CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Parkování a omezení spojená s dostavbou IKEM

Vážení pacienti,
Vážení návštěvníci IKEM,

1. 6. jsme zahájili největší investiční akci za poslední dvě desítky let. Dostavba IKEM začala rozšířením Energocentra, dále pak bude s časovým odstupem navazovat samotná strategická investice Vlády ČR – dostavba pavilonů G1,2.

Veškerá stavba, která bude trvat minimálně do roku 2024 se velmi citelně dotkne provozu IKEM. Zejména vjezdu do areálu a parkování. I když se budeme snažit minimalizovat dopady diskomfortu v rámci Vaší návštěvy IKEM, je nutné přiznat, že stavba realizovaná za plného provozu s sebou vždy přináší nutná omezení.

Proto bychom Vás chtěli požádat o co největší míru shovívavosti, respektování nastavených pravidel a využívání MHD v co nejvyšší míře při dopravě do institutu.

Od 1. 6. 2020 bude pro pacienty a návštěvníky omezen vjezd a parkování v areálu IKEM následovně:

Do IKEM bude možné vjet pouze za předpokladu vyložení imobilního pacienta. Tento pacient bude vyložen u Urgentního příjmu a řidič auta bude muset ihned poté opustit areál IKEM, parkování zde již nebude možné ani pro držitele průkazu ZTP, ostatní pacienti nebudou moci do IKEM vjíždět, parkování pro pacienty a návštěvníky bude možné na vyhrazených a zpoplatněných místech před Rezidencí EMMY (viz přiložená mapa), platba za parkovné bude probíhat oproti parkovacímu lístku na hlavní vjezdové bráně IKEM, podmínky vyzvednutí imobilního pacienta budou totožná s jeho vyložením – vjezd bude umožněn pouze na nezbytně nutnou dobu naložení pacienta.


Děkujeme za pochopení

Vedení IKEM


Parkovné:
Prvních 30 minut zdarma, dále je pak zpoplatněno 40 Kč za každou započatou půlhodinu.Vjezd a výjezd na parkoviště S2 bude umožněn pacientům IKEM přes hlavní vjezdovou bránu Thomayerovy nemocnice. 
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít