CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Praha, 13. 10. 2009 - 25. výročí zavedení prvního implantabilního kardioverteru-defibrilátoru v České republice

Praha, 13. 10. 2009 - 25. výročí zavedení prvního implantabilního kardioverteru-defibrilátoru v České republice

Už 25. výročí první implantace kardioverteru-defibrilátoru, který zachraňuje život pacientům s život ohrožujícími arytmiemi, si letos připomíná Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Při této příležitosti se v IKEM pořádá mezinárodní sympozium, kde vystoupí přední evropští odborníci.

Pražský IKEM byl prvním pracovištěm ve východní Evropě, kde byl v roce 1984 pacientovi s opakujícími se život ohrožujícími komorovými arytmiemi naimplantován první kardioverter-defibrilátor (ICD). „Kromě pacientů, kteří již život ohrožující arytmii prodělali a byli úspěšně zachráněni, se dnes tyto přístroje implantují stále častěji nemocným, kteří mají zvýšenou míru rizika, že je taková arytmie postihne,“ říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Mohou to být pacienti s jinak zdravým srdcem, kde primární poruchou je pouze změněné šíření elektrického vzruchu v srdci, kterým přístroj poskytuje ochranu před závažnými poruchami srdečního rytmu. Stále více nemocných, kteří mají vysoké riziko náhlé smrti v důsledku komorových arytmií, však trpí srdečním onemocněním, které omezuje čerpací funkci srdce. I v tomto případě dokáže přístroj nemocnému zachránit život přerušením život ohrožující arytmie. „U části nemocných lze navíc využít srdeční resynchronizační léčbu, která díky stimulaci obou srdečních komor zlepšuje stav nemocných a zmírňuje projevy srdečního selhání,“ dodává prof. Kautzner.

Nejnovější generace ICD umožňuje dálkovou komunikaci s lékaři, a to buď automaticky pomocí mobilního komunikátoru nebo po připojení pacienta přes pevnou telefonní linku. Kontroly stavu implantovaného přístroje na dálku dovolují omezit počet pravidelných ambulantních návštěv pacientů, čímž se snižuje i pracovní vytížení zdravotnického personálu. Přístroje ale nabízejí i více - přenos dat, která vypovídají o stavu pacienta a o závažnosti srdečního selhání. V současné době probíhají klinické studie, jejichž cílem je prokázat, že tyto informace pomohou zlepšit kvalitu života pacientů a snížit počet hospitalizací v důsledku srdečního selhání.

V České republice každoročně narůstá počet implantací přístroje ICD. V současné době existuje 15 akreditovaných center, jež se touto léčbou zabývají. Přesto, že se jedná o velmi nákladnou péči (jeden ICD systém stojí okolo 800 tisíc až 1 milionu Kč), podařilo se díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami zajistit, že ICD je naimplantován každému pacientovi, který splňuje indikační kritéria. V loňském roce bylo v ČR implantováno celkem 2.013 přístrojů a Klinika kardiologie IKEM se na tomto počtu podílela 349 implantacemi.

S cílem přizpůsobit ambulantní provoz Kliniky kardiologie IKEM novým požadavkům bylo vybudováno integrované ambulantní pracoviště pro pacienty se srdečním selháním. Kromě dosud běžných ambulantních kontrol nemocných se srdečním selháním nebo po transplantaci srdce by mělo umožnit i vyšetřování pacientů s implantovanými přístroji a lepší nastavení přístrojů pomocí echokardiografie. Součástí pracoviště, které bylo otevřeno počátkem tohoto října, je i katetrizační sál, kde se provádějí odběry vzorků tkáně ze srdce pacientů po transplantaci srdce a měření tlaku v plicním řečišti u nemocných s plicní hypertenzí nebo pokročilým srdečním selháním.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít