CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Oddělení zdravotnické techniky

Oddělení zdravotnické techniky

Pracovníci Oddělení zdravotnické techniky IKEM lektorsky působí v postgraduálním specializačním vzdělávání v oboru klinické inženýrství (KI), v postgraduálních akreditovaných kvalifikačních kurzech (AKK) profesí biomedicínský technik (BMT) a biomedicínský inženýr (BMI) a také ve vysokoškolských studijních programech pro přípravu BMT a BMI. 

Oddělení zdravotnické techniky IKEM je odbornou základnou Katedry klinického inženýrství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), jejímž vedoucím je doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Oddělení se podílí:

  • na pregraduálním a na celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oborech Biomedicínský inženýr a Biomedicínský technik

  • na specializačním vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru Klinický inženýr

  • na odborných stážích ve výše zmíněných oborech.


Kontakty: 

Ing. Jan Náhlík (e-mail: jan.nahlik@ikem.cz, tel.: 26136 2760)
odborný garant specializačního vzdělávání, školitel praxí a stáží BMT, BMI

Ing. Petr Moravec (e-mail: petr.moravec@ikem.cz, tel.: 26 136 5104)
odpovědný školitel a kontakt pro odborné praxe pregraduálních akreditovaných studijních programů BMT, BMI a pro stáže v IKEM k získání odborné způsobilosti BMT / BMI

Ing. Ondřej Švagr (e-mail: ondrej.svagr@ikem.cz, tel.: 26136 5104)
školitel praxí a stáží BMT, BMI© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít