CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

O nás

Klinika diabetologie je vybavena 29 lůžky a částí ambulantní, která zahrnuje také Oddělení edukační a podiatrické. 

Charakteristickým rysem pracoviště je multidisciplinární přístup k problematice diabetu, počínající systematickou edukací, včasnou diagnostikou mikro a makrovaskulárních komplikací a stanovením individuálního léčebného plánu. Ambulantně (i při hospitalizaci) je organizována výuka dietních a režimových opatření a k terapii mohou být použity konvenční i nekonvenční inzulínové režimy, u nemocných s diabetem II. typu také progresivní typy perorálních antidiabetik s důrazem zejména na ovlivnění inzulínové rezistence. Otázky spojené s metabolickou kompenzací mohou nemocní trvale telefonicky konzultovat s pracovníky kliniky. Týká se to také uživatelů inzulínových pump, kterým může být okamžitě poskytnuta lékařská nebo technická pomoc.

Dalším specifikem kliniky je důraz na prevenci a léčbu orgánových komplikací diabetu. Dlouhodobě jsou sledováni nemocní s diabetickou nefropatií se snahou maximálně zpomalit její progresi. Obdobně je zajištěna oftalmologická a neurologická péče. Je možné diagnostikovat a sledovat terapeutické ovlivnění také autonomní diabetické neuropatie. V oblasti podiatrické péče patří klinika k nejlépe vybaveným pracovištím v ČR. Vyškolený personál poskytuje rutinně preventivní a méně invazivní ošetření. Pro těžší případy je zajištěna rychlá cévní, neurologická a angiografická diagnostika s možností provádět ve spolupráci s rentgenologickým a chirurgickým pracovištěm angioplastiky nebo cévní rekonstrukční výkony.

Klinika diabetologie je jediným pracovištěm v ČR, které se systematicky zabývá přípravou pacientů s rozvinutou formou diabetické nefropatie k transplantační léčbě. U pacientů s diabetem I. typu může být indikována kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu, která kromě léčby nedostatečnosti ledvin vede k normalizaci glykémií bez potřeby inzulínu. IKEM se řadí k předním světovým pracovištím v této oblasti. Zlepšující se výsledky kombinovaných transplantací dávají předpoklady, aby v indikovaných případech labilního diabetu mohla být provedena také léčba izolovanou transplantací pankreatu u nemocných před rozvojem nedostatečnosti ledvin.

Kromě diabetu se klinika také zabývá diagnostikou a léčbou jiných endokrinologických a metabolických chorob. Nejčastěji se jedná o onemocnění štítné žlázy a nadledvin, obezitu, hyperlipoproteinemii a hypoglykemické stavy.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít