CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • S lítostí oznamujeme, že 12. listopadu 2020 zemřel prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.

S lítostí oznamujeme, že 12. listopadu 2020 zemřel prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.

Jméno prof. Widimského bylo – a navždy bude – spjato s Ústavem pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK), tedy součástí tzv. Krčských ústavů spojených později v roce 1971 pod hlavičku Institutu klinické a experimentální medicíny, kam ještě do nedávna docházel aktivně na Kliniku kardiologie.

Kardiologii ostatně zasvětil celý svůj život. Po založení IKEM v roce 1971 se stal prof. Widimský přednostou II. interní výzkumné základny, která byla po roce 1989 přejmenována na Kliniku kardiologie IKEM. V té době se také stal profesorem vnitřního lékařství 3. lékařské fakulty UK v Praze (1978). Byl u zrodu řady studií a publikací, které byly často citovány po celém světě. Až do roku 1993 působil jako vedoucí subkatedry kardiologie IPVZ v Praze, kde organizoval výuku internistů a kardiologů. Významně také pomohl k založení Centra pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze v IKEM.

Profesor Jiří Widimský zastával v průběhu let celou řadu funkcí v odborných společnostech. Byl dlouholetým členem České kardiologické a internistické společnosti, čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi i voleným členem České lékařské akademie. Mnoho let byl šéfredaktorem časopisu Cor et Vasa a předsedou redakční rady JAMA-CS.

Jako jeden z mála českých kardiologů se profesor Widimský prosadil výrazně i za hranicemi. Od roku 1976 do roku 1984 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti, přičemž v druhém období se stal dokonce jejím viceprezidentem. V 70. letech byl navíc konzultantem Světové zdravotnické organizace.

Byl autorem přibližně 1000 odborných publikací a 60 monografií nebo kapitol v monografiích. Řada z nich byla publikována dokonce v zahraničí. Jeho přednášky pro studenty nebo lékaře byly vždy precizní a velice informativní. Ještě ve svých 90 letech přednášel v IKEM skupině Kardio 35 o plicní embolii.

Pan profesor získal za svůj život řadu ocenění, například v roce 2005 zvláštní uznání ministra zdravotnictví za svůj celoživotní přínos pro české zdravotnictví. V roce 2007 byl jmenován čestným členem European Society of Hypertension a dostal Hlávkovu medaili za celoživotní vědeckou práci. V roce 2010 mu nadace Dagmar a Václava Havlových udělila čestné uznání za celoživotní vědeckou práci.

Byl velkým vzorem také pro své dva syny - Petr a Jiří dnes patří mezi přední české kardiology a ve šlépějích svého dědečka jde dokonce i vnuk Jiří.

Odchodem prof. Jiřího Widimského ztrácí česká kardiologie a Institut klinické a experimentální medicíny jednoho ze svých nestorů, který přispěl významnou měrou k výchově celých generací lékařů. 

Čest jeho památce

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít