CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Transplantační laboratoř (TLE)

Transplantační laboratoř vznikla vroce 2000 jako pracoviště Transplantační centra, které bylo později přičleněno k Pracovišti experimentální medicíny.

Výzkumná činnost 

Hlavním předmětem činnosti laboratoře je zkoumání vlivu expresí prozánětlivých genů v tkáních a zkoumání vlivu dalších genetických faktorů na osud transplantované ledviny. Činnost laboratoře je hrazena z prostředků výzkumného záměru IKEM, grantů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví a 6. rámcového programu EU.  Laboratoř je moderně vybavena a v současnosti v ní pracují 4 vysokoškoláci v rámci postgraduálního studia v biomedicíně. Výsledky laboratoře jsou prezentovány na světových transplantologických fórech a publikovány v zahraničních časopisech.

G7101 - Tkáňově specifické molekulární fenotypy časné protilátkami zprostředkované rejekce upresenzitizovaných příjemců ledviny.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít