CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • 20. ROČNÍK PRAŽSKÉHO WORKSHOPU O KATETRIZAČNÍCH ABLACÍCH

20. ROČNÍK PRAŽSKÉHO WORKSHOPU O KATETRIZAČNÍCH ABLACÍCH

Jaro  ve světové kardiologii patří tradičnímu Pražskému workshopu o katetrizačních  ablacích. Ve dnech 2.-4. dubna 2017 proběhne v české metropoli jeho jubilejní  20. ročník. Ústředním tématem diskuzí budou nové strategie katetrizační léčby  fibrilace síní a komorových arytmií. Hlavním organizátorem je Klinika  kardiologie IKEM za přispění Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce  v Praze. V rámci této akce se uskuteční série 15 přímých přenosů z  katetrizačních sálů obou pražských pracovišt a dále mezinárodní přenosy  z Kardiocentra v Lipsku a z kardiologické nemocnice v Bordeaux.

Na unikátní, světově vyhlášený workshop pozvali organizátoři přední světové odborníky, kteří budou přednášet o různých aspektech léčby arytmií, především pak o strategiích katetrizační ablace. Hlavním magnetem workshopu a důvodem jeho velké obliby jsou výše zmíněné živé přenosy. Workshop slouží i jako neformální odborné fórum a místo pro nová setkání více či méně zkušených odborníků, kteří se této problematice věnují. Naplňuje se tak poslání, které si organizátoři stanovili na počátku - propagace této metody léčby srdečních arytmií a rozvoj mezinárodní spolupráce.

Srdeční arytmie jsou častým problémem pacientů ve vyspělých zemích, včetně České republiky. Nejčastější arytmií je fibrilace síní, která se vyskytuje asi u 1-2 % populace. I když se může vyskytovat i u jinak zcela zdravých jedinců, mnohem častěji je projevem postižení srdce při různých chorobách jako je vysoký krevní tlak, diabetes mellitus nebo obezita. Její výskt znamená v takových případech horší prognózu.  A ani výhled do budoucnosti není optimistický. Do roku 2030 se očekává zdvojnásobení počtu nemocných. Podobně se zvyšuje i výskyt komorových arytmií u pacientů se srdečním selháním. Jiných arytmií ale naštěstí ubývá (jde o pacienty se syndromem preexcitace nebo s jinými formami supraventrikulárních tachykardií). Většina postižených totiž byla v uplynulých letech vyléčena.

Katetrizační ablace - metoda, kterou se odstraní uvnitř srdce tkáň, která arytmii způsobuje nebo se podílí na jejím udržení - zaznamenala v posledních letech prudký rozmach díky moderním technologiím. Ty umožňují trojrozměrné mapování elektrické aktivity v srdci, zobrazení srdečních struktur a mnohem účinnější odstranění patologické tkáně. „Vzhledem  k náročnosti problematiky a množství různých strategií je velmi důležité  mít možnost vidět na vlastní oči, jak se výkony provádějí, jaké mají výhody a  jaká úskalí,” popisuje profesor MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie pražského IKEM.

Účastnící workshopu budou mít možnost shlédnout v přímém přenosu řadu metod katetrizační ablace komorových arytmií, včetně použití  systému elektromagnetické dálkové navigace. K vidění budou i různé modifikace katetrizační ablace fibrilace síní, zejména použití nejmodernějších mapovacích systémů nebo balónkové metody.

Srdeční arytmie budou pacientům odstraňovat před zraky svých kolegů nejen čeští odborníci, ale i špičkoví operatéři z celého světa. „Vybíráme si každoročně ty nejlepší z oboru a některé lze považovat bez  nadsázky za skutečné pionýry katetrizačních ablací. Každý z nich má za  sebou velké zkušenosti a přispěl svým dílem k rozšíření nových strategií  nebo technologií katetrizační ablace,” dodává přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. Do Prahy přijedou přední odborníci z USA, Brazílie, Německa, Itálie, Francie, Švýcarska, Dánska nebo z Číny. „Mezinárodní spolupráce v medicíně je v  současné době naprostou nezbytností, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak  i v oblasti klinické medicíny. Díky vzájemné výměně zkušeností zůstáváme na  špičce v oblasti léčby srdečních arytmií. Podílíme se i na vývoji nových  postupů a technologií,” dodává prof. Kautzner.

Pražský workshop o katetrizačních ablacích každoročně přiláká stovky účastníků. Letošní jubilejní 20. ročník se zaměřuje i na průřez minulými lety, včetně toho, jak se katetrizační ablace a jejich metody vyvíjejí. „Jedním z připravovaných vrcholů programu bude živý přenos z  laboratoře Michela Haissaguerre v Bordeaux, který vyvinul metodu katetrizační  ablace fibrilace síní a který nyní  předvede panoramatické mapování perzistující  fibrilace síní speciálním setem elektrod na povrchu hrudníku a následnou  katetrizační ablaci. V rámci druhého přenosu z Kardiocentra v Lipsku  bude ukázán jiný případ mapování fibrilace síní, tentokráte multipolárním  košíčkovým katetrem uvnitř srdce. Pro méně zkušené jsme letos na sobotu 1. 4.  připravili přidružený seminář s názvem Practical Sessions, kde bude možnost diskutovat a podělit se o tipy a triky, které se týkají běžných ablací  a ukazují některé případy z praxe,“ popisuje přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Historicky první Workshop se konal v Kongresovém centru IKEM 6.-7. dubna 1998. Už tehdy byl hlavní cíl zvýšit povědomí veřejnosti o katetrizačních ablacích a zlepšit znalosti lékařů, které výkony provádějí. „V roce 1998 jsme měli několik přednášek a 3 živé přenosy. Už první  pacientka byla pro nás pro všechny velmi poučná. Trpěla arytmiemi  v přítomnosti vrozené elektrické dráhy, která spojuje jako elektrický  zkrat síně a komory. Přestože se dráhu podařilo poměrně přesně zmapovat,  katetrizační ablace ji nedokázala odstranit. Díky možnosti zobrazení srdečních  struktur pomocí intrakardiálního ultrazvuku a použití řiditelného zavaděče se  podařilo dráhu odstranit o 12 let později a pacientka dnes již netrpí žádnými problémy. Tento případ názorně dokumentuje jakým vývojem prošla oblast  katetrizačních ablací. Dnes jsme schopni řešit nejsložitější arytmie  s vysokou úspěšností. Pražský workshop přispěl k tomuto rozvoji významnou měrou a věřím, že ve stejném duchu bude pokračovat,“ doplňuje prof. Kautzner.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít