CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Edukační program

Vedoucí programu: Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Světová zdravotnická organizace uznala edukaci za "základní kámen terapie diabetu, nezbytný k začlenění diabetika do společnosti". Diabetici musejí být edukováni v samostatné kontrole při zjištění diabetu a kdykoli je potřeba i poté. 

Podle Národního diabetologického programu formulovaného Českou diabetologickou společností (www.diab.cz) je základem terapie diabetu kvalitní a odborně vedená edukace pacientů včetně selfmonitoringu.  

Je nutné si  uvědomit, že diabetes se nedá vyléčit, a i když nečiní bezprostřední potíže, může vést i při "mírném" průběhu k pozdním cévním komplikacím. Na druhé straně, právě dodržování léčebného režimu a vlastní kontrola glykémií spojená se správnými úpravami léčby nejen zvyšuje sebedůvěru diabetiků, ale zkracuje i jejich pobyt v nemocnicích, snižuje výskyt náhlých dekompenzací diabetu (tj. větších hyperglykémií nebo hypoglykémií) i např. počet amputací dolních končetin. 

Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou péči o diabetes a pro aktivní spolupráci se zdravotníky. Edukace má obsahovat i psychologickou intervenci, protože emoční pohoda je spojena s dobrými výsledky léčby diabetu. 

Edukace proto pomáhá diabetikům v tom, že:

  • lépe zvládají diabetes a přebírají větší část odpovědnosti za vlastní zdraví na sebe
  • lépe spolupracují se zdravotnickým týmem

Cílem edukace je:
1. zvýšení kvality života diabetiků a zlepšení samostatného zvládání a kontroly diabetu,
2. zlepšení kompenzace diabetu hodnocené hladinou glykovaného hemoglobinu (HbA1c),
3. snížení akutních komplikací diabetu, tj. těžkých hypoglykémií a hyperglykémií s ketoacidózou,
4. prevence pozdních komplikací, tj. postižení nohou, očí, ledvin, srdce apod.,
5. snížení délky hospitalizace pro diabetes a jeho komplikace,
6. snížení spotřeby některých léků.

Organizace edukace

Edukaci lze realizovat nejrůznějšími způsoby, jak ukazuje následující obrázek, a to:

• za hospitalizace diabetiků (např. komplexní léčebné a edukační kursy, individuální edukace),
• formou ambulantní (individuální nebo skupinová edukace např. jako denní stacionář),
• formou individuální edukace v ambulanci a formou návštěv v rodinách,
• telefonicky nebo jinou formou elektronické komunikace (e-mail, sociální sítě apod.),
• při rekondičních pobytech (např. pořádaných organizacemi diabetiků),
• v lázních.

Edukaci prováděnou v Centru diabetologie vede tím lékařů a sester vyškolených v tomto oboru.

Na grafu je vidět významné zlepšení kompenzace diabetiků poté, co absolvovali edukační pobyt v rámci edukačního programu Centra diabetologie (Jirkovská A. Edukace diabetiků, základní součást jejich léčby. Lékař Listy (příloha Zdrav Nov) 1997, č.47, s.11.)

Obrázky a texty pocházejí  z knihy Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes. Manuál pro praxi. Autor Alexandra Jirkovská a kol., Mladá fronta, 2014.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít