CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • PRVNÍ MEZISTÁTNÍ TRANSPLANTAČNÍ TROJVÝMĚNA LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ V EVROPĚ

PRVNÍ MEZISTÁTNÍ TRANSPLANTAČNÍ TROJVÝMĚNA LEDVIN OD ŽIJÍCÍCH DÁRCŮ V EVROPĚ

Institut klinické a experimentální medicíny spolu s vídeňskou univerzitní nemocnicí Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien provedly první párovou troj-výměnu ledvin od žijících dárců v Evropě. Uskutečnila se během jednoho dne a propojila dva páry z Česka a jeden z Rakouska.

Tři pacienti čekající na transplantaci ledviny, tři jejich blízcí, kteří jim ledvinu chtěli darovat, biologicky ale nemohli. Taková byla situace pro tři reálné páry, které byly propojeny díky přeshraniční spolupráci IKEM a rakouské Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien. Dva páry z Česka a jeden z Vídně dal dohromady počítačový program. „V obou českých  párech se rozhodli darovat ledvinu rodinní příslušníci, bohužel ale byli nekompatibilní s příjemci. Proto jsme jim nabídli zařazení do programu našich párových, tedy řetězových nebo kruhových transplantací,“ popisuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

                Dvojice byly po imunologických vyšetřeních zadány do počítačového programu a v zářijovém párování, kam zároveň poslala svoje data v rámci spolupráce i vídeňská nemocnice, jim byla nalezena shoda. Tím začala tříměsíční intenzivní příprava, do které bylo zapojeno přes 60 zdravotníků a dalšího personálu jenom na české straně. „Příprava takovéto spolupráce byla velmi náročná. Pacienti, tedy dárci  i příjemci ledvin, zůstávali ve svých zemích, mezistátně ‚cestovaly‘ testované krevní vzorky a nakonec i orgány určené k transplantaci,“ doplňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický.

                Samotný přeshraniční transplantační maraton proběhl během jednoho dne. Odběry ledvin od prvních dvou žijících dárců začaly synchronně jak v IKEM, tak v rakouské nemocnici. „Začít ve stejný čas s odběrem ledviny bylo důležité kvůli zkrácení doby tzv. studené ischemie, tedy doby mezi odběrem a  transplantací. Orgány totiž mezi státy převážely sanitky, které v Česku jely dost často problematickou trasu po D1 mezi Prahou a hraničním přechodem,“ popisuje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie. Aby odebrané orgány neuvízly v koloně či zácpě, jely celou cestu v sanitce se zapnutou výstražnou signalizací. Rakouský vůz doprovázela na českém území česká dopravní policie z Policejního prezidia. „Jsme  velice rádi, že kromě vojenských či policejních pilotů, kteří nám pomáhají s dopravou orgánů po republice, můžeme tentokrát poděkovat i dopravní policii, která  zajistila volný průjezd rakouským kolegům, kteří v Česku nemohou používat svoji výstražnou signalizaci. Odebrané orgány tak mohly překonat přes 330 km bez zbytečného zdržování,“ říká MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

                Párování žijících dárců v IKEM probíhá od roku 2012 každé tři měsíce. Od loňského roku je do něj zapojena právě vídeňská nemocnice. „Párování probíhá na základě imunologické shody. Ta je velmi důležitá, jako chirurgové ale vidíme ještě jedno úskalí i v reálné podobě ledviny, která může vykazovat některé anomálie. Proto jsme poprvé nechali vytisknout dle reálných dat z CT reálný 3D model ledviny dárce. 3D model pro nás vytiskli speciálně pro tuto příležitost kolegové v Londýně. Pro párové výměny ledvin bychom rádi používali 3D tisk i do budoucna, aby kolegové v přeshraničním centru měli detailní představu, jak ledvina, která za nimi pojede, bude vypadat,“ uzavírá doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.Mezinárodní trojvýměna ledvin

2_.jpg 1_.jpg 3_.jpg 4_.jpg 6_.jpg 5_.jpg 7_.jpg 8_.jpg 10_.jpg 9_.jpg

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít