CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Odborné stáže v diabetologii

Subkatedra diabetologie IPVZ

se sídlem Centrum diabetologie IKEM (Vídeňská 1958/9) poskytuje možnost absolvovat v rámci následujících stáží povinnou doplňkovou praxi v diabetologii

Doplňková praxe v diabetologii dle specializační náplně zahrnuje:

6 měsíců povinná specializační stáž v diabetologii na akreditovaném pracovišti, z toho:

        a)  2  týdny v podiatrické ambulanci,
        b)  2  týdny na jednotce intenzivní metabolické péče,
        c)  1  týden celkem při edukaci pacientů,
        d)  1  týden na akreditovaném obezitologickém pracovišti,
        e)  2  týdny na akreditovaném osteologickém pracovišti,
        f)   1  týden na dialyzační jednotce,
        g)  1  týden na koronární jednotce,
        h)  + 14 týdnů v diabetologickém centru (lůžka + ambulance).

Přihlášky lze podávat on line prihlasky@ipvz.cz (akce subkatedry diabetologie IPVZ)
  
Informace:     
PhDr. Morávková (tel. 261092458, IPVZ Budějovická - hotel ILF, Praha 4) - pouze stáže č. 1. - 5.!
nebo pí Benešová  (tel. 26136 4100, CD IKEM, Vídeňská 1958/9) - pouze stáž č. 6!

1. Odborná stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy (týdenní stáž)
-odpovídá stáži na podiatrické ambulanci (a) specializační náplně

2. Odborná stáž - Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem (týdenní stáž)
- odpovídá stáži při edukaci pacientů (c) specializační náplně

3. Odborná stáž -  Diagnostika a léčba obezity (týdenní stáž ve spolupráci se subkatedrou  endokrinologie IPVZ)       
- odpovídá stáži na akreditovaném obezitologickém pracovišti (d) spec. náplně

4. Odborná stáž -  Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných  endokrinopatií (týdenní stáž)
- odpovídá stáži na akreditovaném osteologickém pracovišti (e) specializační náplně

5. Odborná stáž - Diagnostika a léčba diabetické nefropatie (týdenní stáž)
- odpovídá stáži na dialyzační jednotce (f) specializační náplně

6. Specializační odborná stáž v diabetologii (4, 2 a 1 měsíční stáže)
- odpovídá stáži na lůžkovém oddělení a ambulanci (14 týdnů) (h) specializační náplně
+ stáži na jednotce intenzivní metabolické péči (2 týdny) (b) specializační náplně
(celkem 4 měsíce specializované praxe, kterou lze rozložit v čase)
 

1. Odborná stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno 
a) pro lékaře v přípravě k atestaci a
b) pro doškolování diabetologů a podiatrických sester
Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie diabetické nohy včetně odborné pedikúrní péče.
Praktická stáž na podiatrické ambulanci. 
Školitel:  doc. MUDr. A. Jirkovská, CSc. 
Místo konání:  Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie   
Délka stáže: 1 týden
Předpokládaná cena: 5000  Kč

2. Odborná stáž - Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem

Určeno 
a) pro lékaře v přípravě k atestaci a 
b) pro doškolování diabetologů a edukačních sester 
Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků včetně self-monitoringu. Praktická stáž během kurzu pro pacienty. 
Školitel:  doc. MUDr. A. Jirkovská, CSc.
Místo konání:  Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie   
Délka stáže: 1 týden

Předpokládaná cena :  5000,- Kč

3. Odborná stáž – Diagnostika a léčba obezity (týdenní stáž ve spolupráci se subkatedrou endokrinologie IPVZ)

Určeno 
a) pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie, endokrinologie a vnitřního lékařství      
b) pro doškolování lékařů v uvedených oborech
Program: Diagnostika a léčba  obezity včetně indikací k bariatrickým operacím
Školitel:  MUDr. M. Kunešová, CSc. 
Místo konání:  Praha 1, Národní 8, Endokrinologický ústav, Obezitologické centrum
Délka stáže: 1 týden
Předpokládaná cena :  5000,- Kč

4. Odborná stáž – Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie 
Program: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní příčiny osteoporosy. Problematika osteopathií se zřetelem k diabetu a jeho komplikacím. Endrokrinní porucha u diabetiků s chronickým renálním selháním. Praktická stáž na endokrinologické ambulanci.
Školitel:  MUDr. J. Brunová, CSc. 
Místo konání:  Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie  
Délka stáže: 1 týden
Předpokládaná cena:  5000,- Kč

5. Odborná stáž - Diagnostika a léčba diabetické nefropatie (ve spolupráci se subkatedrou nefrologie IPVZ)

Určeno 
a) pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a 
b) pro doškolování nefrologů, diabetologů a internistů
Program: Diagnostické a terapeutické postupy u pacientů a diabetickou nefropatií včetně řešení terminálních stadií onemocnění. Teoretický podklad vzniku nefropatie a z něho vyplývající léčebné postupy. 
Školitel:  MUDr. P. Bouček, CSc. 
Místo konání:  Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie  
Délka stáže: 1 týden
Předpokládaná cena:  5000,- Kč

6. Specializační odborná stáž v diabetologii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci. 
Program: Odborná stáž v diabetologii a metabolismu. 
Zahrnuje praxi na lůžkovém oddělení a ambulanci (14 týdnů) + intenzivní metabolickou péči (2 týdny) – celkem 4 měsíce specializované praxe, kterou lze rozložit v čase)
Školitel:  doc. MUDr. F. Saudek, DrSc.
Místo konání:  Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie   
Termín konání : dle dohody
Cena:  4 měsíce - 12 000 Kč
2 měsíce - 8 000 Kč
1 měsíce - 6 000 Kč

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít