CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávání

Akce CD IKEM 2018


XVIII. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: Syndrom diabetické nohyAkce CD IKEM 2019


PRO LÉKAŘE 

Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou I

Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Komplexní léčba syndromu diabetické nohy 

Kurz hojení ran 
KURZY PRO LÉKAŘE VE SPECIALIZAČNÍ PŘÍPRAVE DIA, ENDO, INT, ANGIO.. 

Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci (termíny se musí krýt s kurzem pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci)

Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií

Stáž v diabetologii v rámci specializační přípravy 
ODBORNÉ STÁŽE 

Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy 

Syndrom diabetické nohy pro nezdravotníky

Monitorace glykémií pomocí senzorů


PRO NEMOCNÉ S DIABETEM 

PRO SESTRY 

OSTATNÍ 


Stáž medici - pregraduál 
[ Cílová kotva 1 ]


XVIII. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: Syndrom diabetické nohy
Určeno pro zájemce o problematiku (lékaři, zdravotní sestry, protetici)

Akce probíhá pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP

Místo: Autoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM
Organizátor: Galén- Symposion
Garant: Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Kontakt: www.gsymposion.cz
Termín: 29.-30.11.2018


[ Cílová kotva 2 ]


Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou I

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry

Kurz je certifikován Českou diabetologickou[PŠ1] společností ČLS JEP

Program: Praktické aspekty ovládání senzorů a inzulínových pump, doporučené postupy a interpretace kontinuální monitorace v modelových situacích, hypoglykémie, možnosti edukace.

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1.900,- Kč

Termín: 4. – 5. 4. 2019


[ Cílová kotva 3 ]


Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry

Kurz je certifikován Českou[PŠ1] diabetologickou společností ČLS JEP

Program: Praktická aplikace kontinuální monitorace a technologie v modelových situacích a terapii

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1.900,- Kč

Termín: 20. – 21. 6. 2019


[ Cílová kotva 4 ]


Komplexní léčba syndromu diabetické nohy 

Určeno pro chirurgy po absolvování základního chirurgického kmene, kteří se hodlají specializovat na léčbu syndromu diabetické nohy ve spolupráci s katedrou všeobecné chirurgie

Program: Přednášky o cévní problematice při diabetu, možnosti cévní chirurgie, asistence při výkonech na operačních sálech i při vyšetřování pacientů. Praktické ukázky sádrovacích technik.

Vedoucí / školitel: MUDr. Bedřich Sixta, doc., prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.,

Doc. MUDr. J. Froněk, PhD., MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Místo konání: IKEM (Klinika transplantační chirurgie, Centrum Diabetologie)

Pořadatel: Katedra všeobecné chirurgie, Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: za IKEM Ing. Andrea Šťastná, andrea.stastna@ikem.cz;

za IPVZ Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 2.000,- Kč

Termín: 13 – 16. 5. 2019


[ Cílová kotva 5 ]


Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie, angiologie či interny a pro podiatrické sestry.

Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie syndromu diabetické nohy, včetně praxe na podiatrické ambulanci

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 4.900,- Kč

Termíny:         7. – 11. 1. 2019

28. 2. – 1. 3. 2019

11. – 15. 3. 2019

17. – 21. 6. 2019

[ Cílová kotva 6 ]

Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci (termíny se musí krýt s kurzem pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci)

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie, endokrinologie angiologie či interny, další lékaře se zájmem o skupinové edukační programy pro diabetiky a edukační sestry

Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně

selmonitoringu. účast na skupinovém edukačním kurzu pro pacienty

Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 4900,- Kč

Termíny:       14. -18. 1. 2019

                        25. – 29. 3. 2019

27. – 31. 5. 2019

[ Cílová kotva 7 ]

Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie.

Program: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní poruchy u diabetiků s chronickým renálním selháním. Osteoporóza a její léčba. Praktická stáž v endokrinologické ambulanci.

Vedoucí/školitel: MUDr. Jana Brunová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM 

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 4900,- Kč

Termíny:       18. – 22. 3. 2019


[ Cílová kotva 8 ]

Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy 

Určeno pro lékaře interních oborů a praktické lékaře

Program: Praktická výuka diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci a moderní terapeutické přístupy

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 2940,- Kč

Termín: 1. – 3. 4. 2019


[ Cílová kotva 9 ]


Syndrom diabetické nohy pro nezdravotníky

Určeno pro pedikéry, ošetřovatele, pracovníky home care

Program: Praktická výuka diagnostiky syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1960,- Kč

Termín: 4. – 5. 4. 2019

13. – 14. 6. 2019


[ Cílová kotva 10 ]


Monitorace glykémií pomocí senzorů

Určeno pro diabetology a endokrinology

Program: Praktická výuka zaměřená na monitoraci glykémií pomocí senzorů – indikace, stahování dat, hodnocení křivek a edukace pacienta

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1960,- Kč

Termíny: 25. 1. 2019

3. 5. 2019

7. 6. 2019


[ Cílová kotva 11 ]


PRO NEMOCNÉ S DIABETEM 

Kurz pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci 

(viz. specializační odborná stáž „Edukace a léčba diabetiků léčených inzulinem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci)

Určeno : Pro pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni inzulínem

Program: Komplexní strukturovaná edukace za hospitalizace na lůžkovém oddělení CD IKEM

Vedoucí/ školitel: MUDr. Robert Bém

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry, přes Zlatokop

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 14. – 18. 1. 2019

25. – 29. 3. 2019

27. – 31. 5. 2019

25. 2. – 1. 3. 2019 tento termín není vázán na termín „Edukace a léčba diabetiků léčených inzulinem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci“


Různá témata

Určeno : Pro pacienty s diabetem

Program: Setkání s odborníkem na dané téma

Vedoucí/ školitel: MUDr. Robert Bém

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry, web IKEM

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 1. čtvrtek v měsíci


Senzory Metronic 

Určeno:  Pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí senzorů Enlite

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace pomocí senzorů, stahovaní dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 25. 1. 2019

3. 5. 2019


Pumpy Roche

Určeno Pro pacienty léčené inzulínovou pumpou ROCHE

Program: Komplexní edukace léčby inzulínovou pumpou se zaměřením na pokročilé funkce pumpy

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 15. 2. 2019

17. 5. 2019


Senzory Dexcom

Určeno:  Pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí senzorů Dexcom

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace pomocí senzorů, stahovaní dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 8. 3. 2019

7. 6. 2019


Pumpy Medtronic

Určeno Pro pacienty léčené inzulínovou pumpou Medtronic

Program: Komplexní edukace léčby inzulínovou pumpou se zaměřením na pokročilé funkce pumpy

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 22. 3. 2019

28. 6. 2019


[ Cílová kotva 12 ]


PRO SESTRY 

Blok I – jarní  

Určeno pro všeobecné sestry v podiatrii

Program: Edukace, prevence syndromu diabetické nohy, základní vyšetřovací metody, hygiena, praktická cvičení, kazuistiky

Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 2.000 Kč

Termíny:       13. – 16. 6. 2019


Týdenní stáž na podiatrii

Určeno účastníkům výše uvedeného podiatrického kurzu pro sestry

Program: Procvičování edukace, prevence diagnostických metod, základů ošetření syndromu diabetické nohy, splnění požadavků praxe pro certifikát

Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., DiS. Jitka Niklová, Marta Křížová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 1.750 Kč

Termíny:       listopad - červen 2019


EDUKACE – 4x dvoudenní kurz (Kurz I-IV) + individuální týdenní stáž na edukačním odd.

Část I EDU sestry

Určeno: pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Program: Edukace diabetiků zaměřená na samostatnou kontrolu, zvládání diabetu, dietní doporučení, prevenci komplikací diabetu, psychosociální problematiku

Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 1.500 Kč

Termíny:       21. – 22. 3. 2019

 

Část II EDU sestry

Určeno: pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Program: Edukace diabetiků zaměřená na samostatnou kontrolu, zvládání diabetu, dietní doporučení, prevenci komplikací diabetu, psychosociální problematiku

Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 1.500 Kč

Termíny:       16. – 17. 5. 2019

Týdenní stáž EDU sestry

Určeno účastníkům výše uvedeného edukačního kurzu pro sestry

Program: Procvičování individuální edukace, metod selfmonitoringu, stahování dat do počítače, skupinové edukace (konverzační mapy), prevence komplikací

Vedoucí/ školitelJana Mašková, Bc. Kateřina Čechová,

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 1.750 Kč

Termíny:       květen - prosinec. 2019


EDUKACE – 4x dvoudenní kurz (Kurz I-IV) + individuální týdenní stáž na edukačním odd.

Týdenní stáž EDU sestry

Určeno účastníkům výše uvedeného edukačního kurzu pro sestry

Program: Procvičování individuální edukace, metod selfmonitoringu, stahování dat do počítače, skupinové edukace (konverzační mapy), prevence komplikací

Vedoucí/ školitelJana Mašková, Bc. Kateřina Čechová,

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 1.750 Kč

Termíny:       květen – prosinec 2019


[ Cílová kotva 14 ]

OSTATNÍ

5. workshop castování

Určeno pro: lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky.

Akce je akreditována a garantována ČLK a ČAS (6 kreditů pro lékaře, 4 kredity pro sestry)

Program: 

Vedoucí/školitel: MUDr. Vladimíra Fejfarová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrem diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti JEP

Informace: Ludmila Syrovátková, Generální sponzor: společnost 3M

Přihlášky: : lsyrovatkova@mmm.com

Předpokládaná cena: 280,- Kč

Termín: jaro 2019 / bude upřesněn paní doktorkou Fejfarovou


5. workshop castování

Určeno pro: lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky.

Akce je akreditována a garantována ČLK a ČAS (6 kreditů pro lékaře, 4 kredity pro sestry)

Program: 

Vedoucí/školitel: MUDr. Vladimíra Fejfarová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrem diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti JEP

Informace:Ludmila Syrovátková, Generální sponzor: společnost 3M

Přihlášky: : lsyrovatkova@mmm.com

Předpokládaná cena: 280,- Kč

Termín: PODZIM 2019 / bude upřesněn paní doktorkou Fejfarovou


[ Cílová kotva 15 ]

Kurz - Hojení ran

Určeno pro lékaře všech odborností se zájmem o problematiku léčby ran

Program: fyziologie a patofyziologie vzniku a hojení ran, nehojící se rána, moderní obvazové materiály- přehled, využití management léčby rány, biofilm, debridement ran, podtlak a jiné metody lokální terapie, hyperbaroxie , celkové aspekty léčby ran – nutrice, management bolesti atd., problematika domácí péče, ekonomických nákladů, legislativy, pojišťoven, diferenciální diagnostika chronických ran, problematika angiologie, problematika specifických ran dle etiologie - syndrom diabetické nohy, venózní a ischemické defekty, úrazy, popáleniny, pooperační rány, dekubity atd.

Vedoucí / školitel: prim. MUDr. Ivo Bureš (geriatrie, ČSLR), MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (diabetologie, ČSLR), doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (chirurgie, ČSLR), prof. MUDr. Topinková Eva, CSc.

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: pořádáno subkatedrou geriatrie (Prof.Topinková) ve spolupráci se subkatedrou diabetologie (Prof. Pelikánová) IPVZ, Českou společností pro léčbu rány (ČSLR) a Českou angiologickou společností ČLS JEP

Informace: Mgr. Eva Chárová, charova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 5. 800 Kč

Termín: JARO 2019 / bude upřesněno paní doktorkou Fejfarovou, zatím termín není znám


[ Cílová kotva 16 ]

Stáž v diabetologii v rámci specializační přípravy

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (interní kmen, angiologie a další)

Program: individuální

Vedoucí / Školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz (termín vždy prověřit s CD)

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 500 Kč / den

Termín:          individuální dle požadavku (doba stáže 10 pracovních dnů, při výjimce, prosím kontaktujte petra.satkova@ikem.cz)


[ Cílová kotva 17 ]

Stáž medici - pregraduál

Určeno pro: studenty medicíny 5 a 6 ročníku v rámci povinných stáží

Program: individuální

Vedoucí/školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrem diabetologie IKEM 

Informace: Petra Šátková, IKEM

Přihláškypetra.satkova@ikem.cz

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termín:  17. – 21. 6. 2018

               24. – 28. 6. 2019

                 8. – 12. 7. 2019 

               15. – 19. 7. 2019

               22. – 26. 7. 2019

               29. 7. – 2. 8. 2019

               12. – 16. 8. 2019

               19. – 23. 8. 2019     

               26.8 – 30. 8. 2019


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2018. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím