CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Transplantace v IKEM za rok 2023

Transplantace v IKEM za rok 2023

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) drží nadále transplantační program na stejně vysoké úrovni jako v minulých letech. Chirurgov́ v roce 2023 provedli 514 transplantací. Tradičně se nejvíce transplantovaly ledviny, kterých bylo celkem 276. Vzestupný trend pokračoval u transplantací srdce, kterých bylo loni 54, nejvíce za poslední čtvrtstoletí. IKEM tak nadále zajišťuje 60 % všech transplantac v esk republice.

Zdravotnick tmy IKEM uskutenily 163 odbr od zemelch drc, transplantovaly 276 ledvin, 149 jater, 54 srdc, 30 slinivek (z toho 25 v kombinaci s ledvinou) a 5 Langerhansovch ostrvk. „Jsem velmi ráda, že naši lékaři udržují transplantační program na nejvyšší úrovni a dále posilují pozici IKEM v celorepublikovém i celoevropském srovnání. IKEM je dlouhodobě transplantační špičkou v ČR a v dostupnosti transplantací na milion obyvatel se řadí mezi nejlepší v Evropě,“ říká ředitelka IKEM Ing. Helena Rögnerová.

IKEM ve spolupráci s kolegy z dárcovských nemocnic podstatně rozvinul program odběru orgánů od dárců po zástavě oběhu. „To nám umožnilo provést 52 pacientům transplantace ledvin, jater i slinivky břišní. 35 pacientům s diabetem 1 typu jsme transplantací inzulín produkující tkáně zlepšili kvalitu jejich života. Z dobře rozvinutého a fungujícího dárcovského programu IKEM profitují také ostatní transplantační centra vČR, především program transplantací plic v Motole,“ říká přednosta Transplantcentra IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

V loňském roce provedených 54 transplantací srdce je nejvyšším počtem výkonů za poslední čtvrtstoletí. „Ještě podstatnější je ale setrvale vzestupný trend transplantací v posledních 5 letech, ke kterému kromě řady dalších faktorů zásadním způsobem přispívá rozvíjení programu tzv. „bijícího srdce“ OCS Transmedics. Jen díky jeho využití jsme v roce 2023 mohli navýšit celkový počet o 12 vhodných dárcovských srdcí, které by jinak nemohly být v rámci standardních postupů transplantovány,“ říká přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

IKEM v roce 2023 dosáhl několika významných milníků také v oblasti transplantací jater. Mezi nimi například první transplantace jater od žijícího dárce z České republiky pro příjemce na Slovensku. Tím také začala dlouhodobější spolupráce mezi Českem a Slovenskem. „Za zmínku určitě stojí také první transplantace jater od žijícího dárce na světě pomocí metody RAPID u dítěte,“ připomíná významný milník přednosta Kliniky transplantační chirurgie prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS. V roce 2023 IKEM oslavil desetileté výročí programu Split jater, v jehož rámci chirurgové provedli na 200 výkonů.

Významnou částí transplantačního programu je také mezinárodní spolupráce. IKEM poskytl v loňském roce orgány do celkem 4 zemí včetně Švýcarska nebo Izraele. V případě Izraele se jednalo o čtvrtou párovou výměnu, kdy dárce z esk republiky daroval svoji ledvinu pacientovi v Izraeli, drce z Izraele pak tomu eskmu. Transplantace se uskutenily i navzdory vlenmu konfliktu na Sinajskm poloostrově. Nejvíce orgánů k transplantacím poskytlo IKEM sousední Slovensko. Mimořádná pak byla spolupráce s Litvou, odkud naši transplantační koordinátoři přepravili játra pro českého příjemce. Profese koordinátora v loňském roce oslavila 30 let od svého zřízení v Česku. Právě díky nim je možné realizovat převozy orgánů ze zahraničí a od spolupracujících nemocnic. I těm patří velké poděkování.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít