CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Nároky dle zákona

I když je zakázáno mít jakýkoli prospěch nebo přijímat jakékoli výhody v souvislosti s darováním orgánů, zákon umožňuje jako poděkování pro pozůstalé nebo pro žijící dárce určité kompenzace.


Příspěvek na náklady pohřbu

Příspěvek ve výši 5000 Kč dostane každá osoba, který vypravila pohřeb zemřelému dárci orgánů. Žádost o výplatu příspěvku na náklady pohřbu spolu s dokladem o zaplacení nákladů na vypravení pohřbu, údaji o zemřelém dárci, názvem zdravotnického zařízení, kde byl odběr proveden, a určením, jakým způsobem má být částka vyplacena se odesílá Ministerstvu zdravotnictví a to nejpozději do 12 měsíců ode dne vypravení pohřbu. V případě, že se tak nestane, nárok na příspěvek zaniká.


Náhrada poskytovaná žijícímu dárci  orgánů

Žijícímu dárci orgánů, nejčastěji tomu, který daroval ledvinu či část svých jater, náleží náhrada vynaložených výdajů a rozdíl mezi ušlým výdělkem a náhradou mzdy, platu nebo odměny z nemocenského pojištění. Tento nárok je nutné uplatnit u Ministerstva zdravotnictví ČR do 24 měsíců od provedení odběru orgánu. Nestane-li se tak, tento nárok zaniká. Dárci se uhradí náhrada výdajů a ušlý výdělek nejvýše ve výši dvojnásobku průměrné mzdy.

Pokud Vám  není něco jasného nebo máte jakýkoli dotaz, nebojte se zeptat!

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít