CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Řešené projekty v rámci resortního program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví (od roku 2004)

Řešené projekty v rámci resortního program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví (od roku 2004)

Řešené projekty v rámci resortního program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví (od roku 2004)

 

Allogenní žilní štěp v tepenném řečišti potkana. Časné morfologické změny žilní stěny v podmínkach imunosuprese. 
Řešitelský tím: Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., MUDr. Ivan Matia, MUDr. Martin Varga, RNDr. Alena Lodererová
Projekt NR9371
(2007-2009, MZ0/NR)

Transplantace tenkého střeva v experimentu. 
Řešitelský tím: Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., MUDr. Martin Oliverius, MUDr. Peter Baláž, MUDr Eva Honsová, MUDr. Michal Kudla, RNDr. Alena Lodererová
Projekt NR8896
(2006-2008, MZ0/NR)

Čestné uznání ministryně zdravotnictví za rok 2009 za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Čerstvý tepenný allograft v cévní chirurgii. 
Řešitelský tím: Doc. MUDr. Miloš Adamec, CSc., MUDr. Ivan Matia, RNDr. Alena Lodererová
Projekt NR7965
(2004-2006, MZ0/NR)


Řešené projekty v rámci výzkumného záměru MZ0IKEM2005 - Výzkum kardiovaskulárních nemocí, diabetu a transplantace životně důležitých orgánů (2005-2011, MZ0)

 Allogénní véna saféna magna v léčbě kritické ischémie dolních končetin.
Řešitelský tím: MUDr. Libor Janoušek, PhD, MUDr. Ivan Matia


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít