CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přednosta Kliniky diabetologie - upřesnění

Přednosta Kliniky diabetologie - upřesnění

Upřesnění  kvalifikačních požadavků k výběrovému řízení na vedoucí pracovní místo  přednosta Kliniky diabetologie

Ředitel IKEM vypsal otevřené výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa přednosta Kliniky diabetologie.

Jedním z kvalifikačních požadavků na uchazeče je získaná specializovaná způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie. Toto označení specializované způsobilosti vyplývá ze současné právní úpravy dle Vyhlášky č. 185/2009 Sb., v platném znění.

Pro odstranění veškerých pochybností a zejména z důvodu provedených změn v legislativě dle zákona č. 95/2004 Sb., u specializačních oborů diabetologie a endokrinologie v období let 2009 - 2011 zaměstnavatel upřesňuje požadavek na uchazeče z pohledu specializované způsobilosti:

  • uchazečům, kteří získali specializaci v oboru diabetologie do roku 2009, bude tato považována za dostatečnou pro účely výše uvedeného výběrového řízení
  • uchazečům, kteří získali specializaci v oboru endokrinologie do roku 2009, nebude tato považována za dostatečnou pro účely výše uvedeného výběrového řízení z důvodu prioritního zaměření pracoviště na diabetologii

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít