CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Terapeutické monitorování léčiv – léčba „na míru“ každému pacientovi

Terapeutické monitorování léčiv – léčba „na míru“ každému pacientovi

Terapeutické monitorování léčiv – léčba „na míru“ každému pacientovi.pdf

Terapeutické monitorování léčiv (TDM) je soubor postupů, určených ke zlepšení léčby konkrétního pacienta. Díky TDM se zajistí maximální účinnost léčby a současně se sníží výskyt nežádoucích účinků. Jedná se o činnost, při které je nezbytná spolupráce ošetřujícího lékaře pacienta, farmaceuta, sestry a biochemika. TDM se provádí pouze u určitých skupin léčiv – tzv. léčiv s úzkým terapeutickým indexem. Léčiva s úzkým terapeutickým indexem mají velice tenkou hranici mezi žádoucím léčebným efektem a nežádoucími účinky.

TDM začíná odběrem vzorku krve pacienta. Vzorek je dále zpracováván v biochemické laboratoři příslušnou laboratorní metodou. Výsledkem je hodnota koncentrace léčiva v krvi. Tuto koncentraci zhodnotí farmaceut ve spolupráci s lékařem za použití speciálního počítačového programu. Program porovnává naměřenou koncentraci léčiva daného pacienta s daty od referenční populace pacientů, kteří mají stejnou váhu, výšku a funkci ledvin jako pacient, u něhož je TDM uskutečňováno.

Počítačový program přehledně porovná vstupní data daného pacienta s referenční populací formou grafu (viz Obrázek 1 Příklad grafu dávkování antibiotika muže s nestabilní funkcí ledvin). Na základě výstupu z počítačového programu je pak farmaceut schopen upravit schéma podávání a naplánovat následný kontrolní odběr.

V naší nemocnici se provádí tento monitoring např. u antibiotik, která mají potenciální riziko poškození ledvin a sluchu (účinné látky amikacin, gentamicin a vankomycin). Tato antibiotika se používají k léčbě závažných infekčních stavů.

V roce 2015 farmaceuti vyhodnotili 1.004 koncentrací antibiotik. 

Terapeutické monitorování antibiotik je v roce 2016 podporováno z prostředků Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Na klinikách našeho transplantačního centra se monitorování hladin léčiv provádí rutinně i u léků podávaných pacientům po transplantaci.

Mgr. Eliška DvořákováObrázek 1 Příklad grafu dávkování antibiotika u muže s nestabilní funkcí ledvin

Tečka je námi naměřená koncentrace léčiva s úzkým terapeutickým indexem v krvi, křivka je výsledkem porovnání údajů o daném pacientovi s referenční populací pacientů, kterým se také měnila funkce ledvin.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít