CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Pneumologická diagnostika

Pneumologická diagnostika

Perfúzní scintigrafie plic 99mTcMAA

Indikace: 
Objektivizace a ověření rozsahu alterace plicní kapilární perfúze při onemocnění plic, průkaz a kvantifikace poruchy distribuce perfúze – při susp. EP – nutná scintigrafie v co nejkratším termínu, dále před resekcí plicní tkáně - posouzení stranového podílu křídel na globální funkci, kontrolní vyšetření po proběhlé EP k posouzení reperfúze.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Bez přípravy, (může být zdůvodněno i u těhotných), vyšetření provádíme vleže, při výrazné dušnosti nebo klaustrofobii vsedě.

Doba trvání vyšetření: trvá cca 20 - 30 min

Způsob objednávání: 
Statim - každý den v pracovní době, plánovaně po telefonické objednávce každou středu a pátek současně s vyšetřením ventilace 81mKr.


Simultánní vyšetření perfúze 99mTcMAA a ventilace 81mKr plic

Indikace: 
Scintigrafie obou funkcí zvyšuje specificitu dg., poruchy plicní kapilární perfúze, plicní hypertenze.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Bez přípravy, pacient dýchá 81mKr maskou, vyšetření pouze vleže.

Doba trvání vyšetření: cca 30 min

Způsob objednávání: 
Vyšetření se provádí vždy ve středu a pátek od 7 hodin – čas vyšetření dle počtu pacientů – provádíme na pracovišti v pavilonu „V“.


Vyšetření zajišťuje radioizotopové pracoviště (RIP), objednání na vyšetření lze pouze přes ošetřujícího lékaře.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít