CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Tisková konference věnovaná zahájení činnosti výukového centra pro robotické katetrizační ablace

Tisková konference věnovaná zahájení činnosti výukového centra pro robotické katetrizační ablace

Dne 1. dubna 2010 se uskutečnila ve Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze tisková konference věnovaná zahájení činnosti výukového centra pro robotické katetrizační ablace srdečních arytmií, zejména fibrilace síní. Garanty programu jsou 1. lékařská fakulta UK v Praze, Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Sponzorem vybavení je firma Hansen Medical, Inc. 

Centrum je určeno pro výuku evropských kardiologů, kteří mají zájem o robotickou technologii. První den programu bude věnován teoretickým přednáškám a praktické výuce roboticky navigované katetrizační ablace na zvířecím modelu v experimentální laboratoři Fyziologického ústavu 1. LF UK. Druhý den budou demonstrovány dva případy skutečné katetrizační ablace fibrilace síní v katetrizačních sálech Kliniky kardiologie IKEM.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít