CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Oddělení zdravotnické techniky

Oddělení zdravotnické techniky

Pracovníci Oddělení zdravotnické techniky IKEM lektorsky působí v postgraduálním specializačním vzdělávání v oboru klinické inženýrství (KI), v postgraduálních akreditovaných kvalifikačních kurzech (AKK) profesí biomedicínský technik (BMT) a biomedicínský inženýr (BMI) a také ve vysokoškolských studijních programech pro přípravu BMT a BMI. Oddělení je akreditovaným školicím pracovištěm pro odborné praxe KI, BMI a BMT.

Oddělení zdravotnické techniky IKEM je sídlem a odbornou základnou Katedry klinického inženýrství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), jejímž vedoucím je doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Oddělení se podílí:

  • na pregraduálním a na celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oborech Biomedicínský inženýr a Biomedicínský technik

  • na specializačním vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru Klinický inženýr

  • na odborných stážích ve výše zmíněných oborech.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít