CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Světový den ledvin 2016

Světový den ledvin 2016

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN 2016.pdf

Co jsou ledviny a k čemu slouží?

Ledviny jsou párové orgány umístěné v bederní oblasti za dutinou břišní. Ochranu proti chladu a otřesům jim poskytuje tukové pouzdro. Ledvina svým tvarem připomíná fazoli délky asi 10-12 cm. Obor studující ledviny se nazývá nefrologie (z řeckého nephros – ledvina).

Ledviny se podílejí na celé řadě fyziologických procesů a mají v lidském těle zásadní význam:

 • Čistí krev od již nepotřebných, odpadních látek lidského metabolismu např. močoviny (urey), kreatininu, kyseliny močové

 • Udržují stálé vnitřní prostředí (homeostázu) celého těla – ovlivňují množství vody, koncentraci minerálů a iontů např. sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, fosforu aj., regulují acidobazickou rovnováhu (rovnováhu mezi kyselinami a zásadami) krve (pH)

 • Podílejí se na regulaci krevního tlaku

 • Řídí krvetvorbu – vytváří hormon erytropoetin, který je nezbytný pro tvorbu červených krvinek (erytrocytů)

 • Aktivují vitamín D – vitamín D je nezbytný mimo jiné pro správnou stavbu a pevnost kostí, pro imunitu a sílu svalů

 • Vylučují látky či jejich metabolity, které nejsou tělu vlastní – např. některé léky


Když ledviny nefungují na 100 %

Ledviny mají velkou schopnost plnit výše zmíněné funkce, i když nejsou již zcela zdravé. Člověk je schopný plnohodnotného života i s pouze jednou funkční ledvinou. Poznat tedy, že s ledvinami není něco v pořádku, nemusí být zrovna jednoduché.

Nemocné ledviny, v závislosti na typu onemocnění, ztrácí schopnost plnit své funkce. V krvi se hromadí odpadní látky, zvyšuje se kyselost krve a mění se její složení – projevuje se chudokrevnost (anémie). Zvyšuje se krevní tlak, dochází ke ztrátám iontů a vody nebo naopak k jejich kumulaci v těle. Kosti ztrácí svoji pevnost.


Jak poznám, že je s ledvinami něco v nepořádku?

Záchyt onemocnění ledvin může být zcela náhodný (např. při preventivní prohlídce), protože někteří pacienti nemusí pociťovat žádné příznaky onemocnění ledvin. Častější ale je, že pacient přichází k lékaři již s určitými obtížemi.

Známkou poškození ledvin může být celková únava a slabost, občasné nebo trvalé otoky nohou, bolesti hlavy, trávicí obtíže, bolesti v bederní oblasti, pálení a řezání při močení a změny barvy či objemu moči.

Při podezření na onemocnění ledvin, neodkládejte návštěvu lékaře.

Co Vás může čekat v ordinaci lékaře?

Zásadní roli hraje anamnéza každého pacienta. Ledvinné onemocnění nemusí být primárním onemocněním, ale může být způsobeno např. cukrovkou, vysokým tlakem nebo rodinnými dispozicemi.

Při podezření na onemocnění ledvin provede lékař základní vyšetření, mezi něž patří i vyšetření přítomnosti bílkovin v moči a stanovení tzv. sérového kreatininu v krvi. Kreatinin je odpadovou látkou, která je normálně vylučována močí, při snížené funkci ledvin není z těla dostatečně odplavován, hromadí se v krvi a je tedy dobrým ukazatelem filtrační funkce ledvin. Hodnota sérového kreatininu je pro každého pacienta jiná, může se měnit s věkem, je ovlivněna pohlavím, množstvím svalů nebo konzumací masa. V krvi se mimo sérového kreatininu dále stanovuje urea neboli močovina, kyselina močová a základní ionty.

Komu hrozí onemocnění ledvin? 

Ledvinné onemocnění se objevuje častěji u pacientů léčících se s chronickým onemocněním jako je:

 • Cukrovka (diabetes mellitus)

 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)

 • Záněty ledvin infekčního i neinfekčního původu

 • Zúžení, uzávěry či infekce vývodných močových cest

 • Dědičná onemocnění ledvin v rodině

 • Maligní onemocnění

  K onemocnění ledvin může také přispět dlouhodobé užívání volně prodejných léků na zánět a bolest ve vysokých dávkách bez vědomí lékaře.

  Pro pacienty je proto důležité mít dané onemocnění správně léčené. Aby se předešlo případnému onemocnění ledvin již v počátku, měli by chodit na pravidelné prohlídky.


Jak lze ledvinnému onemocnění předcházet? 

O ledviny se můžeme starat a přecházet tak jejich onemocnění, zmírnit jeho vážnost nebo pokud možno alespoň oddálit jeho nástup.

Zásady prevence ledvinného onemocnění:

 • Udržujte se v kondici, buďte aktivní - dobrá fyzická kondice pomáhá snižovat krevní tlak a tím předcházet vzniku chronického onemocnění ledvin.

 • Pravidelně si kontrolujte hladinu cukru v krvi - zhruba u poloviny diabetiků dochází k následnému poškození ledvin, proto je důležité, aby se u nich pravidelně kontrolovala funkce ledvin.

 • Pravidelně si kontrolujte tlak - většina lidí ví, že vysoký tlak může způsobit mrtvici nebo infarkt, ale už tak rozšířené není povědomí o tom, že jde o jednu z nejčastějších příčin selhání ledvin.

 • Jezte zdravě a hlídejte si váhu - snížíte tím riziko cukrovky, srdečních onemocnění a dalších dopadů chronického onemocnění ledvin.

 • Dodržujte pitný režim - ideální množství přijatých tekutin je individuální, ale optimálním je vypít 1,5 až 2 litry vody denně. Někdy je zapotřebí i větší množství např. v letních měsících.

 • Nekuřte - kouření zpomaluje průtok krve ledvinami a tím omezuje jejich správnou funkci. Kouření také zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou ledvin zhruba o 50 %.

 • Neužívejte pravidelně volně prodejné léky bez porady lékaře nebo lékárníka - běžně dostupné protizánětlivé léky, jako např. ibuprofen, diklofenak při dlouhodobém pravidelném užívání poškozují ledviny.

 • Choďte na pravidelné zdravotní prohlídky ke svému praktickému lékaři.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít