CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • ÚČINNÁ LÉČBA CHRONICKÉ HEPATITIDY C SNIŽUJE POTŘEBU TRANSPLANTACE JATER VE SVĚTĚ I V ČR

ÚČINNÁ LÉČBA CHRONICKÉ HEPATITIDY C SNIŽUJE POTŘEBU TRANSPLANTACE JATER VE SVĚTĚ I V ČR

Počet transplantací jater pro jejich  chronické selhání z důvodů hepatitidy C rychle klesá v Evropě i  v USA. Příčinou jsou přímo působící antivirotika, kterými se začalo léčit  v roce 2014. Stejný trend zaznamenal i Institut klinické a experimentální  medicíny. Od zavedení cílené léčby hepatitidy C v IKEM klesl počet  transplantovaných pro tento typ hepatitidy na třetinu. 

Ještě před pár lety dostávalo nová játra kvůli HCV 15 % transplantovaných, loni to bylo pouhých 6 pacientů z celkového počtu 158 provedených výkonů. Vysvětlení je jednoduché. Chronická hepatitida C pozvolna mění zdravá játra v játra cirhotická, laicky řečeno játra tvrdnou. Cirhotická játra ještě několik let udržují svou funkci nutnou pro život pacienta, pak ale začnou selhávat a jediným řešením je transplantace. Pokud se ale virové infekce vyléčí, dokáží lékaři selhání jater zabránit.

Před rokem 2014, kdy se virová hepatitidy typu C léčila pouze preparáty založenými na interferonu alfa, se podařilo vyléčit nejvýše jednu čtvrtinu pacientů, kteří již měli jaterní cirhózu. Teď počet vyléčených dramaticky stoupl. Ambulancemi Institutu klinické a experimentální medicíny jich za poslední 4 roky prošlo více než 800. „Současnými výsledky jsem opravdu potěšen, dokládají, že současná péče o  pacienty s chronickou hepatitidou C snese srovnání s úrovní péče  v dalších zemích západní Evropy a v USA. Měli bychom udržet krok i ve  vyhledávání infikovaných jedinců v populaci, abychom dosáhli významného  snížení prevalence infekce virem hepatitidy C v následujících deseti  letech. Transplantaci jater budou potřebovat stále častěji pacienti  s jinými chorobami jater a počet dárců orgánů je omezen. Je proto žádoucí,  aby hepatitida C toto pole zcela vyklidila,“ vysvětluje prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Bezprostředně po zavedení přímo působících antivirotik do běžné praxe v roce 2014 se v IKEM léčili na prvním místě nejvíce ohrožení pacienti, tj. ti, kteří již měli jaterní cirhózu. Léčbou přímo působícími antivirotiky se tak brzy vyléčili všichni, kteří již měli jaterní cirhózu a u žádného z vyléčených se v dalších letech nerozvinulo chronické selhání jater. „Sama jsem  léčila více než 100 pacientů s jaterní cirhózou přímo působícími  antivirotiky. Všem jsem s nadšením oznamovala, že jsou vyléčeni, že se  infekce virem hepatitidy C zbavili. Ihned poté jsem ale jejich radost trochu  pokazila tím, že cirhózu mají stále a musí proto stále docházet na kontroly za  účelem časného vyhledávání nádoru jater, který může i po úspěšné léčbě v játrech  vzniknout. Pocit z opravdu dobře vykonané práce mám v případě, když  informuji
  o vyléčení pacienta bez cirhózy, takový pacient je opravdu zdravý a žádná další  kontroly nepotřebuje,“ 
říká MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., lékařka Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Pacienti, kteří po roce 2014 byli indikováni k transplantaci jater pro jaterní selhání při chronické hepatitidě C, obvykle o své chorobě nevěděli a jejím prvním projevem byly právě příznaky selhání tohoto orgánu. Vyléčení chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou jater sice zabrání rozvoji selhání životně důležitého orgánu a riziko vzniku nádoru (hepatocelulárního karcinomu) se úspěšnou léčbou sníží, ale stále trvá. Tito pacienti pak musí nadále navštěvovat svého lékaře, i když jen 2x do roka, a pravidelně docházet na ultrazvuková vyšetření jater, aby se případný nádor odhalil včas a mohlo se přistoupit k jeho chirurgickému odstranění nebo transplantaci. I když nádor vznikne jen asi u 3 pacientů ze 100, musí na pravidelné kontroly docházet všichni ti, kteří již v době léčby měli cirhózu.

V současnosti je v IKEM léčeno stále více pacientů s hepatitidou C bez dalších komplikací, proto také počet těch, kteří musejí podstoupit chirurgický zásah do těla v podobě resekce jater nebo přímo operace je minimální. Směr dalšího snažení lékařů je tak jasný: včas diagnostikovat a vyléčit co nejvíce pacientů dříve, než infekce jejich játra přemění v cirhotická. „Léčba  je dnes jednoduchá, složité je ale všechny infikované jedince odhalit.  Chronická hepatitida C často probíhá mnoho let bezpříznakově a prvním příznakem  může být až projev selhání jater. Infikovaní jedinci musí být aktivně  vyhledáváni. Pomáhají nám v tom praktičtí lékaři i kolegové z jiných  oborů, kteří se setkávají s potenciálně infikovanými jedinci. Každý  člověk, který se domnívá, že měl v minulosti možnost infekci virem  hepatitidy C akvírovat, by to měl probrat se svým praktickým lékařem a požádat
  o otestování,“
uzavírá doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Vyšetření na infekci virem hepatitidy C lze na řadě míst též podstoupit anonymně, například v anonymních odběrových místech, kde se testuje HIV.


Infobox:

V ČR žije více než 40 000 osob infikovaných HCV a ročně je nově diagnostikováno přibližně tisíc nových případů, většina infikovaných jedinců o svém onemocnění neví.

HCV infekce je nejčastější příčinou cirhózy jater (tzv. „tvrdnutí jater“) v západních zemích.

Cirhóza jater se do 20 let rozvine až u 30 % osob trpících chronickou HCV.

V důsledku cirhózy jater je v Evropě každoročně zaznamenáno až 170 000 úmrtí.

Rizikové faktory

Drogy – injekční aplikace

Tetování a piercing – provedené zejména v nevyhovujících hygienických podmínkách

Transfuze krve, krevních derivátů a orgánová transplantace před rokem 1992

Sexuální partner s hepatitidou C

Hepatitidy:

Hepatitida A – tzv. nemoc špinavých rukou, lze proti ní očkovat

Hepatitida B - přenositelná především krví, pohlavním stykem a z matky na dítě při porodu. Existuje očkování.

Hepatitida C – přenositelná především krví, pohlavním stykem a z matky na dítě. Na tento typ neexistuje očkování.

 

www.cecko.ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít