CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 8. 3. 2011 - Výkon odstranění poruchy srdečního rytmu „na dálku“ pomocí internetového spojení byl včera proveden na Klinice kardiologie IKEM

Praha, 8. 3. 2011 - Výkon odstranění poruchy srdečního rytmu „na dálku“ pomocí internetového spojení byl včera proveden na Klinice kardiologie IKEM

Výkon odstranění poruchy srdečního rytmu „na dálku“ pomocí internetového spojení byl včera proveden na Klinice kardiologie IKEM v rámci 14. ročníku mezinárodního Pražského workshopu o katetrizačních ablacích s živými přenosy ze sálů. Pacient se nacházel na sále Nemocnice Na Homolce a výkon byl prováděn z auditoria IKEM. Na organizaci workshopu se významnou měrou podílí Nadační fond Moderní léčba arytmií.

Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií a vyskytuje se u 1-2 % populace. Její odstranění spočívá v izolaci plicních žil, které se provádí obkroužením jejich ústí sérií drobných „spálenin“ pomocí radiofrekvenčního proudu. „Jedná se o složitý výkon, s nímž může mít problémy i zkušený operatér,“ říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Jednak je složité katétr v některých místech udržet v kontaktu s tkání a jednak se běžně používá k jeho lokalizaci rentgenové záření U určitého procenta pacientů po katetrizační ablaci fibrilace síní může dojít k vzniku síňové tachykardie, kdy elektrický vzruch krouží po různě velkém okruhu v levé nebo pravé síni. Odstranění těchto arytmií je opět velmi náročně, dokonce více, než ablace fibrilace síní. S cílem napomoci lékařům při řešení těchto problémů byly vyvinuty systémy robotického ovládání katétru. Jedním z nich je systém Sensei od výrobce Hansen Medical, který pracuje e trojrozměrným zobrazovacím systémem a intuitivním ovládáním pohybu katétru v trojrozměrné mapě bez potřeby rentgenového záření. Druhým systémem je Niobe II od firmy Stereotaxis, který využívá podobného způsobu zobrazení a intuitivního ovládání pohybu katétru v srdci. Rozdíl proti předchozímu systému je v tom, že pohyb katétru je ovládán dvěma velkými magnety. Tato firma rovněž vyrábí systém Odyssey, který umožňuje provedení katetrizační ablace„na dálku“ přes internetové spojení. Právě tento systém byl využit v průběhu workshopu k provedení katetrizační ablace mezi IKEM a Nemocnicí Na Homolce.

Profesor Carlo Pappone z Itálie, který se významnou měrou zasloužil o rozšíření metody katetrizační ablace fibrilace síní, vidí v tomto způsobu katetrizační ablace usnadnění celého výkonu a možnost, jak zkrátit trénink nezbytný pro operatéry. „Tento způsob provedení výkonu navíc umožní efektivněji využívat lidské zdroje i nové technologie ve prospěch pacientů,“ říká. Sám profesor Pappone předvedl tento výkon přímo před zraky účastníků workshopu. Z auditoria v pražském IKEM pomocí obrazovky a počítačové myši provedl ablaci síňové tachykardie, která se objevila po předchozí ablaci fibrilace síní u pacienta, který se nacházel na katetrizačním sále Nemocnice Na Homolce. „Tento způsob může být v budoucnu využíván i pro výuku nebo konzultaci na dálku,“ dodává profesor Pappone. Celý výkon bylo možno sledovat i online přes internet v jiných zemích přes speciální link.

Organizace pražských workshopů má již dlouhou tradici a přispěla významnou měrou k rozšíření metody katetrizační ablace srdečních arytmií v České republice i okolních zemích. V posledních letech je jejich hlavním tématem zlepšení úspěšnosti a bezpečnosti výkonů. Značnou zásluhu na tom má právě Nadační fond Moderní léčba arytmií, který workshopy pomáhá zajišťovat finančně i organizačně.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít