CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Vyšetření MR

MR vyšetření se provádí na pracovišti ZRIR – Magnetická rezonance.

MR je diagnostický přístroj, který za pomoci silného magnetického pole a výkonné výpočetní techniky zobrazuje přesně a věrně struktury ve vyšetřované oblasti pacienta, dle požadavků ošetřujícího lékaře. Na našem pracovišti provádíme konvenční MR vyšetření (MR hlavy a krku, páteře, břicha), a dále složitá vyšetření kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Dále se na MR provádí vyšetření v celkové narkóze u dětí a nespolupracujících pacientů.

Pro některá prováděná MR vyšetření je nutná nitrožilní aplikace kontrastní látky určené pro MR, alergické reakce nejsou popisovány.

Toto vyšetření nemohou absolvovat pacienti:

 • s implantovaným defibrilátorem nebo kardiostimulátorem – absolutně,
 • těhotné ženy v prvním trimestru těhotenství,
 • s některými (staršími) kovovými náhradami kloubů a s jinými kovovými fixačními materiály.

Omezené možnosti vyšetření jsou u pacientů s implantovanými neocelovými kovovými implantáty v různých lokalitách lidského těla (stenty, stentgrafty, coily, klipy, náhrady srdečních chlopní) – nutné konzultovat s personálem MR pracoviště.

Prováděná vyšetření:

 • MR hlavy – se zaměřením na centrální nervový systém, vedlejší nosní dutiny, cévní zásobení mozku, funkční vyšetření mozku, možná jsou i další vyšetření, 
 • MR krku, 
 • MR břicha, malé pánve – klasická vyšetření diagnostická, předoperační, i kontrolní pooperační, zobrazování struktur v dutině břišní , zobrazení trávicí trubice, zobrazení žlučových cest,
 • MR vyšetření kloubů (kolenní, ramenní),
 • MR angiografie – zobrazování cévního tepenného řečiště téměř kterékoli části lidského těla (krkavice, mozkové tepny, aorta hrudní i břišní, tepny zásobující dolní i horní končetiny, tepny renální, plicnice, kontrolní vyšetření po cévních chirurgických zákrocích),
 • MR vyšetření srdce  bez aplikace kontrastní látky –  kinetika,
 • MR vyšetření srdce s nitrožilní aplikací kontrastní látky – funkční vyšetření srdečního svalu, morfologické zobrazení, anatomická studie před elektrofyziologickými zákroky.

Vyšetření může být obtížnější pro pacienty trpící klaustrofobií, je nutno počítat s delším pobytem v MR přístroji. Při vyšetření přístroj vytváří hluk. Výrazně obézní pacienti nemusí být vzhledem k omezenému prostoru v tunelu MR vyšetřeni.

MR Siemens Magnetom AvantoMR Siemens Magnetom TRIO

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít