CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Odešla mimořádná osobnost české gastroenterologie

Odešla mimořádná osobnost české gastroenterologie

Odešla mimořádná osobnost české gastroenterologie – Ivo Skála (17. 12. 1933 - 10. 2. 2022)

MUDr. Ivo Skála, CSc. se narodil 17. 12. 1933 v Praze. I jeho otec byl lékař a zakladatel velké lékařské dynastie. Obě děti dr. Iva Skály jsou také významní lékaři. Syn Ondřej pracuje na Klinice otorhinolangologie v Thomayerově nemocnici v Krči, dcera Petra je primářkou nefrologického oddělení Fresenius a v minulosti byla také spjata s nefrologickým pracovištěm v IKEM. Bratr MUDr. Skály je docentem chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a synovec Jiří je v téže nemocnici profesorem ortopedie.

Po maturitě (1952) studoval v letech 1952–1958 na Fakultě vše­obecného lékařství UK v Praze. Po promoci nastoupil na Interní oddělení Nemocnice Mělník, od šedesátých let pak pracoval v Ústavu pro výzkum výživy lidu v Krči, ze kterého se před padesáti lety zrodil Institut klinické a experimentální medicíny. V 80. letech byl členem komise vědecké rady MZ ČR pro rezortní plán výzkumu. Od roku 1988 byl vedoucím gastro­enterologického oddělení I. interní výzkumné základny IKEM a od roku 1995 pracoval jako vedoucí Endoskopického oddělení nově vzniklé Kliniky hepatogastroenterologie a diabetologie IKEM a po příchodu prof. MUDr. J. Špičáka a dalších lékařů významně přispěl k její reorganizaci, dalšímu rozvoji a statutu vrcholně respektovaného pracoviště doma i v zahraničí. Svojí velmi bohatou a úspěšnou lékařskou praxi ukončil až v úctyhodných 80 letech věku!

MUDr. Skála obsáhl excelentně celou oblast gastroenterologie a hepatologie a jeho rozsah nejen endoskopických dovedností byl výjimečný. Spolu se slavným rentgenologem docentem Františkem Pirkem, který byl navíc i významným hudebním virtuózem, tvořili nerozlučnou „dvojku“ při provádění endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP). Jeden jejich primát je skutečně spektakulární – provedli první endoskopickou papilosfinkterotomii v Čechách. Byl také u zrodu programu transplantace jater v ČR a portfolio jeho klinických i vědeckých aktivit zahrnulo i oblast enterální a parenterální výživy.

MUDr. Ivo Skála byl také skvělým pedagogem, vědcem a publicistou. Vedle řady vědeckých monografií a časopiseckých publikací vedl jako školitel a učitel nemálo později významných odborníků a jeho vedení mladších kolegů založené na pozitivní motivaci a laskavé trpělivosti bylo mimořádně účinné.

Naše osobní zkušenost s Ivem Skálou je nezapomenutelná. Laskavý přístup, s jakým přistupoval k mladým lékařům, byl inspirující a motivující. Syntetická schopnost jeho myšlení, a to nejen medicínského, ale i rozvahy o pacientech byly bez nadsázky ojedinělé. Byl to člověk s hlubokým sociálním cítěním a naprosto empatickým přístupem k pacientům, kolegům i endoskopickým sestrám. Vkrádá se srovnání s formativními literárními postavami.

Jeho odchodem ztrácíme znamenitého člověka a lékaře, který tu bude chybět. Jak bylo psáno v moudrých knihách: „Proč se lidé radují, když se někdo narodí, když nevíme, jaký bude. Proč se lidé naopak neradují, když někdo z našeho pozemského světa odešel a dal našemu světu, životu a bytí tolik dobra.“

Ano, Ivo Skála byl, je a bude nezapomenutelnou osobností, která se jen tak často nerodí.

Díky, milý Ivo, za vše, co jsi pro ten náš nejen gastroenterologický svět vykonal.

Přejeme rodině víru a sílu, aby se s tak těžkou ztrátou vyrovnali.


Za všechny kolegy a spolupracovníky s věčnou vzpomínkou

MUDr. Pavel Wohl, Ph.D., prof. MUDr. J. Špičák, CSc
Klinika hepatogastroenterologie IKEM


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít