význam přídatných pravosíňových lézí připojených k obkružujícím a lineárním lézím v levé srdeční síni v ablační léčbě chronické fibrilace síní - prospektivní randomizovaná studie

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14011 MZ0 Vliv genové inaktivace B2 receptorů pro bradykinin v distálním tubulu myši na transport sodíku u experimentálních modelů hypertenze
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9699 MZ0 Úloha zvýšených koncentrací epoxyeikosatrienových kyselin v regulaci renálních funkcí a patofyziologii renovaskulární hypertenze
Hlavní řešitel 2008 - 2008 KJB502030801 AV0 Úloha interakce mezi oxidem dusnatým, oxidativním stresem a renin-angiotenzinovým systémem v regulaci renálních funkcí a krevního tlaku u myší s deficientní endotheliální syntázou oxidu dusnatého s renovaskulární hypertenzí

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14023 MZ0 Analýza délky telomer jako potencionálního prediktivního faktoru úspěšnosti transplantace srdce
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11262 MZ0 Přístup k pacientům s preformovanými protilátkami před transplantací srdce
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9400 MZ0 Hodnocení přínosu opakovaného vyšetření BNP u nemocných s recentním a pokročilým srdečním selháním

Číst více
Hlavní řešitel 2014 - 2016 GA14-03305S GA0 Podpora transplantace Langerhansových ostrůvků epigenetickou interevencí
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14240 MZ0 Morfologické změny jaterní tkáně po transplantaci pankreatických ostrůvků
Hlavní řešitel 2009 - 2009 GP303/09/P200 GA0 Snížení exprese tkáňového faktoru buňkami izolovaných Langerhansových ostrůvků pomocí RNA interference

Číst více
Hlavní řešitel 2004 - 2006 NR8079 MZ0 Role glykosfingolipidů, imunutních mechanizmů a zánětu v patogeneze experimentální a klinické cholestázy
Hlavní řešitel 2004 - 2006 NR8108 MZ0 Vliv předoperačního období na poškození žlučových cest kadaverozního dárce jater

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-25781A MZ0 Nová nádorová diagnostika na bázi glykogenu jako tělu vlastního nanostrukturovaného nosiče
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14240 MZ0 Morfologické změny jaterní tkáně po transplantaci pankreatických ostrůvků

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14291 MZ0 Regionální strukturální, funkční a spektroskopické změny v oblasti insuly u časných epizod psychotického onemocnění
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13891 MZ0 Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární poruchu

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13012 MZ0 Ovlivnění buněk přirozené imunity a jejich interakcí pomocí látek manumycinového typu
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14009 MZ0 Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogeneze

Číst více
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9333 MZ0 Úroveň sekundární a primární prevence ischemické choroby srdeční v klinické praxi- studie EUROASPIRE III CZ
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9389 MZ0 Prevalence a incidence základních rizikových faktorů KVO, analýza dlouhodobých trendů v náhodně vybraném populačním vzorku ČR, Czech post-MONICA Study.

Číst více
Hlavní řešitel 2006 - 2008 NR8896 MZ0 Transplantace tenkého střeva v experimentu
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9371 MZ0 Allogenní žilní štěp v tepenném řečišti potkana. Časné morfologické změny žilní stěny v podmínkach imunosuprese.

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14083 MZ0 Endoskopicky implantovatelný duodeno-jejunální bypass (EBGL) jako nový léčebný přístup u obézních diabetiků 2. typu: klinická efektivita a patofyziologické mechanizmy účinku
Spoluřešitel 2007 - 2009 NR9359 MZ0 Patofyziologie a genetika a metabolického syndromu v experimentálních modelech a u člověka

Číst více
Hlavní řešitel 2012 - 2015 NT13188 MZ0 Úloha perivasulární tukové tkáně v rozvoji kardiovaskulárních poruch při metabolickém syndromu
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14009 MZ0 Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogeneze

Číst více
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10556 MZ0 Vliv imunosuprese na imunopatologické alterace u zvířecího modelu sepse
Hlavní řešitel 2007 - 2007 NR9405 MZ0 Vliv FPSA (frakcionovaná plasmatická separace a adsorpce) použité v terapii jaterního selhání na markery regenerace a zánětu

Číst více
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11235 MZ0 Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy C
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8023 MZ0 Úloha dědičných faktorů v etiologii a patogeneze alkoholické nemoci jater

Číst více
Hlavní řešitel 2008 - 2010 NS9741 MZ0 Katetrizační léčba nemocných s těžkou aortální stenósou
Hlavní řešitel 2007 - 2009 NR9399 MZ0 Kvalitativní hodnocení stenóz renálních tepen pomocí intravaskulárního ultrazvuku a virtuální histologie

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14008 MZ0 Vliv menopauzy na rozvoj kardiometabolického rizika a známek postižení cévní stěny - dlouhodobá longitudinální studie
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14023 MZ0 Analýza délky telomer jako potencionálního prediktivního faktoru úspěšnosti transplantace srdce

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2019 NV15-26906A MZ0 Genetický, transkriptomický a metabolický profil pacientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD/NASH.
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9707 MZ0 Výskyt, příčiny, vývoj a význam steatózy štěpu u pacientů po transplantaci jater

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-28064A MZ0 Imunologické biomarkery pro neinvazivní diagnostiku, volbu vhodné léčby a predikci komplikací idiopatických střevních zánětů
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9705 MZ0 Vztah jaterních onemocnění a celiakie

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-27682A MZ0 Využití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatií
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS9697 MZ0 Význam endomyokardiální biopsie a magnetické rezonance myokardu pro diferenciální diagnostiku a odhad vývoje onemocnění u recentně vzniklé dilatační kardiomyopatie

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-26638A MZ0 Identifikace genů podmiňujících alteraci peritoneální membrány při chronické léčbě peritoneální dialýzou

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14023 MZ0 Analýza délky telomer jako potencionálního prediktivního faktoru úspěšnosti transplantace srdce

Číst více
Hlavní řešitel 2014 - 2016 GA14-03540S GA0 Autologní buněčná terapie ischemických ran u diabetu: preklinická a klinická studie

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-27579A MZ0 Monoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněními.

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14050 MZ0 Výskyt a význam defektů mitochondriálního metabolismu v myokardu pacientů s terminálním srdečním selháním

Číst více
Hlavní řešitel 2004 - 2006 NR7833 MZ0 Scintigrafie hvězdicových buněk jako časný marker jaterní fibrózy

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14050 MZ0 Výskyt a význam defektů mitochondriálního metabolismu v myokardu pacientů s terminálním srdečním selháním

Číst více
Hlavní řešitel 2007 - 2010 NR9358 MZ0 Lokální medikamentozní inhibice neointimální proliferace žilních graftů po interpozici do abdominální aorty u potkana

Číst více
Hlavní řešitel 2004 - 2006 NR7928 MZ0 Příčiny váhového přírůstku u osob léčených pro thyroidální dysfunkci

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14439 MZ0 Sledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu

Číst více
Hlavní řešitel 2005 - 2007 NR8286 MZ0 Detekce nízkoobratové osteopatie před a po transplantaci ledviny

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14439 MZ0 Sledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13012 MZ0 Ovlivnění buněk přirozené imunity a jejich interakcí pomocí látek manumycinového typu

Číst více
Hlavní řešitel 2016 - 2019 NV16-27262A MZ0 Srovnání vlivu aplikace autologních kmenových buněk a standardní revaskularizace na oxygenaci tkání a průběh syndromu diabetické nohy

Číst více
Hlavní řešitel 2005 - 2007 NR8553 MZ0 Alternativní místo stimulace pravé komory srdeční : randomizovaná studie porovnávající vliv stimulace hrotu a středního septa pravé komory na remodelaci levé ko

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13017 MZ0 1H MR spektroskopie při 1,5T a 3T v diagnostice karcinomu prostaty

Číst více
Hlavní řešitel 2006 - 2009 NR8897 MZ0 Vztah exprese intrarenálních prozánětlivých genů k časným subklinickým rejekcím transplantované ledviny a k dlouhodobé funkci štěpu

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13151 MZ0 Polymorfismus cholesterol-7alfa-hydroxylasy jako prediktor odpovídavosti cholesterolémie

Číst více
Hlavní řešitel 2005 - 2008 1A8631 MZ0 Sequence peptidů eluovaných z HLA-B27 molekul u zdravých a nemocných jedinců

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2015 NT13151 MZ0 Polymorfismus cholesterol-7alfa-hydroxylasy jako prediktor odpovídavosti cholesterolémie

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13186 MZ0 Sekundární prevence ICHS ve vybraném vzorku české populace - česká část studie EURASPIRE IV.

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13186 MZ0 Sekundární prevence ICHS ve vybraném vzorku české populace - česká část studie EURASPIRE IV.

Číst více
Hlavní řešitel 2006 - 2008 NR9086 MZ0 Implantace mitrálního homograftu do trikuspidální pozice u ovce

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14009 MZ0 Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogeneze

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14009 MZ0 Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogeneze

Číst více
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR7833 MZ0 Scintigrafie hvězdicových buněk jako časný marker jaterní fibrózy

Číst více
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR7928 MZ0 Příčiny váhového přírůstku u osob léčených pro thyroidální dysfunkci

Číst více
Hlavní řešitel 2006 - 2009 NR9093 MZ0 Genetická determinace u akutních koronárních syndromů - populační studie

Číst více
Spoluřešitel 2012 - 2014 NT13139 MZ0 Časná pohybová intervence a selektivní nutrice po transplantaci ledviny: cirkulující endoteliální progenitorové buňky, genový polymorfismus a kardiovaskulární riziko

Číst více
Hlavní řešitel 2010 - 2013 GPP303/10/P170 GA0 Renální autoregulace a tlaková natriuréza u modelu renovaskulární hypertenze

Číst více
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8029 MZ0 Endovaskulární léčba rezistentních stenóz a restenóz hemodialyzačních cévních přístupů: konvenční angioplastika versus arteriotomická zařízení, randomizovaná st

Číst více
Hlavní řešitel 2011 - 2013 GPP208/11/P059 GA0 Nové techniky in-vivo MR spektroskopie pro studium metabolismu triacylglycerolů tukové tkáně

Číst více
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8029 MZ0 Endovaskulární léčba rezistentních stenóz a restenóz hemodialyzačních cévních přístupů: konvenční angioplastika versus arteriotomická zařízení, randomizovaná st

Číst více
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8029 MZ0 Endovaskulární léčba rezistentních stenóz a restenóz hemodialyzačních cévních přístupů: konvenční angioplastika versus arteriotomická zařízení, randomizovaná st

Číst více
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8029 MZ0 Endovaskulární léčba rezistentních stenóz a restenóz hemodialyzačních cévních přístupů: konvenční angioplastika versus arteriotomická zařízení, randomizovaná st

Číst více
Hlavní řešitel 2012 - 2014 NT13186 MZ0 Sekundární prevence ICHS ve vybraném vzorku české populace - česká část studie EURASPIRE IV.

Číst více
Hlavní řešitel 2004 - 2006 NR8029 MZ0 Endovaskulární léčba rezistentních stenóz a restenóz hemodialyzačních cévních přístupů: konvenční angioplastika versus arteriotomická zařízení, randomizovaná st

Číst více
Spoluřešitel 2004 - 2006 NR8029 MZ0 Endovaskulární léčba rezistentních stenóz a restenóz hemodialyzačních cévních přístupů: konvenční angioplastika versus arteriotomická zařízení, randomizovaná st

Číst více
Spoluřešitel 2010 - 2013 NT11230 MZ0 Farmakologická blokáda metabolické cesty cytochromu P450 jako nový možný přístup k léčbě hypertenze

Číst více
Hlavní řešitel 1998 - 2000 NA4875 MZ0 Sekundární krvavá kardioplegie a řízená reperfuse při transplantaci srdce

Číst více
Hlavní řešitel 2007 - 2010 NR9368 MZ0 Polymorfismy genu pro cyklooxygenasu-2 a rozvoj nefropatie při diabetes mellitus

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14020 MZ0 Průběh diabetu a jeho komplikací po transplantaci Langerhansových ostrůvků

Číst více
Hlavní řešitel 2010 - 2010 NT11269 MZ0 Pohlavní rozdíly v apoptóze v myokardu u pacientů po transplantaci srdce

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14020 MZ0 Průběh diabetu a jeho komplikací po transplantaci Langerhansových ostrůvků

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14027 MZ0 Postprandiální lipémie a predikce aterosklerózy

Číst více
Hlavní řešitel 2009 - 2009 NS10500 MZ0 Interakce renin-angiotenzinového a endotelinového systému v patofyziologii progrese renální insuficience a srdeční hypertrofie u hypertenzních potkanů

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14008 MZ0 Vliv menopauzy na rozvoj kardiometabolického rizika a známek postižení cévní stěny - dlouhodobá longitudinální studie

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14012 MZ0 Úloha interakce metabolické cesty cytochromu P-450 a renin-angiotenzinového systému v patofyziologii chronického srdečního selhání kombinovaného s chronickým onemocněním ledvin

Číst více
Hlavní řešitel 2013 - 2015 NT14019 MZ0 Vliv pulsalitilty krevního toku na parametry vaskulárního postižení u pacientů s mechanickou srdeční podporou

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14083 MZ0 Endoskopicky implantovatelný duodeno-jejunální bypass (EBGL) jako nový léčebný přístup u obézních diabetiků 2. typu: klinická efektivita a patofyziologické mechanizmy účinku

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14102 MZ0 Role B lymfocytů v imunitních reakcích po transplantaci ledviny

Číst více
Hlavní řešitel 2015 - 2018 NV15-26519A MZ0 Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-léze

Číst více
Spoluřešitel 2013 - 2015 NT14019 MZ0 Vliv pulsalitilty krevního toku na parametry vaskulárního postižení u pacientů s mechanickou srdeční podporou

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít