CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • ROK 2018 V INSTITUTU KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

ROK 2018 V INSTITUTU KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

507 – přesně tolik orgánů transplantovali lékaři  z Institutu klinické a experimentální medicíny v loňském roce 2018, což je  doposud nejvyšší počet. IKEM se díky tomuto počtu řadí mezi největší a  nejvýkonnější transplantační centra Evropy. Chirurgové týdně zvládnou  v průměru i 10 operačních výkonů, při kterých pacientovi transplantují  jeden nebo i více orgánů najednou. A to je více než 60 % všech transplantací  provedených v České republice. Vloni se v institutu podařilo  transplantovat historicky nejvyšší počet jater, tradičně však byly nejčastěji transplantovány  ledviny a úspěch zaznamenala také neukončená mezistátní řetězová transplantace  ledvin od žijících dárců. 

                  Celkem bylo při 455 výkonech transplantováno 507 orgánů, což je doposud nejvyšší číslo v dějinách IKEM. „Loňský  rok potvrdil, že IKEM stále drží a posiluje pozici jednoho  z nejúspěšnějších transplantačních center nejen v naší republice, ale  i v Evropě. Máme tak skvělou startovací pozici pro tento rok, kdy bychom  chtěli počet provedených transplantací ještě více zvednout nebo při nejmenším  udržet. Institut klinické a experimentální medicíny se však již několik let  nachází na hranici svých prostorových možností. Počty operačních výkonů a  pacientů každý rok strmě narůstají, a proto bylo potřeba tento problém řešit  efektivně a systémově. V roce 2018 tak vyvrcholily přípravy na výstavbou  dvou nových pavilonů G1, G2 a rok 2019 se ponese ve znamení zahájení jejich  výstavby. Realizace nových prostor je pro IKEM zásadním strategickým cílem na  několik let dopředu z pohledu poskytování celkové komplexní péče o pacienty po  orgánových transplantacích a současně zajišťující další provoz moderní a  efektivní nemocnice,“ hodnotí ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

                  V Institutu klinické a experimentální medicíny se vloni nejvíce transplantovaly ledviny, rekord padl také u transplantací jater. „Celkem  bylo transplantováno 256 ledvin, z čehož se ve 35 případech jednalo o  ledvinu od žijícího dárce. Program transplantace ledvin od žijících dárců má  v IKEM dlouholetou tradici a provádí se zde naprostá většina transplantací  od žijících dárců v ČR. Na začátku září loňského roku také IKEM spojil  síly s vídeňskou univerzitní nemocnicí Allgemeines Krankenhaus der Stadt  Wien, aby provedli první mezistátní párovou troj-výměnu ledvin od žijících  dárců s otevřeným koncem. Během 12 hodinového operačního maratónu se propojily  dva páry z Česka a jeden z Rakouska, na konci řetězu však zůstal dárce, který  dal ledvinu příjemci až za několik  měsíců,“ podotýká přednosta Transplantcentra IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Během této mezistátní spolupráce poprvé chirurgové z IKEM využili netradiční možnosti 3D tisku ledviny dárce, aby ji mohli s předstihem zaslat svým rakouským protějškům k detailnějšímu nastudování před samotným výkonem. Velmi se dařilo také programu transplantací jater – Klinika transplantační chirurgie IKEM je již několik let největším pracovištěm v České republice, které transplantace jater provádí. „Program transplantací jater funguje  v IKEM již 25 let a za tu dobu zde bylo provedeno více než 1 729 transplantací.  Dosahuje tak v evropském měřítku zcela ojedinělých výsledků. Jen za loňský  rok 2018 bylo v institutu provedeno celkem 158 transplantací jater,  z toho 13 u dětských pacientů. Transplantace jater u dětí je jednou  z nejsložitějších operací, a to i kvůli tomu, že se pro ně obtížně hledají  dárci. Mám proto velkou radost, že počty transplantací jater rok od roku  stoupají,“ říká přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS a dodává: „Minulý  rok jsme také transplantovali 43 krát slinivku břišní, 10 krát Langerhansovy  ostrůvky a 1 krát jsme provedli multiviscerální transplantaci. Kardiochirurgové  pak provedli 38 transplantací  srdce, včetně jedné kombinované s transplantací plic.“   

                  Pro lepší orientaci v dárcovství orgánů představil IKEM vloni na podzim jedinou informační brožuru pro pozůstalé v Česku s názvem Dar života. Transplantační aktivita institutu je nadprůměrná především díky nadstandardní spolupráci s lékaři z dárcovských nemocnic v regionech. „V České republice ročně čeká  na záchranu nebo výrazné zkvalitnění života přibližně dva tisíce nemocných.  Jejich jediná naděje spočívá právě v transplantaci orgánů. Naději na život  těmto pacientům dávají především zemřelí dárci, kterých bývá ročně okolo svou  set. Ráda bych poděkovala všem intenzivistům a koordinátorům z dárcovských  nemocnic po celé republice, kteří zemřelé dárce indikují a vedou emočně náročné  rozhovory s pozůstalými. Pouze na nich v určitý moment záleží, zda se  třeba v jiném koutě republiky dočká úplně cizí pacient naděje na nový  život,“ uzavírá doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., CETC, vedoucí lékařka Oddělení odběrů orgánů Transplantcentra IKEM.  

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít