CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 16. 3. 2012 - Do Prahy míří špičky světové kardiologie – jejich hlavní téma: léčba srdečních arytmií pomocí katetrizační ablace

Praha, 16. 3. 2012 - Do Prahy míří špičky světové kardiologie – jejich hlavní téma: léčba srdečních arytmií pomocí katetrizační ablace

Jaro ve světové kardiologii patří tradičnímu Pražskému workshopu 
o katetrizačních ablacích. Ve dnech 18. - 20. března 2012 proběhne v české metropoli jeho 15. ročník. Ústředním tématem diskuzí budou strategie katetrizační léčby fibrilace síní. Hlavním organizátorem je Klinika kardiologie IKEM a Nadační fond Moderní léčba arytmií. V rámci této akce se uskuteční i přímé přenosy z katetrizačního sálu Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Srdeční arytmie jsou častým problémem pacientů ve vyspělých zemích, včetně České republiky. Nejčastější arytmií je fibrilace síní, která se vyskytuje asi u 1-2 % populace. A výhled do budoucnosti není optimistický. Do roku 2030 se očekává zdvojnásobení výskytu této arytmie. Podobně se zvyšuje výskyt komorových arytmií po infarktu myokardu.

Katetrizační ablace - tedy metoda, kterou se odstraní uvnitř srdce tkáň, jež arytmii způsobuje - zaznamenala v posledních letech prudký rozmach díky moderním technologiím. Ty umožňují trojrozměrné mapování elektrické aktivity v srdci, zobrazení srdečních struktur a mnohem účinnější odstranění patologické tkáně. „V neposlední řadě je třeba zmínit i rozvoj robotických systémů, s jejichž pomocí lze provádět výkon na dálku. Výhodou je nejen jednodušší a přesnější manipulace s katétrem a jeho větší stabilita, ale především výrazné omezení rentgenového záření, jemuž je jinak pacient i operatér vystaven,” popisuje rozvoj technologií v oboru Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. z Kliniky kardiologie pražského IKEM.

Účastnící workshopu tak budou mít možnost shlédnout v přímém přenosu použití novinek jako nový navigační systém a roboticky nebo magneticky řízená ablace. Dále bude demonstrováno použití intrakardiální echokardiografie, laserového balónu nebo technologií měřících míru kontaktu katétru s tkání. 

Srdeční arytmie budou pacientům odstraňovat před zraky svých kolegů nejen čeští odborníci, ale i špičkoví operatéři z celého světa. „Jsou to ti nejlepší z oboru a některé lze považovat za pionýry katetrizačních ablací,” dodává přednosta Josef Kautzner z IKEM. Do Prahy přijede například Francis Marchlinski z Philadelphie, Douglas Packer z Mayo Clinic v Rochesteru, Hiroshi Nakagawa z Oklahoma City nebo Vivek Reddy z New Yorku. Ten k dlouholeté spolupráci s českými kardiology uvádí: “Tato spolupráce mně a mým pražským kolegům přinesla možnost aplikovat nejnovější postupy, což ve svém důsledku umožňuje pacientům být léčeni těmi nejnovějšími technologiemi, které jsou vůbec ve světě dostupné, a tím řešit ty nejsložitější arytmie, které jinde ve světě ani není možné léčit.”

Přímé komentované přenosy zahájí ablační výkony ze sálů IKEM. V ostatních dnech se pak budou střídat s výkony v Nemocnici Na Homolce, na obou pracovištích budou spolupracovat české a zahraniční týmy. „Mezinárodní spolupráce v medicíně je v současné době naprostou nezbytností, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak i v oblasti klinických aplikací. Je zároveň možností, jak například v naší nemocnici můžeme aplikovat nejnovější ověřené postupy zejména v rámci léčby srdečních arytmií, a myslím, že jsme se spolu s pracovištěm v IKEM zasadili o to, abychom vývoji nových postupů a metod udávali krok s cílem prosadit se mezi světovou špičku,” uzavírá primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Petr Neužil, CSc.

O Nadačním fondu:

Nadační fond Moderní léčba arytmií, který letos slaví 17. výročí svého založení, se výrazně  podílí na zavádění nových technologií na Klinice kardiologie IKEM. Za jeho přispění se Klinika kardiologie IKEM zařadila mezi přední kardiologická centra v Evropě a je vybírána do řady mezinárodních klinických studií. V oblasti nefarmakologických léčebných postupů v arytmologii slouží Klinika kardiologie IKEM jako evropské školicí centrum pro stipendisty, vybrané v rámci tréninkových programů EHRA (European Heart Rhythm Association), a zároveň jako výukové centrum v oblasti roboticky navigovaných ablací („Center of Excellence“) pro vybrané specialisty ze zemí Evropské unie.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít