CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 5. 5. 2009 - V IKEM byla uvedena do provozu nová verze systému Home Monitoring pro kontrolu srdce na dálku

Praha, 5. 5. 2009 - V IKEM byla uvedena do provozu nová verze systému Home Monitoring pro kontrolu srdce na dálku

Na Klinice kardiologie pražského IKEM byl nyní aktualizován historicky první a nejmodernější bezdrátový monitorovací systém pro pacienty se  srdečním onemocněním. Systém umožňuje účinné a pohodlné dálkové monitorování pacientů s implantovanými přístroji (kardiostimulátory či kardivertery - defibrilátory) a zajišťuje včasnou detekci život ohrožujících arytmií. Home Monitoring dovoluje současně podstatné snížení četnosti pravidelných návštěv pacienta u lékaře.

„Systém Home Monitoring je vědecky prověřený moderní systém, který nám dává možnost monitorovat stav pacientů a jejich přístrojů na dálku,“ říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Mezi nejdůležitější informace, které díky tomuto systému lékaři mají stále k dispozici, patří data o stavu implantovaného systému a včasná detekce srdečních arytmií a dalších klinicky významných událostí, a to díky inteligentnímu systému bezdrátové komunikace a přenosu dat přes mobilní síť. Informace o stavu pacienta i přístroje se automaticky vyhodnocují, třídí a posléze se z nich sestavuje zpráva o stavu pacienta, tzv. CardioReport®. Tuto zprávulze kontrolovat na zabezpečených internetových stránkách systému Home Monitoring, a lékaři tak mají rychle k dispozici aktuální informace o stavu pacienta i přístroje. Home Monitoring tak výrazně zefektivňuje práci lékařů a zlepšuje péči o pacienty. „V současné době probíhají klinické studie, které by měly kromě prokázání účinnosti systému také poskytnout podklady pro budoucí úhradu této formy sledování pacientů ze strany zdravotních pojišťoven,“ dodává prof. Kautzner.

V případě závažné změny stavu pacienta či implantovaného přístroje systém Home Monitoring okamžitě odešle upozornění ve formě e-mailové zprávy, SMS nebo faxu. Home Monitoring tak umožňuje lékaři identifikovat pacienty, kteří vyžadují péči dříve, než je plánována obvyklá kontrola, a to vše díky zařízení CardioMessenger®, jakési obdobě mobilního telefonu, které bezdrátově komunikuje s implantovaným přístrojem a zároveň odesílá získané informace o jeho stavu a klinickém stavu pacienta na zabezpečenou stránku systému Home Monitoring, kde je vyhodnocuje lékař. Systém tak umožňuje pacientovi volně se pohybovat, neboť díky mobilní síti funguje kdekoli, kde je dostupný signál sítě GSM.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít