CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Publikační aktivita v oblasti břišní chirurgie a onkologie

Publikační aktivita v oblasti břišní chirurgie a onkologie

Publikační aktivita v oblasti břišní chirurgie a onkologie


2009

Transarteriální chemoembolizace u hepatocelulárního karcinomu jater
VARGA, M., VALSAMIS, A., MATIA, I., PEREGRIN, J., HONSOVÁ, E., ŠAFANDA M, OLIVERIUS M.
Rozhledy v chirurgii, 2009, roč. 88, č. 8, s. 434-438. ISSN 0035-9351.

Výsledky jednoročního přežití u nemocných po resekci hlavy slinivky břišní s resekcí žil portomezenterické oblasti (PMO)
GÜRLICH, R., OLIVERIUS, M., LIPÁR, K., VARGA, M., ŠPIČÁK, J., ŠTIRAND, P., VALSAMIS, A., NOVOTNÝ, J., VYHNÁNEK, F.
Rozhledy v chirurgii, 2009, roč. 88, č. 8, s. 417-421. ISSN 0035-9351.

Minimalizace krevních ztrát v jaterní chirurgii
MENDL, J., OLIVERIUS, M., VALSAMIS, A., KRAK M.
Rozhledy v chirurgii, 2009, roč. 88, č. 7, s. 373-376. ISSN 0035-9351.

Resekce pankreatu pro metastázy karcinomu ledviny
VARGA, M., OLIVERIUS, M., VALSAMIS, A., KUČERA, M., GÜRLICH, R., ŠAFANDA, M., MATIA, I., HONSOVÁ E.
Klinická onkologie. 2009, roč. 22, č. 6, s. 288-90. ISSN 0862-495 X

Soudobý pohled na léčbu jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. 
OLIVERIUS, M.
Tempus Medicorum, 2009, roč. 18, č. 6, s. 20-21.

Selhání tenkého střeva - od parenterální výživy k transplantaci střeva.
OLIVERIUS, M., DASTYCH, M.
Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2009, roč. 63, č. 3, s. 105-112. ISSN 1213-323X.


2008

Léčba karcinomu pankreatu ve 21. století.
ŠAFANDA, M., OLIVERIUS, M.
Onkologie, 2008, roč. 2, č. 2, s. 103-104, 106. ISSN 1802-4475.

Primární retroperitoneální tumor - extraadrenální paragangliom – kazuistika.
VALSAMIS A, OLIVERIUS M, VARGA M, MARES K.
Rozhledy v chirurgii, 2008, roč. 87, č. 5, s. 263-267. ISSN 0035-9351.

 

2007

Léčba hepatocelulárního karcinomu a současný stav v České republice.
OLIVERIUS, M., BĚLINA, F., NOVOTNÝ, J., STUDENÍK, P., PUDIL, J., RYSKA, M.
Rozhledy v chirurgii, 2007, roč. 86, č. 12, s. 635-641. ISSN 0035-9351.

Použití lokálního hemostatika Tachosil v resekční chirurgii jater. 
OLIVERIUS, M., KOČÍK, M., KIESLICHOVÁ, E., POULOVÁ, P.
Medical Tribune, 2007, roč. 3, č. 25, s. III.-IV.. - Tematická příloha - Moderní technologie a trendy v medicíně. ISSN 1214-8911.


2006

Endoskopická transgastrická drenáž pseudocysty pankreatu jako příčina pozdní perforace střeva.
KUDLA, M., BALÁŽ, P., SIXTA, B., OLIVERIUS, M.
Rozhledy v chirurgii, 2006, roč. 85, č. 6, s. 290-292. ISSN 0035-9351.

Laparoskopická rektopexe.
GÜRLICH, R., SIXTA, B., DRASTICH, P., BENEŠ, M., ČERMÁK, J., OLIVERIUS, M., ŠVÁB, J.
Rozhledy v chirurgii, 2006, roč. 85, č. 5, s. 233-235. ISSN 0035-9351.

Plánované laparoskopické výkony v klinické praxi. 
GÜRLICH, R., SIXTA, B., OLIVERIUS, M.
Časopis lékařů českých, 2006, roč. 145, č. 3, s. 195-200. ISSN 0008-7335.

Ke článku Diagnostický přístup k hepatocelulárnímu karcinomu. 
OLIVERIUS, M.
Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, roč. 60, č. 6, s. 246-247. - Komentář ke článku na s. 239-245. ISSN 1213-323X.


2005

Empirická antibiotická léčba infekcí žlučových cest Cefoperazonem. 
OLIVERIUS, M., TAIMR, P., ŠPIČÁK, J.
Bulletin HPB Chirurgie, 2005, roč. 13, č. 2, s. 35-38. ISSN 1210-6755.

Laparoskopická distální resekce pankreatu.
GÜRLICH, R., SIXTA, B., OLIVERIUS, M., KMENT, M., RUSINA, R., ŠPIČÁK, J., ŠVÁB, J.
Rozhledy v chirurgii, 2005, roč. 84, č. 9, s. 463-465. ISSN 0035-9351.

Exenterační výkony v pánvi.
GÜRLICH, R., CIBULKA, D., BABJUK, M., OLIVERIUS, M., PEŠKOVÁ, M., SVÁROVSKÝ, J., NOVOTNÝ, J., MAREŠ, P.
Rozhledy v chirurgii, 2005, roč. 48, č. 8, s. 403-409. - (Původní sdělení). ISSN 0035-9351.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít