CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Plnění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Plnění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Plnění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

V souvislosti s četnými dotazy ze strany veřejnosti si Institut klinické a experimentální medicíny dovoluje zveřejnit detailně zpracované plnění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Pro přehlednost jsme si dovolili navyšování ohodnocování zaměstnanců v minulých dvou letech v IKEM rozdělit do čtyř období.

Období platnosti 1. 11. 2014 – 31. 12. 2014

K 1. 11. 2014 došlo po dvou letech k úpravě Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navýšení základních platů bylo ve výši 3,5 % ovšem toto navýšení se netýkalo zdravotnických pracovníků s odvoláním na již uzavřené smluvní vztahy s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Ředitelé přímo řízených nemocnic MZ ČR byli požádání ministrem zdravotnictví v případě příznivého vývoje celkového hospodaření o vyplacení mimořádných odměn. V IKEM byly za měsíce listopad a prosinec 2014 vyplaceny všem zdravotnickým pracovníkům (nejen jim, ale i ostatním zaměstnancům) jako kompenzace mimořádné odměny právě ve výši 7 % tarifu (2 x 3,5 %). Celková vyplacená částka cca 2,1 mil. Kč.

 

Období platnosti 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015

K 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost druhá novela nařízení vlády, kdy již byly zvýšeny i platové tarify pracovníkům ve zdravotnictví. Jednalo se o navýšení platových tarifů o 5 %. IKEM postupoval dle příslušných změnových ustanovení vyhlášky a všem pracovníkům upravil platové výměry, ostatní složky platu nebyly měněny.

Celková vyplacená částka zvýšených tarifů za rok 2015 dosáhla na výši cca 36,812 mil. Kč.

 

Období platnosti 1. 11. 2015 – 31. 12. 2015

Během celého roku 2015 byly v IKEM uplatňovány platové postupy v závislosti na délce započitatelné praxe.

 

Období platnosti 1. 1. 2016 – dosud

K 1. 1. 2016 vstoupila v účinnost opět změna platových tarifů v nařízení vlády o 5 %, IKEM mění platové tarify souhlasně s příslušnými přílohami, ostatní složky platu zůstávají beze změny. Informace o důvodu vydání nového platového výměru jsou zaměstnancům uvedeny v platovém výměru.

Celková vyplacená částka změny tarifů v roce 2016 bude představovat cca 37,597 mil. Kč

Z důvodu současné neutěšené situace na trhu práce u pracovních pozic nelékařského zdravotnického personálu (sestra) rozhodlo vedení IKEM o úpravě (zvýšení) osobního ohodnocení sester od 1. 4. 2016. Na základě podrobných rozborů bylo stanoveno navýšení osobního ohodnocení u těch sester, které jsou klíčovými zaměstnanci a jejich pracovní výkonnost odpovídá náročným pracovním podmínkám IKEM.

Celková vyplácená částka formou osobního ohodnocení v roce 2016 od dubna do prosince bude ve výši cca 9 mil. Kč.

Dále bychom rádi upozornili, že Institut klinické a experimentální medicíny jako jedno z mála zdravotnických zařízení v České republice nadále svým zdravotnickým pracovníkům poskytuje částku „6,25 %“ z vyplaceného tarifu a to ve formě měsíční mimořádné odměny.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít