CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 8. 10. 2010 - Již osmému pacientovi v ČR je léčena nedomykavost mitrální chlopně neoperativní cestou na Klinice kardiologie IKEM v Praze

Praha, 8. 10. 2010 - Již osmému pacientovi v ČR je léčena nedomykavost mitrální chlopně neoperativní cestou na Klinice kardiologie IKEM v Praze

Na Klinice kardiologie IKEM byla provedena další plastika prstence mitrální chlopně katetrizační cestou. Výhodou nové metody v porovnání s operačním řešením je snížení rizika komplikací, krátká doba hospitalizace a rychlý návrat do běžného života. Klinika kardiologie IKEM je jediným pracovištěm v České republice, které tyto výkony provádí v rámci mezinárodní klinické studie PTOLEMY 2. Cílem výkonu je zmírnění nedomykavosti mitrální chlopně u pacientů se srdečním selháváním, způsobené roztažením vazivového prstence chlopně, na který se upínají její cípy.

Nedomykavost dvojcípé chlopně je onemocnění, při kterém se chlopeň správně nezavírá a krev uniká z levé komory zpět do levé síně. K tomu dochází při poškození samotné chlopně, nebo při roztažení vazivového prstence, na který se cípy chlopně upínají. „V prvním případě je nutno chlopeň opravit chirurgicky nebo nahradit chlopní umělou. V druhém případě byla až dosud jedinou možností operace s našitím umělého prstence, který zmenšil plochu chlopně a zmírnil nebo odstranil její nedomykavost,“ říká MUDr. Kamil Sedláček z Kliniky kardiologie IKEM. Operační řešení však přináší další významná rizika komplikací a u pokročilejších vad může stav pacienta zhoršit.

Perkutánní transvenózní mitrální anuloplastika (PTMA) je katetrizační metoda, při které se do srdeční žíly probíhající okolo prstence nedomykavé dvojcípé chlopně zavádí speciálně vyvinutý katétr s tenkými kovovými pruty z nitinolu, které stlačují roztažený prstenec chlopně z povrchu srdce a dokáží výrazně snížit stupeň její nedomykavosti. Pro mnohé pacienty je to jediná možnost, neboť pokročilé srdeční selhávání či přidružená onemocnění neumožňují podstoupit kardiochirurgický výkon. Bezpečnost a účinnost nové metody jsou sledovány v zmíněné klinické studii PTOLEMY 2.

Klinickou studii PTOLEMY 2 zajišťuje americká firma Viacor, která nové zařízení pro PTMA vyvinula. Studie probíhá v 13 evropských a 3 kanadských centrech a počítá se zařazením nejméně 30 nemocných, kteří budou následně sledováni po dobu nejméně jednoho roku. Předběžné hodnocení dosavadních zkušeností naznačuje, že metoda je bezpečná a vede u 3 ze 4 nemocných k významnému snížení nedomykavosti dvojcípé chlopně a ke zlepšení kvality života. Výhodou PTMA je krátká doba hospitalizace (2-3 dny) a rychlý návrat do běžného života, na rozdíl od dlouhé rehabilitace po kardiochirurgickém výkonu na otevřeném srdci.

„Pokud se předběžné výsledky potvrdí, lze očekávat využití PTMA v časném stádiu rozvoje nedomykavosti mitrální chlopně, což by zabránilo dalšímu zhoršení srdečního selhání,“ dodává prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. „Jako první na světě jsme navíc prokázali, že PTMA lze kombinovat i se srdeční resynchronizační léčbou srdečního selhání, kdy se k synchronizaci stahování obou srdečních komor používá speciální způsob kardiostimulace.“

V pražském IKEM bylo od září 2009 provedeno již 8 implantací PTMA.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít