CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Vzdělávací akce

Termíny atestací, předatestačních kurzů a testů v oboru diabetologie a endokrinologie


Termíny atestací

2015

 3. LF UK Praha

V navržených termínech budou probíhat všechny 3 varianty atestací - tj. samostatná Endokrinologie, samostatná Diabetologie i společná Diabetologie a endokrinologie.

Termíny předatestačních kurzů

 1. Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus (5 dní)
  Předatestační kurz Endokrinologie (5 dní)

Kurz nesouvisí přímo s termínem atestace a lékař ho může absolvovat v předstihu. 
Lékař může absolvovat jen část kurzu

Termíny testů

 1. Test Základy ve vnitřním lékařství 2. Test Diabetologie a endokrinologie před atestační zkouškou
 

Proběhne v rámci spojeného předatestačního kurzu Diabetologie a metabolismus + Endokrinologie


Odborné stáže v předatestační přípravě v oboru diabetologie a endokrinologie


Specializační odborná stáž – Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a pro podiatrické sestry.
Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie diabetické nohy, včetně odborné pedikúrní péče. Praktická stáž na podiatrické ambulanci
Školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958-9, IKEM, Centrum diabetologie
Předpokládaná cena: 7250,- Kč

Termíny:
2.2.-6.2.2015
9.2.-13.2.2015
30.3.-3.4.2015
11.5.-15.5.2015
1.6.-5.6.2015


Specializační odborná stáž – Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a edukační sestry
Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selmonitoringu. Praktická stáž během kurzu pro pacienty.
Školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie
Předpokládaná cena: 7250,- Kč

Termíny:
16.2.-20.2.2015
23.3.-27.3.2015
20.4.-24.4.2015

                       

Specializační odborná stáž – Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie.
Program: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní porucha u diabetiků s chronickým renálním selháním. Praktická stáž v endokrinologické ambulanci.
Školitel: MUDr. Jana Brunová, CSc.
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie
Předpokládaná cena: 7250,- Kč

Termíny:
12.1.-16.1.2015
2.3.-6.3.2015

 

Specializační odborná stáž – Diagnostika a léčba diabetické nefropatie
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie, dále pro nefrology, diabetology a internisty.
Program: diagnostické a terapeutické postupy u pacientů s diabetickou nefropatií, včetně řešení terminálních stádií onemocnění. Teoretický podklad vzniku nefropatie a z něho vyplývající léčebné postupy. Ve spolupráci se subkatedrou nefrologie IPVZ.
Školitel: MUDr. Petr Bouček
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie
Předpokládaná cena: 7250,- Kč

Termíny:
25.5.-29.5.2015


Kurzy, semináře a sympozia v diabetologii

 1. Kurz – Diabetologie I. Základy
 2. Určeno pro praktické lékaře a internisty
  Program: klasifikace, diagnostika a terapie diabetu a jeho komplikací, prevence aterosklerózy
  Vedoucí: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
  Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  Tento kurz je finančně podpořen z fondů EU.
  Termín: 8.-9.1.2015
  Cena: 2900,-

 3. Kurz – Diabetologie II pro pokročilé

  Určeno pro diabetology, endokrinology, internisty a praktické lékaře
  Program: Prevence a léčba diabetu, chronické komplikace, akutní metabolická a nutriční péče
  Vedoucí: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
  Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  Tento kurz je finančně podpořen z fondů EU.
  Termín: 26.-27.2.2015
  Cena: 2900,-

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít