CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Odborný pracovník v laboratorních metodách – Specialista pro přípravu radiofarmak

Žadatelé o poskytnutí praxe v oboru Příprava radiofarmak mohou kontaktovat příslušného garanta. Specializační vzdělávání probíhá na Pracovišti zobrazovacích metod, Oddělení pro přípravu radiofarmak. Po stanovení termínu praxe budou žadatelé, kteří splnili požadované podmínky, vyrozuměni o přijetí a dále budou postupovat dle pokynů níže.

Garant praxe: Ing. Lukáš Ondrák, lukas.ondrak@ikem.cz, tel: 236 055 414, 776 558 027

Dokumenty potřebné ke stáži doručí žadatel do IKEM nejpozději 10 dnů před nástupem na stáž (žádost 1x – s podpisem školitele, u smluv počet paré dle konkrétní smlouvy).

Informace k úhradě poplatku za stáž jsou uvedeny ve smlouvě, pro přidělení variabilního symbolu požádejte garanta praxe.© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít