CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Prolaps mitrální chlopně

Prolaps mitrální chlopně

Definice

Mitrální chlopeň za normální situace odděluje levou síň a levou komoru srdeční a umožňuje tok krve pouze jedním směrem, tedy z levé síně do levé komory srdeční. Prolaps mitrální chlopně znamená poškození cípů mitrální chlopně, které vede k vydouvání části mitrální chlopně do levé síně během systoly (stahu) levé komory srdeční, což může být spojeno s nedomykavostí mitrální chlopně. Jedná se o nejčastější diagnostikovanou srdeční abnormalitu. Vyskytuje se celosvětově asi u 2-5% populace. U většiny nemocných nepředstavuje tento nález větší riziko, pouze u malé části nemocných (2-5%) může být příčinou významnější mitrální regurgitace (nedomykavosti mitrální chlopně) a může představovat i důvod k operaci.

Prolaps mitrální chlopně

Příčiny

Prolaps mitrální chlopně může mít celou řadu příčin. K nejčastějším patří myxomatózní degenerace s rodinným výskytem, Marfanův syndrom, Ehlerův-Danlosův syndrom. Může se ale objevit i při mentální anorexii a a myastenia gravis.

Prolaps mitrální chlopně nepředstavuje pro většinu nemocných větší riziko, pouze u malé části nemocných může být příčinou významnější mitrální regurgitace (nedomykavosti mitrální chlopně) a může představovat i důvod k operaci.

Příznaky

Závisí na významnosti prolapsu mitrální chlopně a významnosti nedomykavosti mitrální chlopně a mohou se vyvíjet postupně. Mezi nejčastější patří:

 • palpitace (bušení srdce),
 • únava, nevýkonnost, anxieta,
 • nespecifické bolesti na hrudi,
 • dušnost.

Vyšetření

 • Podezření na prolaps mitrální chlopně může vzniknout při běžném poslechu srdce při preventivním vyšetřením, kdy je na srdci slyšitelný srdeční šelest. Lékař dále pátrá po příznacích onemocnění, zajímá se o další přidružená onemocnění, užívání léků a rodinnou anamnézu srdečních chorob. Běžná vyšetření jako EKG a rentgen hrudníku mohou upozornit na některé abnormality spojené s prolapsem mitrální chlopně.
 • Zlatým standardem v diagnostice prolaspu mitrální chlopně je echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce). Toto vyšetření nám poskytne většinu informací, které potřebujeme o srdečních oddílech, chlopních a velkých cévách vědět. U části pacientů je nutné provést tzv. jícnové echokardiografické vyšetření, které je ještě přesnější než běžné transthorakální vyšetření (přes hrudní stěnu). Při jícnovém vyšetření je nutné zavést ultrazvukovou sondu do jícnu, protože při pohledu z jícnu, který naléhá těsně na srdce, jsou srdeční struktury zobrazeny přesněji a jasněji než přes hrudní stěnu.
 • Nově lze použít k zobrazení prolapsu mitrální chlopně i magnetickou rezonanci.
 • U pokročilých a závažných chlopenních vad provádíme i srdeční katetrizaci, která nám umožňuje přímo zobrazit srdeční cévy a posoudit významnost insuficience (nedomykavosti) mitrální chlopně.

Léčba

 • Nemocný by měl být pravidelně sledován lékařem specialistou, tedy kardiologem a měl by podstupovat pravidelné echokardiografické kontroly. Některé symptomy lze ovlivnit léky (betablokátory, anxiolytika, diuretika). V určitých případech je nutná prevence infekční endokarditidy.
 • Nemocný s významnou nedomykavostí mitrální chlopně by měl být sledován podrobněji a dle významnosti nedomykavosti by měl být včas indikován chirurgický výkon (plastika či náhrada mitrální chlopně).

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít